Български Търговски регистър / Bulgarian Registry of Companies

Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България актуални до юни 2018 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки, Регистъра на длъжниците на НАП, Регистрите за европейски фондове и Регистъра за коронасубсидии / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to June 2018. Connected to the Registry of Public Procurements, Registry of Tax Debtors, Registry of EU funds and Registry of coronavirus subsidies

Проверки в други регистри за фирмата НИКИ ТУР-99 NIKI TUR-99 (ЕИК: 201178495) @Търговски регистър
Check other registries about the company НИКИ ТУР-99 NIKI TUR-99 (ID: 201178495) @Registry of companies

 • Няма данни за общ. поръчки
 • Няма данни за проекти по ОП 2007-2013
 • Няма данни за проекти по ОП 2014-2020
 • Няма данни да е партньор или изпълнител по ОП 2014-2020
 • 344 159,20 лв. като бенефициар на 1 проект(и) от ПРСР
 • Няма данни за доставки по ПРСР
 • 344 162,00 лв. за къща за гости
 • Няма данни за коронасубсидии
 • Няма данни за разрешителни за сеч
 • Няма данни за декларирани приходи като медия
 • Няма данни за дългове към НАП
Дата
Date
Лице
Person
Събитие
Event
2010-05-28 15:58:10 НИКИ ТУР-99
NIKI TUR-99
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2010-05-28 15:58:10 НИКИ ТУР-99 ЕООД
NIKI TUR-99 EOOD
Seat
БЪЛГАРИЯ с. Лещен 2962
2010-05-28 15:58:10 НИКИ ТУР-99 ЕООД
NIKI TUR-99 EOOD
SubjectOfActivity
-търговия на едро и дребно със строителни материали;-търговия на едро и дребно с железария и арматурни изделия;-превоз на товари и пътници в страната и чужбина;- спедиция, логистика;-хлебопроизводство;-обущарство; -строителство, проектиране, ремонт, модернизация и реконструкция на жилищни, търговски и промишлени сгради и други строителни обекти в страната и чужбина;-услуги със строителна техника;-проектиране, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем;-комисионни и превозни сделки;-покупка на стоки или други вещи с цел да ги продаде в първоначален, преработен или обработен вид;-продажба на стоки от собствено производство;-търговско представителство и посредничество;-складови сделки;-лицензионни сделки;-сделки с интелектуална собственост;-хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, счетоводни, преводачески и други услуги:- ресторантьорство, приготвяне и доставяне на храна;-туристическо и друго краткосрочно настаняване;-други дейности, свързани с пътувания и резервации;-лизинг;-дърводобив и дървопреработване-лесоколтурни дейности;-залесяване и отглеждане на култури;- търговска дейност в страната и чужбина с всички видове моторни превозни средства;- търговска дейност в страната и чужбина с всички видове хранителни стоки, стоки на бита и промишлени стоки;- продажба на цигари, алкохолни и безалкохолни напитки;-производство на сухари, бисквити и сухи сладкарски изделия;-производство и продажба на сухи хранителни продукти; - производство, търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети; - Фризьорски и козметични услуги; - търговия на едро с нехранителни потребителски стоки;
2010-05-28 15:58:10 НИКОЛА ДАНАИЛОВ ГАМИШЕВ
NIKOLA DANAILOV GAMISHEV
Manager
2010-05-28 15:58:10 НИКОЛА ДАНАИЛОВ ГАМИШЕВ
NIKOLA DANAILOV GAMISHEV
SoleCapitalOwner

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.

AL

Apostol Lovchev

5.32€ 23 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

21.07€ 23 ноември 2020
МС

Мартина Станева-Антонова

2.28€ 23 ноември 2020
EH

Emil Hadzhiev

10.40€ 23 ноември 2020

Благодаря ви. Продължавайте все така!

T

Tatiana Christy

20.00€ 20 ноември 2020
ER

Emmanuel Ross

5.54€ 5 ноември 2020
ДМ

Димитър Механджиев

2.28€ 3 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.00€ 1 ноември 2020
ED

Emil Dimov

5.00€ 31 октомври 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 30 октомври 2020