Български Търговски регистър и свързани лица

Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България до юни 2018 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки и регистъра на длъжниците на НАП / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to June 2018. Connected to the Registry of Public Procurements and the Registry of Tax Debtors

This post is also available in: English (Английски)

Support our work / Подкрепете нашата работаDonate / Дарете

Начало First || Помощ Help

Събития с лица свързани с компанията ВАСИЛЕВИ ХОУМС (ЕИК: 200684187)
Events with persons connected to the company VASILEVI HOUMS (ID: 200684187)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200684187)
Към 2020-10-20 12:38:24 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-10-20 12:38:24 we have the following data about this company:
 • Дългове към НАП Tax Debts Няма данни No data
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Има данни да е бенефициар на проекти по ПСРС през периода 2007-2013 за сума 111 533,80 лв.
  The company is EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Има данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  The company built a guesthouse with EU money.
 • Фирмата е получила 0,00 лв. коронасубсидии по ПМС55
  The company got 0,00 BGN coronasubsidies.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-01-19 11:44:49ВАСИЛЕВИ СЧЕТОВОДСТВО И ОДИТ ООД
VASILEVI SCHETOVODSTVO I ODIT OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Харваловци
2017-01-19 11:44:49АНИ ЛАМБЕВА ВАСИЛЕВА
ANI LAMBEVA VASILEVA
БЪЛГАРИЯManager
2017-01-19 11:44:49АНИ ЛАМБЕВА ВАСИЛЕВА
ANI LAMBEVA VASILEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2017-01-19 11:44:49ВАЛЕНТИН КИРИЛОВ ВАСИЛЕВ
VALENTIN KIRILOV VASILEV
БЪЛГАРИЯPartner
2017-01-19 11:44:49ЕТ ВАСИЛЕВИ - ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ
ET VASILEVI - VALENTIN VASILEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Sell to: АНИ ЛАМБЕВА ВАСИЛЕВА
2017-01-19 11:44:49АНИ ЛАМБЕВА ВАСИЛЕВА
ANI LAMBEVA VASILEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Buy from: ЕТ ВАСИЛЕВИ - ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ
2017-01-19 11:44:49ВАЛЕНТИН КИРИЛОВ ВАСИЛЕВ
VALENTIN KIRILOV VASILEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2400 Sell to: АНИ ЛАМБЕВА ВАСИЛЕВА
2017-01-19 11:44:49АНИ ЛАМБЕВА ВАСИЛЕВА
ANI LAMBEVA VASILEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2400 Buy from: ВАЛЕНТИН КИРИЛОВ ВАСИЛЕВ
2009-04-13 13:38:37ВАСИЛЕВИ ХОУМС
VASILEVI HOUMS
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2009-04-13 13:38:37ВАСИЛЕВИ ХОУМС ООД
VASILEVI HOUMS OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Харваловци 0000
2009-04-13 13:38:37ВАСИЛЕВИ ХОУМС ООД
VASILEVI HOUMS OOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ул.НИШ 7
2009-04-13 13:38:37ВАСИЛЕВИ ХОУМС ООД
VASILEVI HOUMS OOD
SubjectOfActivity
ТУРИСТИЧЕСКО И ДРУГО КРАТКОСРОЧНО НАСТАНЯВАНЕ - КЪЩИ ЗА ГОСТИ; ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРНАТЬОРСТВО; ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ; ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ; ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО И ЕДРО; СЧЕТОВОДНИ И ОДИТОРСКИ ДЕЙНОТИ; КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.
2009-04-13 13:38:37ВАЛЕНТИН КИРИЛОВ ВАСИЛЕВ
VALENTIN KIRILOV VASILEV
БЪЛГАРИЯManager
2009-04-13 13:38:37ВАЛЕНТИН КИРИЛОВ ВАСИЛЕВ
VALENTIN KIRILOV VASILEV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-04-13 13:38:37ЕТ ВАСИЛЕВИ - ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ
ET VASILEVI - VALENTIN VASILEV
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата ВАСИЛЕВИ ХОУМС VASILEVI HOUMS (ЕИК: 200684187)
Check other registries about the company ВАСИЛЕВИ ХОУМС VASILEVI HOUMS (ID: 200684187)