Български Търговски регистър / Bulgarian Registry of Companies

Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България актуални до 30 септември 2020 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки, Регистъра на длъжниците на НАП, Регистрите за европейски фондове и Регистъра за коронасубсидии / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to Sept. 30 2020. Connected to the Registry of Public Procurements, Registry of Tax Debtors, Registry of EU funds and Registry of coronavirus subsidiesЗЕЙНЕП МОЛЛОВА ZEYNEP MOLLOVA UIC 200796250 @Търговски регистър / @Registry of companies

БЪЛГАРИЯ

UIC200796250
CompanyЗЕЙНЕП МОЛЛОВА
TransliterationET ZEYNEP MOLLOVA
LegalFormЕдноличен търговец
Seat1 BGR БЪЛГАРИЯ false 30 BLG Благоевград 242 BLG52 Хаджидимово 468 00014 с. Абланица 2932 Отец Паисий 23

N 20100118.xml

20100113161355
ЗЕЙНЕП МОЛЛОВА ET

IncomingNumber
DGUID
PackageType
LeadingApp
LeadingApp
PackageType
ctrl
20100113161355B1New
 
ApplicationType
ApplicationType
Description
Description
B1Документ за внесена държавна такса
B1Прокура с нотариална заверка на подписите
B1Образец от саморъчния подпис на прокуриста
B1Друг:Декл. по чл. 57 и чл.58, ал.4 ТЗ
B1Изрично писмено пълномощно
B1Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
Meta
Meta
Text
Text
 • Add
 • B1_Procura
 • Procurators
 • 2010-01-18T09:40:28
Шейнур Асанов Моллов EGN 03531C9E2CD2[..]

N 20100113.xml

20100108152447
ЗЕЙНЕП МОЛЛОВА ET

IncomingNumber
DGUID
PackageType
LeadingApp
LeadingApp
PackageType
ctrl
20100108152447A1ForChange
 
ApplicationType
ApplicationType
Description
Description
A1Документ за внесена държавна такса
A1Декларация от едноличния търговец, че отговаря на изискванията на чл. 57 и чл. 58, ал. 2 и 4 ТЗ
A1Друг:ДОГОВОР ЗА ПРОКУРА
A1Друг:Образец от подпис
A1Изрично писмено пълномощно
A1Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
Meta
Meta
Text
Text
 • Add
 • MainCircumstances
 • Transliteration
 • 2010-01-13T13:47:45
ET ZEYNEP MOLLOVA

N 20090728.xml

20090724151302
ЗЕЙНЕП МОЛЛОВА ET

IncomingNumber
DGUID
PackageType
LeadingApp
LeadingApp
PackageType
ctrl
20090724151302A1New
 
ApplicationType
ApplicationType
Description
Description
A1Документ за внесена държавна такса
A1Образец от саморъчния подпис на търговеца
A1Декларация от едноличния търговец, че отговаря на изискванията на чл. 57 и чл. 58, ал. 2 и 4 ТЗ
A1Изрично писмено пълномощно
A1Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
Meta
Meta
Text
Text
 • Add
 • MainCircumstances
 • UIC
 • 2009-07-28T11:21:30
200796250
 • Add
 • MainCircumstances
 • Company
 • 2009-07-28T11:21:30
ЗЕЙНЕП МОЛЛОВА
 • Add
 • MainCircumstances
 • LegalForm
 • 2009-07-28T11:21:30
Едноличен търговец
 • Add
 • MainCircumstances
 • Seat
 • 2009-07-28T11:21:30
1 BGR БЪЛГАРИЯ false 30 BLG Благоевград 242 BLG52 Хаджидимово 468 00014 с. Абланица 2932 Отец Паисий 23
 • Add
 • MainCircumstances
 • SubjectOfActivity
 • 2009-07-28T11:21:30
ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; РЕСТОРАНТЬОРСТВО; ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ УСЛУГИ; ЛИЗИНГ; СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ТЪРГОВИЯ С ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ; ДЪРВОДОБИВ И ДЪРВОПРЕРАБОТВАНЕ, ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ НЕ ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.
 • Add
 • MainCircumstances
 • PhysicalPersonTrader
 • 2009-07-28T11:21:30
ЗЕЙНЕП ШЕЙНУРОВА МОЛЛОВА EGN 7F1954158E75[..] 1 БЪЛГАРИЯ

2 Свързани лица и фирми първо ниво

Дело
Deed
Име
Name
DeedType
DeedType
DeedDate
DeedDate
20100113161355 Шейнур Асанов Моллов Procurators 2010-01-18 09:40:28
20090724151302 ЗЕЙНЕП ШЕЙНУРОВА МОЛЛОВА PhysicalPersonTrader 2009-07-28 11:21:30
 • Няма данни за участие в обществени поръчки
 • Няма данни за проекти по ОП 2007-2013
 • Няма данни за проекти по ОП 2014-2020
 • 374 311,45 лв. като бенефициар на 1 проект(и) от ПРСР
 • Няма данни за доставки по ПРСР
 • 386 461,60 лв. за къща за гости
 • Няма данни за коронасубсидии
 • Няма данни за разрешителни за сеч
 • Няма данни за декларирани приходи като медия
 • Няма данни за дългове към НАП

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

 
Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

 

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

Anonymous User

Anonymous

5.32€ 25 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

5.32€ 25 януари 2021
SS

Stefan Slavov

25.00€ 24 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

50.00€ 22 януари 2021
AT

Alexandre Todorov

101.67€ 21 януари 2021

Podkrepa za bird.bg, bivol.bg

VS

Vladimir Savchenko

10.71€ 20 януари 2021
B

Borislav

5.00€ 20 януари 2021
ЙХ

Йордан Христов

5.32€ 20 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

5.54€ 20 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

52.12€ 16 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 15 януари 2021
ХД

Христо Дилов

2.79€ 14 януари 2021