Български Търговски регистър / Bulgarian Registry of Companies

Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България актуални до 30 септември 2020 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки, Регистъра на длъжниците на НАП, Регистрите за европейски фондове и Регистъра за коронасубсидии / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to Sept. 30 2020. Connected to the Registry of Public Procurements, Registry of Tax Debtors, Registry of EU funds and Registry of coronavirus subsidiesСОЛАР ИНДЪСТРИС SOLAR INDASTRIS UIC 200955496 @Търговски регистър / @Registry of companies

БЪЛГАРИЯ

UIC200955496
CompanyСОЛАР ИНДЪСТРИС
LegalFormЕднолично дружество с ограничена отговорност
Seat1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5358 р-н Младост 68134-15 1138 Горубляне ул.РОСА 12 - - 3 14 solar.industries.2011@gmail.com
Funds1000
SoleCapitalOwnerЕЛЕНА КРАСИМИРОВА СТАТКОВА EGN C947C846F3A5[..] 1 БЪЛГАРИЯ
ManagersЕЛЕНА КРАСИМИРОВА СТАТКОВА EGN C947C846F3A5[..] 1 БЪЛГАРИЯ
Partners

N 20200617.xml

20120627135600
СОЛАР ИНДЪСТРИС EOOD

IncomingNumber
DGUID
PackageType
LeadingApp
LeadingApp
PackageType
ctrl
20120627135600G2New
 
ApplicationType
ApplicationType
Description
Description
G2Документ за внесена държавна такса
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Годишен финансов отчет
G2Документ за внесена държавна такса
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Годишен финансов отчет
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Документ за внесена държавна такса
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Годишен финансов отчет
G2Документ за внесена държавна такса
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Годишен финансов отчет
G2Документ за внесена държавна такса
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Годишен финансов отчет
20120627135600G2New
 
ApplicationType
ApplicationType
Description
Description
G2Документ за внесена държавна такса
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Годишен финансов отчет
G2Документ за внесена държавна такса
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Годишен финансов отчет
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Документ за внесена държавна такса
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Годишен финансов отчет
G2Документ за внесена държавна такса
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Годишен финансов отчет
G2Документ за внесена държавна такса
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Годишен финансов отчет
20120627135600G2New
 
ApplicationType
ApplicationType
Description
Description
G2Друг:Пояснителни сведения
G2Документ за внесена държавна такса
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Годишен финансов отчет
G2Друг:Пояснителни сведения
G2Документ за внесена държавна такса
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Годишен финансов отчет
G2Друг:Пояснителни сведения
G2Документ за внесена държавна такса
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Годишен финансов отчет
G2Друг:Пояснителни сведения
G2Документ за внесена държавна такса
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Годишен финансов отчет
20120627135600G2New
 
ApplicationType
ApplicationType
Description
Description
G2Документ за внесена държавна такса
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Годишен финансов отчет
G2Годишен финансов отчет за 2013г.-втора част
G2Годишен финансов отчет за 2013г.- първа част
G2Документ за внесена държавна такса
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Годишен финансов отчет
G2Годишен финансов отчет за 2013г.-втора част
G2Годишен финансов отчет за 2013г.- първа част
G2Документ за внесена държавна такса
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Годишен финансов отчет
G2Годишен финансов отчет за 2013г.-втора част
G2Годишен финансов отчет за 2013г.- първа част
20120627135600G2New
 
ApplicationType
ApplicationType
Description
Description
G2Годишен финансов отчет
G2Документ за внесена държавна такса
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Друг: Пояснителни сведения
G2Годишен финансов отчет
G2Документ за внесена държавна такса
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Друг: Пояснителни сведения
20120627135600G2New
 
ApplicationType
ApplicationType
Description
Description
G2Годишен финансов отчет
G2Документ за внесена държавна такса
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Друг: Пояснителни сведения
20120627135600G2New
Meta
Meta
Text
Text
 • Add
 • G1_ActAnnouncement
 • StatementsB
 • 2020-06-17T08:33:05
Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Трета част Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Втора част Годишен финансов отчет Първа част
 • Add
 • G1_ActAnnouncement
 • StatementsB
 • 2012-11-01T16:57:16
Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет

N 20170330.xml

20170324090332
СОЛАР ИНДЪСТРИС EOOD

IncomingNumber
DGUID
PackageType
LeadingApp
LeadingApp
PackageType
ctrl
20170324090332A4ForChange
 
ApplicationType
ApplicationType
Description
Description
A4Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
A4Изрично писмено пълномощно
A4Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав
A4Документ за внесена държавна такса
A4Решение на едноличния собственик на капитала
Meta
Meta
Text
Text
 • Add
 • MainCircumstances
 • Seat
 • 2017-03-30T08:48:01
1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5358 р-н Младост 68134-15 1138 Горубляне ул.РОСА 12 - - 3 14 solar.industries.2011@gmail.com
 • Add
 • G1_ActAnnouncement
 • StatementsAJ
 • 2017-03-30T08:48:01
Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав

N 20170328.xml

20160624164633
СОЛАР ИНДЪСТРИС EOOD

IncomingNumber
DGUID
PackageType
LeadingApp
LeadingApp
PackageType
ctrl
20160624164633G2New
 
ApplicationType
ApplicationType
Description
Description
G2Годишен финансов отчет
G2Документ за внесена държавна такса
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Друг: Пояснителни сведения
20160624164633G2New
 
ApplicationType
ApplicationType
Description
Description
G2Годишен финансов отчет
G2Документ за внесена държавна такса
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Друг: Пояснителни сведения
G2Годишен финансов отчет
G2Документ за внесена държавна такса
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Друг: Пояснителни сведения
20160624164633G2New
 
ApplicationType
ApplicationType
Description
Description
G2Документ за внесена държавна такса
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Годишен финансов отчет
G2Годишен финансов отчет за 2013г.-втора част
G2Годишен финансов отчет за 2013г.- първа част
G2Документ за внесена държавна такса
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Годишен финансов отчет
G2Годишен финансов отчет за 2013г.-втора част
G2Годишен финансов отчет за 2013г.- първа част
G2Документ за внесена държавна такса
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Годишен финансов отчет
G2Годишен финансов отчет за 2013г.-втора част
G2Годишен финансов отчет за 2013г.- първа част
20160624164633G2New
 
ApplicationType
ApplicationType
Description
Description
G2Друг:Пояснителни сведения
G2Документ за внесена държавна такса
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Годишен финансов отчет
G2Друг:Пояснителни сведения
G2Документ за внесена държавна такса
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Годишен финансов отчет
G2Друг:Пояснителни сведения
G2Документ за внесена държавна такса
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Годишен финансов отчет
G2Друг:Пояснителни сведения
G2Документ за внесена държавна такса
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Годишен финансов отчет
20160624164633G2New
 
ApplicationType
ApplicationType
Description
Description
G2Документ за внесена държавна такса
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Годишен финансов отчет
G2Документ за внесена държавна такса
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Годишен финансов отчет
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Документ за внесена държавна такса
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Годишен финансов отчет
G2Документ за внесена държавна такса
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Годишен финансов отчет
G2Документ за внесена държавна такса
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Годишен финансов отчет
Meta
Meta
Text
Text
 • Add
 • G1_ActAnnouncement
 • StatementsB
 • 2017-03-28T08:43:05
Първа част Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Втора част Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Трета част Годишен финансов отчет

N 20160514.xml

20150626115534
СОЛАР ИНДЪСТРИС EOOD

IncomingNumber
DGUID
PackageType
LeadingApp
LeadingApp
PackageType
ctrl
20150626115534G2New
 
ApplicationType
ApplicationType
Description
Description
G2Годишен финансов отчет
G2Документ за внесена държавна такса
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Друг: Пояснителни сведения
G2Годишен финансов отчет
G2Документ за внесена държавна такса
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Друг: Пояснителни сведения
20150626115534G2New
 
ApplicationType
ApplicationType
Description
Description
G2Документ за внесена държавна такса
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Годишен финансов отчет
G2Годишен финансов отчет за 2013г.-втора част
G2Годишен финансов отчет за 2013г.- първа част
G2Документ за внесена държавна такса
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Годишен финансов отчет
G2Годишен финансов отчет за 2013г.-втора част
G2Годишен финансов отчет за 2013г.- първа част
G2Документ за внесена държавна такса
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Годишен финансов отчет
G2Годишен финансов отчет за 2013г.-втора част
G2Годишен финансов отчет за 2013г.- първа част
20150626115534G2New
 
ApplicationType
ApplicationType
Description
Description
G2Друг:Пояснителни сведения
G2Документ за внесена държавна такса
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Годишен финансов отчет
G2Друг:Пояснителни сведения
G2Документ за внесена държавна такса
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Годишен финансов отчет
G2Друг:Пояснителни сведения
G2Документ за внесена държавна такса
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Годишен финансов отчет
G2Друг:Пояснителни сведения
G2Документ за внесена държавна такса
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Годишен финансов отчет
20150626115534G2New
 
ApplicationType
ApplicationType
Description
Description
G2Документ за внесена държавна такса
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Годишен финансов отчет
G2Документ за внесена държавна такса
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Годишен финансов отчет
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Документ за внесена държавна такса
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Годишен финансов отчет
G2Документ за внесена държавна такса
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Годишен финансов отчет
G2Документ за внесена държавна такса
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Годишен финансов отчет
Meta
Meta
Text
Text
 • Add
 • G1_ActAnnouncement
 • StatementsB
 • 2016-05-14T08:06:55
Първа част Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Трета част Годишен финансов отчет Втора част Годишен финансов отчет

N 20140722.xml

20140605144017
СОЛАР ИНДЪСТРИС EOOD

IncomingNumber
DGUID
PackageType
LeadingApp
LeadingApp
PackageType
ctrl
20140605144017G2New
 
ApplicationType
ApplicationType
Description
Description
G2Документ за внесена държавна такса
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Годишен финансов отчет
G2Годишен финансов отчет за 2013г.-втора част
G2Годишен финансов отчет за 2013г.- първа част
G2Документ за внесена държавна такса
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Годишен финансов отчет
G2Годишен финансов отчет за 2013г.-втора част
G2Годишен финансов отчет за 2013г.- първа част
G2Документ за внесена държавна такса
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Годишен финансов отчет
G2Годишен финансов отчет за 2013г.-втора част
G2Годишен финансов отчет за 2013г.- първа част
20140605144017G2New
 
ApplicationType
ApplicationType
Description
Description
G2Друг:Пояснителни сведения
G2Документ за внесена държавна такса
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Годишен финансов отчет
G2Друг:Пояснителни сведения
G2Документ за внесена държавна такса
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Годишен финансов отчет
G2Друг:Пояснителни сведения
G2Документ за внесена държавна такса
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Годишен финансов отчет
G2Друг:Пояснителни сведения
G2Документ за внесена държавна такса
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Годишен финансов отчет
20140605144017G2New
 
ApplicationType
ApplicationType
Description
Description
G2Документ за внесена държавна такса
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Годишен финансов отчет
G2Документ за внесена държавна такса
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Годишен финансов отчет
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Документ за внесена държавна такса
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Годишен финансов отчет
G2Документ за внесена държавна такса
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Годишен финансов отчет
G2Документ за внесена държавна такса
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Годишен финансов отчет
Meta
Meta
Text
Text
 • Add
 • G1_ActAnnouncement
 • StatementsB
 • 2014-07-22T11:00:49
Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Първа част Годишен финансов отчет Трета част Годишен финансов отчет Втора част Годишен финансов отчет

N 20130701.xml

20130625091113
СОЛАР ИНДЪСТРИС EOOD

IncomingNumber
DGUID
PackageType
LeadingApp
LeadingApp
PackageType
ctrl
20130625091113A4ForChange
 
ApplicationType
ApplicationType
Description
Description
A4Документ за внесена държавна такса
A4Решение на едноличния собственик на капитала-Елена Статкова
A4Решение на едноличния собственик на капитала- Томислава Рангелова
A4Договор за прехвърляне на дружествен дял с нотариална заверка на подписите
A4Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
A4Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав
Meta
Meta
Text
Text
 • Add
 • MainCircumstances
 • SoleCapitalOwner
 • 2013-07-01T14:56:35
ЕЛЕНА КРАСИМИРОВА СТАТКОВА EGN C947C846F3A5[..] 1 БЪЛГАРИЯ
 • Add
 • MainCircumstances
 • ShareTransfers
 • 2013-07-01T14:56:35
Томислава Венциславова Рангелова EGN B71F661CA191[..] Елена Красимирова Статкова EGN C947C846F3A5[..] 679830 24.06.2013 1 БЪЛГАРИЯ 1 БЪЛГАРИЯ
 • Add
 • G1_ActAnnouncement
 • StatementsAJ
 • 2013-07-01T14:56:35
Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав

N 20130626.xml

20130531144537
СОЛАР ИНДЪСТРИС EOOD

IncomingNumber
DGUID
PackageType
LeadingApp
LeadingApp
PackageType
ctrl
20130531144537G2New
 
ApplicationType
ApplicationType
Description
Description
G2Друг:Пояснителни сведения
G2Документ за внесена държавна такса
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Годишен финансов отчет
G2Друг:Пояснителни сведения
G2Документ за внесена държавна такса
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Годишен финансов отчет
G2Друг:Пояснителни сведения
G2Документ за внесена държавна такса
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Годишен финансов отчет
G2Друг:Пояснителни сведения
G2Документ за внесена държавна такса
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Годишен финансов отчет
20130531144537G2New
 
ApplicationType
ApplicationType
Description
Description
G2Документ за внесена държавна такса
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Годишен финансов отчет
G2Документ за внесена държавна такса
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Годишен финансов отчет
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Документ за внесена държавна такса
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Годишен финансов отчет
G2Документ за внесена държавна такса
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Годишен финансов отчет
G2Документ за внесена държавна такса
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Годишен финансов отчет
Meta
Meta
Text
Text
 • Add
 • G1_ActAnnouncement
 • StatementsB
 • 2013-06-26T13:58:53
Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет

N 20121101.xml

20120627135600
СОЛАР ИНДЪСТРИС EOOD

IncomingNumber
DGUID
PackageType
LeadingApp
LeadingApp
PackageType
ctrl
20120627135600G2New
 
ApplicationType
ApplicationType
Description
Description
G2Документ за внесена държавна такса
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Годишен финансов отчет
G2Документ за внесена държавна такса
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Годишен финансов отчет
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Документ за внесена държавна такса
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Годишен финансов отчет
G2Документ за внесена държавна такса
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Годишен финансов отчет
G2Документ за внесена държавна такса
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Годишен финансов отчет
20120627135600G2New
 
ApplicationType
ApplicationType
Description
Description
G2Документ за внесена държавна такса
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Годишен финансов отчет
G2Документ за внесена държавна такса
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Годишен финансов отчет
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Документ за внесена държавна такса
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Годишен финансов отчет
G2Документ за внесена държавна такса
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Годишен финансов отчет
G2Документ за внесена държавна такса
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Годишен финансов отчет
20120627135600G2New
 
ApplicationType
ApplicationType
Description
Description
G2Друг:Пояснителни сведения
G2Документ за внесена държавна такса
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Годишен финансов отчет
G2Друг:Пояснителни сведения
G2Документ за внесена държавна такса
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Годишен финансов отчет
G2Друг:Пояснителни сведения
G2Документ за внесена държавна такса
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Годишен финансов отчет
G2Друг:Пояснителни сведения
G2Документ за внесена държавна такса
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Годишен финансов отчет
20120627135600G2New
 
ApplicationType
ApplicationType
Description
Description
G2Документ за внесена държавна такса
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Годишен финансов отчет
G2Годишен финансов отчет за 2013г.-втора част
G2Годишен финансов отчет за 2013г.- първа част
G2Документ за внесена държавна такса
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Годишен финансов отчет
G2Годишен финансов отчет за 2013г.-втора част
G2Годишен финансов отчет за 2013г.- първа част
G2Документ за внесена държавна такса
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Годишен финансов отчет
G2Годишен финансов отчет за 2013г.-втора част
G2Годишен финансов отчет за 2013г.- първа част
20120627135600G2New
 
ApplicationType
ApplicationType
Description
Description
G2Годишен финансов отчет
G2Документ за внесена държавна такса
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Друг: Пояснителни сведения
G2Годишен финансов отчет
G2Документ за внесена държавна такса
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Друг: Пояснителни сведения
20120627135600G2New
 
ApplicationType
ApplicationType
Description
Description
G2Годишен финансов отчет
G2Документ за внесена държавна такса
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Друг: Пояснителни сведения
20120627135600G2New
Meta
Meta
Text
Text
 • Add
 • G1_ActAnnouncement
 • StatementsB
 • 2020-06-17T08:33:05
Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Трета част Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Втора част Годишен финансов отчет Първа част
 • Add
 • G1_ActAnnouncement
 • StatementsB
 • 2012-11-01T16:57:16
Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет

N 20120606.xml

20120530163745
СОЛАР ИНДЪСТРИС EOOD

IncomingNumber
DGUID
PackageType
LeadingApp
LeadingApp
PackageType
ctrl
20120530163745A4ForChange
 
ApplicationType
ApplicationType
Description
Description
A4Документ за внесена държавна такса
A4Решение на едноличния собственик на капитала- Томислава Рангелова
A4Решение на едноличния собственик на капитала- Ком Хотел ЕООД
A4Договор за прехвърляне на дружествен дял с нотариална заверка на подписите
A4Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав
A4Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
A4Документ за внесена държавна такса
A4Решение на едноличния собственик на капитала- Томислава Рангелова
A4Решение на едноличния собственик на капитала- Ком Хотел ЕООД
A4Договор за прехвърляне на дружествен дял с нотариална заверка на подписите
A4Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
A4Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав
20120530163745A4ForChange
 
ApplicationType
ApplicationType
Description
Description
A4Документ за внесена държавна такса
A4Решение на едноличния собственик на капитала- Томислава Рангелова
A4Решение на едноличния собственик на капитала- Ком Хотел ЕООД
A4Договор за прехвърляне на дружествен дял с нотариална заверка на подписите
A4Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав
A4Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
A4Документ за внесена държавна такса
A4Решение на едноличния собственик на капитала- Томислава Рангелова
A4Решение на едноличния собственик на капитала- Ком Хотел ЕООД
A4Договор за прехвърляне на дружествен дял с нотариална заверка на подписите
A4Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
A4Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав
Meta
Meta
Text
Text
 • Add
 • MainCircumstances
 • SoleCapitalOwner
 • 2012-06-06T07:51:33
ТОМИСЛАВА ВЕНЦИСЛАВОВА РАНГЕЛОВА EGN B71F661CA191[..] 1 БЪЛГАРИЯ
 • Erase
 • MainCircumstances
 • SoleCapitalOwner
 • 2012-06-05T18:49:47
КОМ ХОТЕЛ UIC 111587272 1 БЪЛГАРИЯ
 • Add
 • MainCircumstances
 • ShareTransfers
 • 2012-06-05T18:49:47
"КОМ ХОТЕЛ" ЕООД UIC 111587272 Томислава Венциславова Рангелова EGN B71F661CA191[..] 679830 29.05.2012 1 БЪЛГАРИЯ 1 БЪЛГАРИЯ
 • Add
 • G1_ActAnnouncement
 • StatementsAJ
 • 2012-06-05T18:49:47
Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав

N 20120605.xml

20120530163745
СОЛАР ИНДЪСТРИС EOOD

IncomingNumber
DGUID
PackageType
LeadingApp
LeadingApp
PackageType
ctrl
20120530163745A4ForChange
 
ApplicationType
ApplicationType
Description
Description
A4Документ за внесена държавна такса
A4Решение на едноличния собственик на капитала- Томислава Рангелова
A4Решение на едноличния собственик на капитала- Ком Хотел ЕООД
A4Договор за прехвърляне на дружествен дял с нотариална заверка на подписите
A4Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав
A4Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
A4Документ за внесена държавна такса
A4Решение на едноличния собственик на капитала- Томислава Рангелова
A4Решение на едноличния собственик на капитала- Ком Хотел ЕООД
A4Договор за прехвърляне на дружествен дял с нотариална заверка на подписите
A4Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
A4Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав
20120530163745A4ForChange
 
ApplicationType
ApplicationType
Description
Description
A4Документ за внесена държавна такса
A4Решение на едноличния собственик на капитала- Томислава Рангелова
A4Решение на едноличния собственик на капитала- Ком Хотел ЕООД
A4Договор за прехвърляне на дружествен дял с нотариална заверка на подписите
A4Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав
A4Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
A4Документ за внесена държавна такса
A4Решение на едноличния собственик на капитала- Томислава Рангелова
A4Решение на едноличния собственик на капитала- Ком Хотел ЕООД
A4Договор за прехвърляне на дружествен дял с нотариална заверка на подписите
A4Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
A4Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав
Meta
Meta
Text
Text
 • Add
 • MainCircumstances
 • SoleCapitalOwner
 • 2012-06-06T07:51:33
ТОМИСЛАВА ВЕНЦИСЛАВОВА РАНГЕЛОВА EGN B71F661CA191[..] 1 БЪЛГАРИЯ
 • Erase
 • MainCircumstances
 • SoleCapitalOwner
 • 2012-06-05T18:49:47
КОМ ХОТЕЛ UIC 111587272 1 БЪЛГАРИЯ
 • Add
 • MainCircumstances
 • ShareTransfers
 • 2012-06-05T18:49:47
"КОМ ХОТЕЛ" ЕООД UIC 111587272 Томислава Венциславова Рангелова EGN B71F661CA191[..] 679830 29.05.2012 1 БЪЛГАРИЯ 1 БЪЛГАРИЯ
 • Add
 • G1_ActAnnouncement
 • StatementsAJ
 • 2012-06-05T18:49:47
Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав

N 20120305.xml

20120229141317
СОЛАР ИНДЪСТРИС EOOD

IncomingNumber
DGUID
PackageType
LeadingApp
LeadingApp
PackageType
ctrl
20120229141317A4ForChange
 
ApplicationType
ApplicationType
Description
Description
A4Сканирано копие на заявление образец А4
A4Договор за управление
A4Декларация по чл. 142
A4Протокол от редовно/извънредно общо събрание
A4Документ за внесена държавна такса
A4Писмено предизвестие за напускане на съдружник
A4Нотариално заверено съгласие и образец от саморъчния подпис на управител
A4Друг:РЕШЕНИЕ
A4Друг:ПРОТОКОЛ
A4Друг:Д.141-8
A4Договор за прехвърляне на дружествен дял с нотариална заверка на подписите
A4Изрично писмено пълномощно
A4Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав
20120229141317A4New
 
ApplicationType
ApplicationType
Description
Description
A4Договор за управление
A4Декларация по чл. 142
A4Протокол от учредително събрание
A4Документ за внесена държавна такса
A4Нотариално заверено съгласие и образец от саморъчния подпис на управител
A4Документ за внесен в банка капитал
A4Изрично писмено пълномощно
A4Декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя
A4Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
A4Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав
A4Договор за управление
A4Декларация по чл. 142
A4Протокол от учредително събрание
A4Документ за внесена държавна такса
A4Нотариално заверено съгласие и образец от саморъчния подпис на управител
A4Документ за внесен в банка капитал
A4Изрично писмено пълномощно
A4Декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя
A4Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
A4Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав
20120229141317A4ForChange
 
ApplicationType
ApplicationType
Description
Description
A4Протокол от редовно/извънредно общо събрание
A4Решение на едноличния собственик на капитала
A4Друг:АКТ 14
A4Друг:СКИЦА
A4Друг:СЪГЛАСИЕ
A4Друг:РЕШЕНИЕ НА КОМ ХОТЕЛ ЕООД
A4Друг:ДЕКЛ.ПО ЧЛ.141, АЛ.8 ОТ ТЗ
A4Заключение на вещите лица по чл. 72, ал. 2 ТЗ
A4Декларация по чл. 264 от ДОПК (при апортиране на вещно право върху недвижим имот или моторно превозно средство)
A4Доказателство, че вносителят е носител на правата—предмет на апорта
A4Молба за приемане на нов съдружник
A4Изрично писмено пълномощно
A4Декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя
A4Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
A4Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав
Meta
Meta
Text
Text
 • Add
 • MainCircumstances
 • LegalForm
 • 2012-03-05T09:35:25
Еднолично дружество с ограничена отговорност
 • Add
 • MainCircumstances
 • Managers
 • 2012-03-05T09:35:25
ЕЛЕНА КРАСИМИРОВА СТАТКОВА EGN C947C846F3A5[..] 1 БЪЛГАРИЯ
 • Erase
 • MainCircumstances
 • Partners
 • 2012-03-05T09:35:25
 • Add
 • MainCircumstances
 • SoleCapitalOwner
 • 2012-03-05T09:35:25
КОМ ХОТЕЛ UIC 111587272 1 БЪЛГАРИЯ
 • Add
 • MainCircumstances
 • ShareTransfers
 • 2012-03-05T09:35:25
ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ МИТЕВ EGN 0585BDB76AE8[..] "КОМ ХОТЕЛ" ЕООД UIC 111587272 1000 24.02.2012 1 БЪЛГАРИЯ 1 БЪЛГАРИЯ
 • Add
 • G1_ActAnnouncement
 • StatementsAJ
 • 2012-03-05T09:35:25
Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав

N 20091207.xml

20091203165037
СОЛАР ИНДЪСТРИС EOOD

IncomingNumber
DGUID
PackageType
LeadingApp
LeadingApp
PackageType
ctrl
20091203165037A4New
 
ApplicationType
ApplicationType
Description
Description
A4Договор за управление
A4Декларация по чл. 142
A4Протокол от учредително събрание
A4Документ за внесена държавна такса
A4Нотариално заверено съгласие и образец от саморъчния подпис на управител
A4Документ за внесен в банка капитал
A4Изрично писмено пълномощно
A4Декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя
A4Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
A4Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав
A4Договор за управление
A4Декларация по чл. 142
A4Протокол от учредително събрание
A4Документ за внесена държавна такса
A4Нотариално заверено съгласие и образец от саморъчния подпис на управител
A4Документ за внесен в банка капитал
A4Изрично писмено пълномощно
A4Декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя
A4Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
A4Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав
Meta
Meta
Text
Text
 • Add
 • MainCircumstances
 • UIC
 • 2009-12-07T13:52:11
200955496
 • Add
 • MainCircumstances
 • Company
 • 2009-12-07T13:52:11
СОЛАР ИНДЪСТРИС
 • Add
 • MainCircumstances
 • LegalForm
 • 2009-12-07T13:52:11
Еднолично дружество с ограничена отговорност
 • Add
 • MainCircumstances
 • Seat
 • 2009-12-07T13:52:11
1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5352 р-н Лозенец 68134-09 1421 ул. "Горски пътник" 66 1 1
 • Add
 • MainCircumstances
 • SubjectOfActivity
 • 2009-12-07T13:52:11
Проектиране, производство и монтаж на соларни колектори, модули и панели, проектиране е изграждане на соларни електро и топлофикационни съоръжения; продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; строителство, реконструкции, изпълнение на всякакъв вид строително-монтажни и ремонтни работи; вътрешна и външна търговска дейност, преработка и търговия с промишлени стоки, търговско представителство, посредничество, както и всички други дейности, незабранени със закон, вкл. и тези под специален законоустановен режим, изискващ предварително разрешение – след получаването му.
 • Add
 • MainCircumstances
 • Managers
 • 2009-12-07T13:52:11
Георги Владимиров Митев EGN 0585BDB76AE8[..] 1 БЪЛГАРИЯ
 • Add
 • MainCircumstances
 • SoleCapitalOwner
 • 2009-12-07T13:52:11
Георги Владимиров Митев EGN 0585BDB76AE8[..] 1 БЪЛГАРИЯ
 • Add
 • MainCircumstances
 • Funds
 • 2009-12-07T13:52:11
1000
 • Add
 • MainCircumstances
 • DepositedFunds
 • 2009-12-07T13:52:11
1000
 • Add
 • G1_ActAnnouncement
 • StatementsAJ
 • 2009-12-07T13:52:11
Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав

4 Свързани лица и фирми първо ниво

Дело
Deed
Име
Name
DeedType
DeedType
DeedDate
DeedDate
20120530163745 Томислава Венциславова Рангелова ShareTransfers 2012-06-05 18:49:47
20120229141317 ЕЛЕНА КРАСИМИРОВА СТАТКОВА Managers 2012-03-05 09:35:25
20120229141317 "КОМ ХОТЕЛ" ЕООД ShareTransfers 2012-03-05 09:35:25
20091203165037 Георги Владимиров Митев SoleCapitalOwner 2009-12-07 13:52:11
 • Няма данни за участие в обществени поръчки
 • Няма данни за проекти по ОП 2007-2013
 • Няма данни за проекти по ОП 2014-2020
 • 364 910,63 лв. като бенефициар на 1 проект(и) от ПРСР
 • Няма данни за доставки по ПРСР
 • 368 263,00 лв. за къща за гости
 • Няма данни за коронасубсидии
 • Няма данни за разрешителни за сеч
 • Няма данни за декларирани приходи като медия
 • Няма данни за дългове към НАП

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

 
Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

 

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

Anonymous User

Anonymous

5.32€ 25 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

5.32€ 25 януари 2021
SS

Stefan Slavov

25.00€ 24 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

50.00€ 22 януари 2021
AT

Alexandre Todorov

101.67€ 21 януари 2021

Podkrepa za bird.bg, bivol.bg

VS

Vladimir Savchenko

10.71€ 20 януари 2021
B

Borislav

5.00€ 20 януари 2021
ЙХ

Йордан Христов

5.32€ 20 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

5.54€ 20 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

52.12€ 16 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 15 януари 2021
ХД

Христо Дилов

2.79€ 14 януари 2021