Бюро за разследващи репортажи и данни

Български Търговски регистър и свързани лица / Bulgarian Registry of Companies and connected persons

by bivol

Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България до юни 2018 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки и регистъра на длъжниците на НАП / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to June 2018. Connected to the Registry of Public Procurements and the Registry of Tax Debtors

Събития с лица свързани с компанията ПУРИ БУЛ (ЕИК: 131393410)
Events with persons connected to the company PURI BUL (ID: 131393410)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 131393410)
Към 2020-09-28 16:39:38 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-09-28 16:39:38 we have the following data about this company:
 • Дългове към НАП Tax Debts Няма данни No data
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
 • Фирмата е получила 0,00 лв. коронасубсидии по ПМС55
  The company got 0,00 BGN coronasubsidies.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2011-10-26 10:08:56НЕНАД КОСТАДИНОВ
NENAD KOSTADINOV
БЪЛГАРИЯManager
2010-08-17 15:53:16ПАПАЯ ИНВЕСТМАНТС БЪЛГАРИЯ ЕООД
PAPAYA INVESTMANTS BALGARIYA EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. БАЧО КИРО 28-30, офис 7
2010-04-22 14:22:34ТАЛ ЙЕХУДИТ ФЕЛДМАН
TAL YEHUDIT FELDMAN
ИЗРАЕЛSoleCapitalOwner
2010-04-22 14:22:34ИНТЕРМИД КОНСУЛТАНТ ЕООД
INTERMID KONSULTANT EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: ТАЛ ЙЕХУДИТ ФЕЛДМАН
2010-04-22 14:22:34ТАЛ ЙЕХУДИТ ФЕЛДМАН
TAL YEHUDIT FELDMAN
ИЗРАЕЛShareTransfer
5000 Buy from: ИНТЕРМИД КОНСУЛТАНТ ЕООД
2010-02-23 10:55:15НИЯ БОГОМИЛОВА ЙОТОВА
NIYA BOGOMILOVA YOTOVA
БЪЛГАРИЯManager
2009-12-03 14:02:42ИНТЕРМИД КОНСУЛТАНТ ЕООД
INTERMID KONSULTANT EOOD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2009-12-03 14:02:42ИНТЕРМИД КОНСУЛТАНТ ЕООД
INTERMID KONSULTANT EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: ЕНГЕЛ ЙИСТ ЮРЪП Н.В.
2008-03-11 17:03:25ПУРИ БУЛ
PURI BUL
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-03-11 17:03:25ПУРИ БУЛ ЕООД
PURI BUL EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. СЕРДИКА 13
2008-03-11 17:03:25ПУРИ БУЛ ЕООД
PURI BUL EOOD
SubjectOfActivity
ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ, СТРОИТЕЛСТВО И ИНЖЕНЕРИНГ, РЕМОНТ, ПОДДРЪЖКА И УПРАВЛЕНИЕ, ПРОЕКТАНСКА, ИНВЕСТИТОРСКА И КОНСУЛТАНСКА ДЕЙНОСТ, АДМИНИСТРАТИВНИ И СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ, РЕКЛАМА И МАРКЕТИНГ, СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ, ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРЯНТЬОРСТВО, ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ И ЮРИДИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН.
2008-03-11 17:03:25ЛИРОН ОР
LIRON OR
Manager
2008-03-11 17:03:25КЛЕРИ ХАСКАЯ АРОЙО
KLERI HASKAYA AROYO
Manager
2008-03-11 17:03:25ЕНГЕЛ ЙИСТ ЮРЪП Н.В
ENGEL YIST YURAP N.V
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ПУРИ БУЛ PURI BUL (ЕИК: 131393410)
Check other registries about the company ПУРИ БУЛ PURI BUL (ID: 131393410)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More