Български Търговски регистър и свързани лица

Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България до юни 2018 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки и регистъра на длъжниците на НАП / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to June 2018. Connected to the Registry of Public Procurements and the Registry of Tax Debtors

This post is also available in: English (Английски)

Support our work / Подкрепете нашата работаDonate / Дарете

Начало First || Помощ Help

Събития с лица свързани с компанията ИД КУОЛИТИ ТИИМ (ЕИК: 175108051)
Events with persons connected to the company ID KUOLITI TIIM (ID: 175108051)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175108051)
Към 2020-10-20 12:23:52 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-10-20 12:23:52 we have the following data about this company:
 • Дългове към НАП Tax Debts Няма данни No data
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Има данни да е бенефициар на проекти по ПСРС през периода 2007-2013 за сума 164 457,72 лв.
  The company is EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Има данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  The company built a guesthouse with EU money.
 • Фирмата е получила 0,00 лв. коронасубсидии по ПМС55
  The company got 0,00 BGN coronasubsidies.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2015-02-04 15:16:44СОФИЯ СТЕФАНОВА ТОДОРИНОВА
SOFIYA STEFANOVA TODORINOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2015-02-04 15:16:44ИЛИАНА ДАМЯНОВА НЕНКОВА-САЙКС
ILIANA DAMYANOVA NENKOVA-SAYKS
БЪЛГАРИЯPartner
2015-02-04 15:16:44ДЕЙВИД ХОУАРД САЙКС
DEYVID HOUARD SAYKS
ВЕЛИКОБРИТАНИЯShareTransfer
50 Sell to: СОФИЯ СТЕФАНОВА ТОДОРИНОВА
2015-02-04 15:16:44СОФИЯ СТЕФАНОВА ТОДОРИНОВА
SOFIYA STEFANOVA TODORINOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
50 Buy from: ДЕЙВИД ХОУАРД САЙКС
2015-02-04 15:16:44ДЕЙВИД ХОУАРД САЙКС
DEYVID HOUARD SAYKS
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2450 Sell to: ИЛИАНА ДАМЯНОВА НЕНКОВА-САЙКС
2015-02-04 15:16:44ИЛИАНА ДАМЯНОВА НЕНКОВА-САЙКС
ILIANA DAMYANOVA NENKOVA-SAYKS
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2450 Buy from: ДЕЙВИД ХОУАРД САЙКС
2009-11-05 13:54:35ИД КУОЛИТИ ТИИМ ООД
ID KUOLITI TIIM OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Рибарица 5720 ул. БАБА ТОНКА 11
2008-05-29 12:54:35ИД КУОЛИТИ ТИИМ
ID KUOLITI TIIM
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-05-29 12:54:35ИД КУОЛИТИ ТИИМ ООД
ID KUOLITI TIIM OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Самоков 2000 ул. МАКЕДОНИЯ 39 ет.2
2008-05-29 12:54:35ИД КУОЛИТИ ТИИМ ООД
ID KUOLITI TIIM OOD
SubjectOfActivity
КОНСУЛТАНСКА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРОЕКТИРАНЕ, ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ ЗА ПОДРЪЖКА НА МРЕЖИ ЗА ПРЕНОС НА ОБРАЗ, ЗВУК , ГЛАС И ДАННИ, ПРОИЗВОДСТВО НА СОФТУЕРНИ ПРОГРАМИ С ИНФОРМАЦИОНЕН И, ОБРАЗОВАТЕЛЕН ИЛИ РАЗВЛЕКАТЕЛЕН ХАРАКТЕР, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОЛЗВАНЕТО НА ТАКИВА ПРОГРАМИ НА КРАЙНИ ПОТРЕБЕТЕЛИ ВЪВ ВИД НА НОСИТЕЛЕ ИЛИ ЧРУЗ НЕПОСРЕДСТВЕНОТО ИМИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ СЪС СРЕДСТВАТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В РЕЖИМ ОНЛАЙН, ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИНТЕРАКТИВЕН РЕЖИМ НА РАБОТА С КРАЙНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ИНТЕРНЕТ ТАРГОВИЯ, ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ХОРА В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ТЕСТВАНЕ, ОЦВЕТЯВАНЕ И ПРОИЗВОДСТВО НА СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ, РЪКОВОДЕНЕ НА СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ, КОНСУЛТАЦИИ ЗА ТЕСТВАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА СОФТУЕРНИТЕ ПРОДУКТИ, КОНСУЛТАЦИИ ЗА ТЕСТВАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА СОФТУЕР УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА ХАРДУЕРА, ПОКУПКА, ПРОДАЖБА, СТРОИТЕЛСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ПРОДАЖБА НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, ОБОРУДВАНЕ НА ОФИСИ, ХОТЕЛИ И ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ, ПРЕВОДИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ, ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ПО НАЕМАНЕ НА РАБОТА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКАКВИ ДЕЙНОСТИ, КАКТО И ВСЯКАКВА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, НАСОЧЕНА КЪМ РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПЕЧАЛБА И НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН.
2008-05-29 12:54:35ИЛИАНА ДАМЯНОВА НЕНКОВА-САЙКС
ILIANA DAMYANOVA NENKOVA-SAYKS
Manager
2008-05-29 12:54:35ДЕЙВИД ХОУАРД САЙКС
DEYVID HOUARD SAYKS
Manager
2008-05-29 12:54:35ИЛИАНА ДАМЯНОВА НЕНКОВА-САЙКС
ILIANA DAMYANOVA NENKOVA-SAYKS
Partner
2008-05-29 12:54:35ДЕЙВИД ХОУАРД САЙКС
DEYVID HOUARD SAYKS
Partner

Проверки в други регистри за фирмата ИД КУОЛИТИ ТИИМ ID KUOLITI TIIM (ЕИК: 175108051)
Check other registries about the company ИД КУОЛИТИ ТИИМ ID KUOLITI TIIM (ID: 175108051)