Български Търговски регистър / Bulgarian Registry of Companies

Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България актуални до юни 2018 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки, Регистъра на длъжниците на НАП, Регистрите за европейски фондове и Регистъра за коронасубсидии / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to June 2018. Connected to the Registry of Public Procurements, Registry of Tax Debtors, Registry of EU funds and Registry of coronavirus subsidies

Проверки в други регистри за фирмата ТИМ - БОРИНО TIM - BORINO (ЕИК: 120563128) @Търговски регистър
Check other registries about the company ТИМ - БОРИНО TIM - BORINO (ID: 120563128) @Registry of companies

 • Няма данни за общ. поръчки
 • Няма данни за проекти по ОП 2007-2013
 • Няма данни за проекти по ОП 2014-2020
 • Няма данни да е партньор или изпълнител по ОП 2014-2020
 • 1 480 175,45 лв. като бенефициар на 2 проект(и) от ПРСР
 • Няма данни за доставки по ПРСР
 • 391 160,00 лв. за къща за гости
 • Няма данни за коронасубсидии
 • Няма данни за разрешителни за сеч
 • Няма данни за декларирани приходи като медия
 • Няма данни за дългове към НАП
Дата
Date
Лице
Person
Събитие
Event
2011-06-30 15:09:59 ТИМ - БОРИНО
TIM - BORINO
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2011-06-30 15:09:59 ТИМ - БОРИНО ЕООД
TIM - BORINO EOOD
Seat
БЪЛГАРИЯ с. Борино 4824 ул. АЛЕН МАК 15
2011-06-30 15:09:59 ТИМ - БОРИНО ЕООД
TIM - BORINO EOOD
SeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ с. Борино 4824 ул.Ален Мак 15
2011-06-30 15:09:59 ТИМ - БОРИНО ЕООД
TIM - BORINO EOOD
SubjectOfActivity
TУPИCTИЧECKA ДEЙHOCT, BKЛ. ЛOBEH И CEЛCKИ EKO TУPИЗЪM, XOTEЛИEPCTBO, ПPOИЗBOДCTBO, ПPEPAБOTKA И PEAЛИЗAЦИЯ HA ЗEMEДEЛCKA И ЖИBOTИHCKA ПPOДУKЦИЯ, BKЛ. PИБA И AKBAKУЛTУPИ, OPГAHИЗAЦИЯ И PEAЛИЗAЦИЯ HA BCЯKAKЪB BИД TЪPГOBCKA ДEЙHOCT PAЗPEШEHA OT ЗAKOHA BKЛ. C PAЗKPИBAHE HA MAГAЗИHИ, ЗABEДEHИЯ, ПPEДПPИЯTИЯ И ДP. ПOДOБHИ, ИЗBЪPШBAHE HA BCЯKAKЬB BИД ПPOИЗBOДCTBO И УCЛУГИ HA HACEЛEHИETO, TPAHCПOPTHA ДEЙHOCT B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, ДOБИB, ПPEPAБOTKA И TЪPГOBИЯ C ДЪPBEH MATEPИAЛ И ПPOИЗBOДHИTE MУ, ПPEДПPИEMAЧECKA, ПOCPEДHИЧECKA, ПPEДCTABИTEЛCKA, KOHCУЛTAHTCKA ДEЙHOCTИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA И BCИЧKИ OCTAHAЛИ ДEЙHOCTИ И УCЛУГИ, KOИTO HE CA ЗAБPAHEHИ OT ЗAKOHA.
2011-06-30 15:09:59 ДЖАМАЛ РЕДЖЕПОВ АСАНОВ
DZHAMAL REDZHEPOV ASANOV
Manager

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.

AL

Apostol Lovchev

5.32€ 23 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

21.07€ 23 ноември 2020
МС

Мартина Станева-Антонова

2.28€ 23 ноември 2020
EH

Emil Hadzhiev

10.40€ 23 ноември 2020

Благодаря ви. Продължавайте все така!

T

Tatiana Christy

20.00€ 20 ноември 2020
ER

Emmanuel Ross

5.54€ 5 ноември 2020
ДМ

Димитър Механджиев

2.28€ 3 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.00€ 1 ноември 2020
ED

Emil Dimov

5.00€ 31 октомври 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 30 октомври 2020