Български Търговски регистър и свързани лица

Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България до юни 2018 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки и регистъра на длъжниците на НАП / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to June 2018. Connected to the Registry of Public Procurements and the Registry of Tax Debtors

This post is also available in: English (Английски)

Support our work / Подкрепете нашата работаDonate / Дарете

Начало First || Помощ Help

Събития с лица свързани с компанията ИСКРА ПРОПЪРТИС (ЕИК: 200077949)
Events with persons connected to the company ISKRA PROPARTIS (ID: 200077949)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200077949)
Към 2020-10-20 11:44:16 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-10-20 11:44:16 we have the following data about this company:
 • Дългове към НАП Tax Debts
  • 142 822,22 лв. BGN данни валидни към 28.09.2020
   (фирмата е въведена в списъка на НАП през 07/2020)
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Има данни да е бенефициар на проекти по ПСРС през периода 2007-2013 за сума 390 374,97 лв.
  The company is EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Има данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  The company built a guesthouse with EU money.
 • Фирмата е получила 0,00 лв. коронасубсидии по ПМС55
  The company got 0,00 BGN coronasubsidies.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2008-02-29 10:37:59ИСКРА ПРОПЪРТИС
ISKRA PROPARTIS
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-02-29 10:37:59ИСКРА ПРОПЪРТИС ЕООД
ISKRA PROPARTIS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Искра 8481 къща 6
2008-02-29 10:37:59ИСКРА ПРОПЪРТИС ЕООД
ISKRA PROPARTIS EOOD
SubjectOfActivity
ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ВЪНШНОТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ; КОМИСИОННИ, СПЕДИТОРСКИ, ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ; ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ И ДРУГИ УСЛУГИ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT; МАРКЕТИНГОВА, ИНЖЕНEРИНГОВА, ИНВЕСТИЦИОННА, СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА И ИНОВАЦИОННА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.
2008-02-29 10:37:59ГЮЛНАЗ МАХМУД ИБИШ
GYULNAZ MAHMUD IBISH
Manager
2008-02-29 10:37:59ГЮЛНАЗ МАХМУД ИБИШ
GYULNAZ MAHMUD IBISH
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ИСКРА ПРОПЪРТИС ISKRA PROPARTIS (ЕИК: 200077949)
Check other registries about the company ИСКРА ПРОПЪРТИС ISKRA PROPARTIS (ID: 200077949)