Български Търговски регистър и свързани лица

Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България до юни 2018 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки и регистъра на длъжниците на НАП / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to June 2018. Connected to the Registry of Public Procurements and the Registry of Tax Debtors

This post is also available in: English (Английски)

Support our work / Подкрепете нашата работаDonate / Дарете

Начало First || Помощ Help

Събития с лица свързани с компанията УНИК СОЛАР (ЕИК: 200717445)
Events with persons connected to the company UNIK SOLAR (ID: 200717445)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200717445)
Към 2020-10-20 12:37:11 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-10-20 12:37:11 we have the following data about this company:
 • Дългове към НАП Tax Debts Няма данни No data
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Има данни да е бенефициар на проекти по ПСРС през периода 2007-2013 за сума 123 743,39 лв.
  The company is EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Има данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  The company built a guesthouse with EU money.
 • Фирмата е получила 0,00 лв. коронасубсидии по ПМС55
  The company got 0,00 BGN coronasubsidies.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2011-02-09 15:25:26ЕЙЧ ЕС БИЗНЕС КЪМПЪНИ
EYCH ES BIZNES KAMPANI
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2011-02-09 15:25:26ЕЙЧ ЕС БИЗНЕС КЪМПЪНИ ЕООД
EYCH ES BIZNES KAMPANI EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Лъга 2182
2011-02-09 15:25:26ЕЙЧ ЕС БИЗНЕС КЪМПЪНИ ЕООД
EYCH ES BIZNES KAMPANI EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 УЛ.ИВАН ВАЗОВ 46А
2011-02-09 15:25:26ЕЙЧ ЕС БИЗНЕС КЪМПЪНИ ЕООД
EYCH ES BIZNES KAMPANI EOOD
SubjectOfActivity
ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ-КЪЩА ЗА ГОСТИ, ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ; ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ, ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ФОТОВОЛТАИЧНИ ЦЕНТРАЛИ, ВЕТРОГЕНЕРАТОРИ; ПРОДАЖБА НА СТОКИ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ОБРАБОТЕН ИЛИ ПРЕРАБОТЕН ВИД, СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ СДЕЛКИ, ДИСТРИБУТОРСТВО, СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО /ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ ПО ЧЛ.2, АЛ.З ТЗ/, ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА ИЛИ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ИЛИ АРЕНДА, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ИЛИ ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОНСУЛТАЦИИ, МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА, ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ И УСЛУГИ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЗАБРАНЕНИТЕ ОТ ЗАКОНА, КОМИСИОННА, СПЕДИТОРСКА, СКЛАДОВА И ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ И РЕЕКСПОРТ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ОФИС ТЕХНИКА И ОБОРУДВАНЕ; ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКАКВА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.
2011-02-09 15:25:26ХРИСТО САШКОВ ШАХАНОВ
HRISTO SASHKOV SHAHANOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2011-02-09 15:25:26ИВАН ХРИСТОВ ЗОЕВ
IVAN HRISTOV ZOEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: ХРИСТО САШКОВ ШАХАНОВ
2011-02-09 15:25:26ХРИСТО САШКОВ ШАХАНОВ
HRISTO SASHKOV SHAHANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Buy from: ИВАН ХРИСТОВ ЗОЕВ
2009-05-15 12:30:18УНИК СОЛАР
UNIK SOLAR
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2009-05-15 12:30:18УНИК СОЛАР ООД
UNIK SOLAR OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Знаменосец 6272
2009-05-15 12:30:18УНИК СОЛАР ООД
UNIK SOLAR OOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. ВЕГЕТАРИАНСКА 20
2009-05-15 12:30:18УНИК СОЛАР ООД
UNIK SOLAR OOD
SubjectOfActivity
Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници, изграждане и експлоатация на фотоволтаични централи, ветрогенератори; продажба на стоки в първоначален, обработен или преработен вид, стоки от собствено производство, тьрговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни сделки, дистрибуторство, складови сделки, ресторантьорство и хотелиерство (извън случаите по чл.2, ал.З Търговския закон), покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем или аренда, търговско представителство или посредничество, консултации, маркетинг и реклама, производство на стоки и услуги с изключение на забранените от закона, комисионна, спедиторска, складова и лизингова дейност, външноикономическа дейност и реекспорт, производство и търговия с офисна техника и оборудване; извършване на всякаква друга търговска дейност, незабранена от закона
2009-05-15 12:30:18ХРИСТО САШКОВ ШАХАНОВ
HRISTO SASHKOV SHAHANOV
БЪЛГАРИЯManager
2009-05-15 12:30:18ИВАН ХРИСТОВ ЗОЕВ
IVAN HRISTOV ZOEV
БЪЛГАРИЯManager
2009-05-15 12:30:18ХРИСТО САШКОВ ШАХАНОВ
HRISTO SASHKOV SHAHANOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-05-15 12:30:18ИВАН ХРИСТОВ ЗОЕВ
IVAN HRISTOV ZOEV
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата УНИК СОЛАР UNIK SOLAR (ЕИК: 200717445)
Check other registries about the company УНИК СОЛАР UNIK SOLAR (ID: 200717445)