Български Търговски регистър и свързани лица

Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България до юни 2018 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки и регистъра на длъжниците на НАП / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to June 2018. Connected to the Registry of Public Procurements and the Registry of Tax Debtors

This post is also available in: English (Английски)

Support our work / Подкрепете нашата работаDonate / Дарете

Начало First || Помощ Help

Събития с лица свързани с компанията РАМ - ДАН КОМЕРС (ЕИК: 200113562)
Events with persons connected to the company RAM - DAN KOMERS (ID: 200113562)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200113562)
Към 2020-10-20 12:06:33 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-10-20 12:06:33 we have the following data about this company:
 • Дългове към НАП Tax Debts
  • 147 524,75 лв. BGN данни валидни към 28.09.2020
   (фирмата е въведена в списъка на НАП през 12/2017)
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Има данни да е бенефициар на проекти по ПСРС през периода 2007-2013 за сума 382 621,50 лв.
  The company is EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Има данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  The company built a guesthouse with EU money.
 • Фирмата е получила 0,00 лв. коронасубсидии по ПМС55
  The company got 0,00 BGN coronasubsidies.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-01-23 17:06:00РАМ - ДАН КОМЕРС ЕООД
RAM - DAN KOMERS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Полски Тръмбеш 5180 ул.ВАСИЛ ДРУМЕВ 14А
2017-01-23 17:06:00РАМ - ДАН КОМЕРС ЕООД
RAM - DAN KOMERS EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. Казанлък 6100 бул.Княз Александър Батенберг 8 А
2017-01-23 17:06:00НИКОЛАЙ ТРИФОНОВ МИХАЛЕВ
NIKOLAY TRIFONOV MIHALEV
БЪЛГАРИЯManager
2017-01-23 17:06:00НИКОЛАЙ ТРИФОНОВ МИХАЛЕВ
NIKOLAY TRIFONOV MIHALEV
SoleCapitalOwner
2017-01-23 17:06:00РАМАДАН ТАХИРОВ ЕМИНОВ
RAMADAN TAHIROV EMINOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: НИКОЛАЙ ТРИФОНОВ МИХАЛЕВ
2017-01-23 17:06:00НИКОЛАЙ ТРИФОНОВ МИХАЛЕВ
NIKOLAY TRIFONOV MIHALEV
ShareTransfer
5000 Buy from: РАМАДАН ТАХИРОВ ЕМИНОВ
2009-07-21 15:27:50РАМ - ДАН КОМЕРС ЕООД
RAM - DAN KOMERS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Искра 8481
2008-03-21 13:55:35РАМ - ДАН КОМЕРС
RAM - DAN KOMERS
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-03-21 13:55:35РАМ - ДАН КОМЕРС ЕООД
RAM - DAN KOMERS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Искра 8481
2008-03-21 13:55:35РАМ - ДАН КОМЕРС ЕООД
RAM - DAN KOMERS EOOD
SubjectOfActivity
ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН, ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ВЪНШНОТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ; КОМИСИОНИ, СПЕДИЦИОНИ, ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ И ДРУГИ УСЛУГИ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; МАРКЕТИНГОВА, ИНЖЕНЕРИНГОВА, ИНВЕСТИЦИОННА, СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА И ИНОВАЦИОННА ДЕЙНОСТ; КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОН.
2008-03-21 13:55:35РАМАДАН ТАХИРОВ ЕМИНОВ
RAMADAN TAHIROV EMINOV
Manager
2008-03-21 13:55:35РАМАДАН ТАХИРОВ ЕМИНОВ
RAMADAN TAHIROV EMINOV
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата РАМ - ДАН КОМЕРС RAM - DAN KOMERS (ЕИК: 200113562)
Check other registries about the company РАМ - ДАН КОМЕРС RAM - DAN KOMERS (ID: 200113562)