Български Търговски регистър / Bulgarian Registry of Companies

Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България актуални до юни 2018 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки, Регистъра на длъжниците на НАП, Регистрите за европейски фондове и Регистъра за коронасубсидии / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to June 2018. Connected to the Registry of Public Procurements, Registry of Tax Debtors, Registry of EU funds and Registry of coronavirus subsidies

Проверки в други регистри за фирмата РОЗЕТЛИВ - 92 ROZETLIV - 92 (ЕИК: 200246491) @Търговски регистър
Check other registries about the company РОЗЕТЛИВ - 92 ROZETLIV - 92 (ID: 200246491) @Registry of companies

 • Няма данни за общ. поръчки
 • Няма данни за проекти по ОП 2007-2013
 • Няма данни за проекти по ОП 2014-2020
 • Няма данни да е партньор или изпълнител по ОП 2014-2020
 • 181 751,17 лв. като бенефициар на 1 проект(и) от ПРСР
 • Няма данни за доставки по ПРСР
 • 182 278,60 лв. за къща за гости
 • Няма данни за коронасубсидии
 • Няма данни за разрешителни за сеч
 • Няма данни за декларирани приходи като медия
 • Няма данни за дългове към НАП
Дата
Date
Лице
Person
Събитие
Event
2008-06-18 16:54:13 РОЗЕТЛИВ - 92
ROZETLIV - 92
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-06-18 16:54:13 РОЗЕТЛИВ - 92 ООД
ROZETLIV - 92 OOD
Seat
БЪЛГАРИЯ гр. Велинград ул.АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ 19
2008-06-18 16:54:13 РОЗЕТЛИВ - 92 ООД
ROZETLIV - 92 OOD
SubjectOfActivity
ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД. ПРОДАЖБА НА СТОКИ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВИЯ С КОЗМЕТИЧНИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ, ВНОС НА ЛЕКИ И ТОВАРНИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ЧАСТИ И АГРЕГАТИ ЗА ТЯХ, АВТОСЕРВИЗНИ УСЛУГИ И АВТОМИВКА, ПОКУПКА, ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО, ОБЗАВЕЖДАНЕ И РЕМОНТ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ПРОДАЖБАТА ИМ, ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ, РЕСТОРАНТЬОРСКА ДЕЙНОСТ, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ, ПРЕВОЗНИ И СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, ХОТЕЛИЕРСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ. ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ. ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА.
2008-06-18 16:54:13 РОЗА АНГЕЛОВА ГОРАНОВА
ROZA ANGELOVA GORANOVA
Manager
2008-06-18 16:54:13 ПАВЕЛ ИВАНОВ ГОРАНОВ
PAVEL IVANOV GORANOV
Partner

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.

AL

Apostol Lovchev

5.32€ 23 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

21.07€ 23 ноември 2020
МС

Мартина Станева-Антонова

2.28€ 23 ноември 2020
EH

Emil Hadzhiev

10.40€ 23 ноември 2020

Благодаря ви. Продължавайте все така!

T

Tatiana Christy

20.00€ 20 ноември 2020
ER

Emmanuel Ross

5.54€ 5 ноември 2020
ДМ

Димитър Механджиев

2.28€ 3 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.00€ 1 ноември 2020
ED

Emil Dimov

5.00€ 31 октомври 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 30 октомври 2020