Български Търговски регистър / Bulgarian Registry of Companies

Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България актуални до юни 2018 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки, Регистъра на длъжниците на НАП, Регистрите за европейски фондове и Регистъра за коронасубсидии / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to June 2018. Connected to the Registry of Public Procurements, Registry of Tax Debtors, Registry of EU funds and Registry of coronavirus subsidies

Проверки в други регистри за фирмата АСИ ТУР ASI TUR (ЕИК: 200214853) @Търговски регистър
Check other registries about the company АСИ ТУР ASI TUR (ID: 200214853) @Registry of companies

Дата
Date
Лице
Person
Събитие
Event
2009-02-03 15:21:50 АСИБИНА ИСУФОВА КУШЕВА
ASIBINA ISUFOVA KUSHEVA
BranchManagers
2009-02-03 15:09:51 АСИ ТУР ЕООД
ASI TUR EOOD
BranchSeat
2008-05-27 14:15:34 АСИ ТУР
ASI TUR
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-05-27 14:15:34 АСИ ТУР ЕООД
ASI TUR EOOD
Seat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 бул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 150
2008-05-27 14:15:34 АСИ ТУР ЕООД
ASI TUR EOOD
SubjectOfActivity
ТУРИСТИЧЕСКИ И ТУРОПЕРАТОРСКИ УСЛУГИ ; ВЪТРЕШНО И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ ; ВСЯКАКЪВ ВИД СТОКИ И УСЛУГИ , НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНИТЕ ; СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ; ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ; РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ НА КОНКРЕТНИ ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА УСЛУГИТЕ В ТУРИЗМА ; КАКТО И ВСЯКА ДРУГА СТОПАНСКА И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ , НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНИТЕ НА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ .

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.

AL

Apostol Lovchev

5.32€ 23 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

21.07€ 23 ноември 2020
МС

Мартина Станева-Антонова

2.28€ 23 ноември 2020
EH

Emil Hadzhiev

10.40€ 23 ноември 2020

Благодаря ви. Продължавайте все така!

T

Tatiana Christy

20.00€ 20 ноември 2020
ER

Emmanuel Ross

5.54€ 5 ноември 2020
ДМ

Димитър Механджиев

2.28€ 3 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.00€ 1 ноември 2020
ED

Emil Dimov

5.00€ 31 октомври 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 30 октомври 2020