Български Търговски регистър / Bulgarian Registry of Companies

Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България актуални до 30 септември 2020 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки, Регистъра на длъжниците на НАП, Регистрите за европейски фондове и Регистъра за коронасубсидии / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to Sept. 30 2020. Connected to the Registry of Public Procurements, Registry of Tax Debtors, Registry of EU funds and Registry of coronavirus subsidiesВАЛЕНТИНА МОРАЛИЕВА - ВМ VALENTINA MORALIEVA - VM UIC 201199977 @Търговски регистър / @Registry of companies

БЪЛГАРИЯ

UIC201199977
CompanyВАЛЕНТИНА ПАВЛОВА - ВМ
LegalFormЕдноличен търговец
Seat1 BGR БЪЛГАРИЯ false 30 BLG Благоевград 242 BLG52 Хаджидимово 233 14341 с. Гайтаниново 2924 ПЪРВА 5

N 20130129.xml

20130123093839
ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВА - ВМ ET

IncomingNumber
DGUID
PackageType
LeadingApp
LeadingApp
PackageType
ctrl
20130123093839A1ForChange
 
ApplicationType
ApplicationType
Description
Description
A1Удостоверение за сключен граждански брак (в случаите по чл. 128, ал. 3 СК)
A1Документ за внесена държавна такса
A1Изрично писмено пълномощно
A1Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
Meta
Meta
Text
Text
 • Add
 • MainCircumstances
 • Company
 • 2013-01-29T10:46:45
ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВА - ВМ
 • Add
 • MainCircumstances
 • PhysicalPersonTrader
 • 2013-01-29T10:46:45
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА ПАВЛОВА EGN 0E4B6FACAA72[..] 1 БЪЛГАРИЯ

N 20100706.xml

20100616131953
ВАЛЕНТИНА МОРАЛИЕВА - ВМ ET

IncomingNumber
DGUID
PackageType
LeadingApp
LeadingApp
PackageType
ctrl
20100616131953A1New
 
ApplicationType
ApplicationType
Description
Description
A1Документ за внесена държавна такса
A1Образец от саморъчния подпис на търговеца
A1Декларация от едноличния търговец, че отговаря на изискванията на чл. 57 и чл. 58, ал. 2 и 4 ТЗ
A1Изрично писмено пълномощно
A1Декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя
A1Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
Meta
Meta
Text
Text
 • Add
 • MainCircumstances
 • UIC
 • 2010-07-06T17:18:24
201199977
 • Add
 • MainCircumstances
 • Company
 • 2010-07-06T17:18:24
ВАЛЕНТИНА МОРАЛИЕВА - ВМ
 • Add
 • MainCircumstances
 • LegalForm
 • 2010-07-06T17:18:24
Едноличен търговец
 • Add
 • MainCircumstances
 • Seat
 • 2010-07-06T17:18:24
1 BGR БЪЛГАРИЯ false 30 BLG Благоевград 242 BLG52 Хаджидимово 233 14341 с. Гайтаниново 2924 ПЪРВА 5
 • Add
 • MainCircumstances
 • SubjectOfActivity
 • 2010-07-06T17:18:24
Търговия на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия; производство и търговия на хляб, хлебни и пресни сладкарски изделия; покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; лицензионни сделки; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, строителни, ремонтни, сервизни и други услуги; проектиране, покупка, строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и/или отдаване под наем; лизинг.
 • Add
 • MainCircumstances
 • PhysicalPersonTrader
 • 2010-07-06T17:18:24
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА МОРАЛИЕВА EGN 0E4B6FACAA72[..] 1 БЪЛГАРИЯ

1 Свързани лица и фирми първо ниво

Дело
Deed
Име
Name
DeedType
DeedType
DeedDate
DeedDate
20100616131953 ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА МОРАЛИЕВА PhysicalPersonTrader 2010-07-06 17:18:24
 • Няма данни за участие в обществени поръчки
 • Няма данни за проекти по ОП 2007-2013
 • Няма данни за проекти по ОП 2014-2020
 • 294 596,90 лв. като бенефициар на 1 проект(и) от ПРСР
 • Няма данни за доставки по ПРСР
 • 300 329,40 лв. за къща за гости
 • Няма данни за коронасубсидии
 • Няма данни за разрешителни за сеч
 • Няма данни за декларирани приходи като медия
 • Няма данни за дългове към НАП

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

 
Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

 

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

Anonymous User

Anonymous

5.32€ 25 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

5.32€ 25 януари 2021
SS

Stefan Slavov

25.00€ 24 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

50.00€ 22 януари 2021
AT

Alexandre Todorov

101.67€ 21 януари 2021

Podkrepa za bird.bg, bivol.bg

VS

Vladimir Savchenko

10.71€ 20 януари 2021
B

Borislav

5.00€ 20 януари 2021
ЙХ

Йордан Христов

5.32€ 20 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

5.54€ 20 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

52.12€ 16 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 15 януари 2021
ХД

Христо Дилов

2.79€ 14 януари 2021