Български Търговски регистър / Bulgarian Registry of Companies

Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България актуални до юни 2018 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки, Регистъра на длъжниците на НАП, Регистрите за европейски фондове и Регистъра за коронасубсидии / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to June 2018. Connected to the Registry of Public Procurements, Registry of Tax Debtors, Registry of EU funds and Registry of coronavirus subsidies

Проверки в други регистри за фирмата НОВА СМАРТ NOVA SMART (ЕИК: 200533751) @Търговски регистър
Check other registries about the company НОВА СМАРТ NOVA SMART (ID: 200533751) @Registry of companies

 • Няма данни за общ. поръчки
 • Няма данни за проекти по ОП 2007-2013
 • Няма данни за проекти по ОП 2014-2020
 • Няма данни да е партньор или изпълнител по ОП 2014-2020
 • 278 916,22 лв. като бенефициар на 1 проект(и) от ПРСР
 • Няма данни за доставки по ПРСР
 • 281 983,80 лв. за къща за гости
 • Няма данни за коронасубсидии
 • Няма данни за разрешителни за сеч
 • Няма данни за декларирани приходи като медия
 • Няма данни за дългове към НАП
Дата
Date
Лице
Person
Събитие
Event
2009-01-05 10:54:13 НОВА СМАРТ
NOVA SMART
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2009-01-05 10:54:13 НОВА СМАРТ ЕООД
NOVA SMART EOOD
Seat
БЪЛГАРИЯ гр. Сандански 2800 ул. ХР.СМИРНЕНСКИ 6
2009-01-05 10:54:13 НОВА СМАРТ ЕООД
NOVA SMART EOOD
SubjectOfActivity
ХОТЕЛИЕРСТВО; РЕСТОРАНТЬОРСТВО; СТРОИТЕЛСТВО; ТЪРГОВИЯ СЪС СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ; РЕКЛАМНА И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ; ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ; ТЪРГОВИЯ С ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ И СТОКИ ЗА ШИРОКО ПОТРЕБЛЕНИЕ; ВЪНШНОТЪРГОВСКА И ВЪТРЕШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ; ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ; ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ; ВНОС, ИЗНОС, ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; СКЛЮЧВАНЕ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА НА СДЕЛКИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРИДОБИВАНЕ И ОТЧУЖДАВАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС ЗАКОНА ДВИЖИМИ ВЕЩИ И НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ВЕЩНИ ПРАВА ВЪРХУ ТЯХ; ТЪРГОВИЯ С ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ И НАПИТКИ; КАФЕ – УСЛУГИ; ТЪРГОВСКОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; И ВСЯКА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.
2009-01-05 10:54:13 ЦЕЦА ПЕТРОВА КРЪСТЕВА
TSETSA PETROVA KRASTEVA
Manager
2009-01-05 10:54:13 ЦЕЦА ПЕТРОВА КРЪСТЕВА
TSETSA PETROVA KRASTEVA
SoleCapitalOwner

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.

AL

Apostol Lovchev

5.32€ 23 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

21.07€ 23 ноември 2020
МС

Мартина Станева-Антонова

2.28€ 23 ноември 2020
EH

Emil Hadzhiev

10.40€ 23 ноември 2020

Благодаря ви. Продължавайте все така!

T

Tatiana Christy

20.00€ 20 ноември 2020
ER

Emmanuel Ross

5.54€ 5 ноември 2020
ДМ

Димитър Механджиев

2.28€ 3 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.00€ 1 ноември 2020
ED

Emil Dimov

5.00€ 31 октомври 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 30 октомври 2020