Български Търговски регистър / Bulgarian Registry of Companies

Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България актуални до 30 септември 2020 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки, Регистъра на длъжниците на НАП, Регистрите за европейски фондове и Регистъра за коронасубсидии / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to Sept. 30 2020. Connected to the Registry of Public Procurements, Registry of Tax Debtors, Registry of EU funds and Registry of coronavirus subsidiesЗИРО ЦЕНТЪР ZIRO TsENTAR UIC 201217749 @Търговски регистър / @Registry of companies

БЪЛГАРИЯ

UIC201217749
CompanyЗИРО ЦЕНТЪР
TransliterationZERO CENTER Ltd
LegalFormДружество с ограничена отговорност
Seat1 BGR БЪЛГАРИЯ false 30 BLG Благоевград 67 BLG13 Гърмен 1582 22616 с. Долно Дряново 2944
Funds100
SoleCapitalOwnerХЮСЕИН ХАЛИЛ ЛЕТИФ EGN 052E8381D77A[..] 1 БЪЛГАРИЯ
ManagersХЮСЕИН ХАЛИЛ ЛЕТИФ EGN 052E8381D77A[..] 1 БЪЛГАРИЯ
PartnersНИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ EGN 4CF7557694DD[..] 1 БЪЛГАРИЯ МАРИЯ ХРИСТОВА СТОЯНОВА EGN 9E8280A7B76D[..] 1 БЪЛГАРИЯ

N 20200815.xml

20120607101017
ЗИРО ЦЕНТЪР EOOD

IncomingNumber
DGUID
PackageType
LeadingApp
LeadingApp
PackageType
ctrl
20120607101017G2New
 
ApplicationType
ApplicationType
Description
Description
G2Сканирано копие на заявление образец Г2
G2Документ за внесена държавна такса
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Годишен финансов отчет
G2Сканирано копие на заявление образец Г2
G2Документ за внесена държавна такса
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Годишен финансов отчет
20120607101017G2New
 
ApplicationType
ApplicationType
Description
Description
G2Сканирано копие на заявление образец Г2
G2Документ за внесена държавна такса
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Годишен финансов отчет
G2Сканирано копие на заявление образец Г2
G2Документ за внесена държавна такса
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Годишен финансов отчет
20120607101017G2New
 
ApplicationType
ApplicationType
Description
Description
G2Декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Годишен финансов отчет 2012
G2Годишен финансов отчет 2013
G2Годишен финансов отчет 2014
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Документ за внесена държавна такса
G2Изрично писмено пълномощно
20120607101017G2New
Meta
Meta
Text
Text
 • Add
 • G1_ActAnnouncement
 • StatementsB
 • 2020-08-15T13:22:48
Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет 2014 Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет 2016 Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет 2013 Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет 2012
 • Add
 • G1_ActAnnouncement
 • StatementsB
 • 2012-06-29T15:12:08
Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет

N 20161027.xml

20150707200535
ЗИРО ЦЕНТЪР EOOD

IncomingNumber
DGUID
PackageType
LeadingApp
LeadingApp
PackageType
ctrl
20150707200535G2New
 
ApplicationType
ApplicationType
Description
Description
G2Декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Годишен финансов отчет 2012
G2Годишен финансов отчет 2013
G2Годишен финансов отчет 2014
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Документ за внесена държавна такса
G2Изрично писмено пълномощно
20150707200535G2New
 
ApplicationType
ApplicationType
Description
Description
G2Сканирано копие на заявление образец Г2
G2Документ за внесена държавна такса
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Годишен финансов отчет
G2Сканирано копие на заявление образец Г2
G2Документ за внесена държавна такса
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Годишен финансов отчет
Meta
Meta
Text
Text
 • Add
 • G1_ActAnnouncement
 • StatementsB
 • 2016-10-27T10:24:44
Годишен финансов отчет 2012 Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет 2014 Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет 2013 Годишен финансов отчет

N 20130304.xml

20130226170916
ЗИРО ЦЕНТЪР EOOD

IncomingNumber
DGUID
PackageType
LeadingApp
LeadingApp
PackageType
ctrl
20130226170916A4ForChange
 
ApplicationType
ApplicationType
Description
Description
A4Договор за управление
A4Декларация по чл. 142
A4Декларация по чл. 141
A4Документ за внесена държавна такса
A4Нотариално заверено съгласие и образец от саморъчния подпис на управител
A4Писмено предизвестие за напускане на съдружник
A4Изрично писмено пълномощно
A4Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
A4Декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя
A4Друг:декларация по чл. 141 от ТЗ
A4Друг:молба за приемане
A4Друг:решение на едноличния собственик на капитала
A4Друг:решение протокол
A4Договор за прехвърляне на дружествен дял с нотариална заверка на подписите
A4Изрично писмено пълномощно
A4Декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя
A4Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
A4Указания за отстраняване на нередовности
A4Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав
Meta
Meta
Text
Text
 • Add
 • MainCircumstances
 • Seat
 • 2013-03-04T14:52:36
1 BGR БЪЛГАРИЯ false 30 BLG Благоевград 67 BLG13 Гърмен 1582 22616 с. Долно Дряново 2944
 • Add
 • MainCircumstances
 • Managers
 • 2013-03-04T14:52:36
ХЮСЕИН ХАЛИЛ ЛЕТИФ EGN 052E8381D77A[..] 1 БЪЛГАРИЯ
 • Add
 • MainCircumstances
 • SoleCapitalOwner
 • 2013-03-04T14:52:36
ХЮСЕИН ХАЛИЛ ЛЕТИФ EGN 052E8381D77A[..] 1 БЪЛГАРИЯ
 • Add
 • MainCircumstances
 • ShareTransfers
 • 2013-03-04T14:52:36
КРЕМЕНА ВИХРЕНОВА КОЛЕВА EGN 03976696B3AA[..] ХЮСЕИН ХАЛИЛ ЛЕТИФ EGN 052E8381D77A[..] 100 26.02.2013 1 БЪЛГАРИЯ 1 БЪЛГАРИЯ
 • Add
 • G1_ActAnnouncement
 • StatementsAJ
 • 2013-03-04T14:52:36
Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав

N 20120629.xml

20120607101017
ЗИРО ЦЕНТЪР EOOD

IncomingNumber
DGUID
PackageType
LeadingApp
LeadingApp
PackageType
ctrl
20120607101017G2New
 
ApplicationType
ApplicationType
Description
Description
G2Сканирано копие на заявление образец Г2
G2Документ за внесена държавна такса
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Годишен финансов отчет
G2Сканирано копие на заявление образец Г2
G2Документ за внесена държавна такса
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Годишен финансов отчет
20120607101017G2New
 
ApplicationType
ApplicationType
Description
Description
G2Сканирано копие на заявление образец Г2
G2Документ за внесена държавна такса
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Годишен финансов отчет
G2Сканирано копие на заявление образец Г2
G2Документ за внесена държавна такса
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Годишен финансов отчет
20120607101017G2New
 
ApplicationType
ApplicationType
Description
Description
G2Декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Годишен финансов отчет 2012
G2Годишен финансов отчет 2013
G2Годишен финансов отчет 2014
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Документ за внесена държавна такса
G2Изрично писмено пълномощно
20120607101017G2New
Meta
Meta
Text
Text
 • Add
 • G1_ActAnnouncement
 • StatementsB
 • 2020-08-15T13:22:48
Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет 2014 Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет 2016 Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет 2013 Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет 2012
 • Add
 • G1_ActAnnouncement
 • StatementsB
 • 2012-06-29T15:12:08
Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет

N 20120215.xml

20120213121402
ЗИРО ЦЕНТЪР EOOD

IncomingNumber
DGUID
PackageType
LeadingApp
LeadingApp
PackageType
ctrl
20120213121402A4ForChange
 
ApplicationType
ApplicationType
Description
Description
A4Договор за управление
A4Декларация по чл. 142
A4Протокол от редовно/извънредно общо събрание
A4Документ за внесена държавна такса
A4Нотариално заверено съгласие и образец от саморъчния подпис на управител
A4Друг:
A4Договор за прехвърляне на дружествен дял с нотариална заверка на подписите
A4Изрично писмено пълномощно
A4Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
A4Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав
Meta
Meta
Text
Text
 • Add
 • MainCircumstances
 • Seat
 • 2012-02-15T10:32:24
1 BGR БЪЛГАРИЯ false 43 PER Перник 35 PER08 Брезник 964 06286 гр. Брезник 2360 ул."ген.Владимир Стойчев" 10
 • Add
 • MainCircumstances
 • Managers
 • 2012-02-15T10:32:24
КРЕМЕНА ВИХРЕНОВА КОЛЕВА EGN 03976696B3AA[..] 1 БЪЛГАРИЯ
 • Add
 • MainCircumstances
 • SoleCapitalOwner
 • 2012-02-15T10:32:24
КРМЕНА ВИХРЕНОВА КОЛЕВА EGN 03976696B3AA[..] 1 БЪЛГАРИЯ
 • Add
 • MainCircumstances
 • ShareTransfers
 • 2012-02-15T10:32:24
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ EGN 4CF7557694DD[..] КРМЕНА ВИХРЕНОВА КОЛЕВА EGN 03976696B3AA[..] 09.02.2012 1 БЪЛГАРИЯ 1 БЪЛГАРИЯ
 • Add
 • G1_ActAnnouncement
 • StatementsAJ
 • 2012-02-15T10:32:24
Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав

N 20111216.xml

20111212162109
ЗИРО ЦЕНТЪР EOOD

IncomingNumber
DGUID
PackageType
LeadingApp
LeadingApp
PackageType
ctrl
20111212162109A4ForChange
 
ApplicationType
ApplicationType
Description
Description
A4Сканирано копие на заявление образец А4
A4Документ за внесена държавна такса
A4Нотариално заверено съгласие и образец от саморъчния подпис на управител - чл. 141 ал. 8, чл. 142
A4Решение на едноличния собственик на капитала
A4Договор за прехвърляне на дружествен дял с нотариална заверка на подписите
A4Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
A4Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав
Meta
Meta
Text
Text
 • Add
 • MainCircumstances
 • LegalForm
 • 2011-12-16T11:07:41
Еднолично дружество с ограничена отговорност
 • Add
 • MainCircumstances
 • Transliteration
 • 2011-12-16T11:07:41
ZERO CENTER
 • Add
 • MainCircumstances
 • Seat
 • 2011-12-16T11:07:41
1 BGR БЪЛГАРИЯ false 51 SFO София 87 SFO17 Елин Пелин 4556 56006 с. Петково 2111 0888/542130 ny@blaze.dir.bg
 • Add
 • MainCircumstances
 • SubjectOfActivity
 • 2011-12-16T11:07:41
ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБИ НА СТОКИ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ВКЛЮЧИТЕЛНО И СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ; ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗЕМЕДЕЛИЕТО; УСЛУГИ В ИКТ /ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ/; ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ; ОСНОВНИ НАСТАНЯВАНЕ И ХРАНЕНЕ; ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ-АТРАКЦИИ, СПОРТ И ОТДИХ; ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ СВЪРЗАНИ С ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ; ИНСТРУКТУРСКИ И ТРЕНЬОРСКИ УСЛУГИ; МАРКЕТИНГ РЕКЛАМА И ФОТОГРАФСКИ УСЛУГИ; ОБУЧИТЕЛНА И КОНСУЛТАНСКА ДЕЙНОСТ; ПОДГОТОВКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ С ПУБЛИЧНО ФИНАНСИРАНЕ И ВСИЧКИ ДРУГИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТИ.
 • Erase
 • MainCircumstances
 • Partners
 • 2011-12-16T11:07:41
 • Add
 • MainCircumstances
 • SoleCapitalOwner
 • 2011-12-16T11:07:41
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ EGN 4CF7557694DD[..] 1 БЪЛГАРИЯ
 • Add
 • MainCircumstances
 • ShareTransfers
 • 2011-12-16T11:07:41
СИЛВИЯ ЖИВА РОЛИНСКИ EGN 36FC5F94C1E7[..] НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ EGN 4CF7557694DD[..] 49 30.11.2011 1 БЪЛГАРИЯ 1 БЪЛГАРИЯ
 • Add
 • G1_ActAnnouncement
 • StatementsAJ
 • 2011-12-16T11:07:41
Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав

N 20110321.xml

20110309092338
ЗИРО ЦЕНТЪР OOD

IncomingNumber
DGUID
PackageType
LeadingApp
LeadingApp
PackageType
ctrl
20110309092338A4ForChange
 
ApplicationType
ApplicationType
Description
Description
A4Сканирано копие на заявление образец А4
A4Протокол от редовно/извънредно общо събрание
A4Документ за внесена държавна такса
A4Договор за прехвърляне на дружествен дял с нотариална заверка на подписите
A4Изрично писмено пълномощно
A4Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав
20110309092338A4New
 
ApplicationType
ApplicationType
Description
Description
A4Договор за управление
A4Декларация по чл. 142
A4Протокол от учредително събрание
A4Документ за внесена държавна такса
A4Нотариално заверено съгласие и образец от саморъчния подпис на управител
A4Документ за внесен в банка капитал
A4Изрично писмено пълномощно
A4Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
A4Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав
A4Договор за управление
A4Декларация по чл. 142
A4Протокол от учредително събрание
A4Документ за внесена държавна такса
A4Нотариално заверено съгласие и образец от саморъчния подпис на управител
A4Документ за внесен в банка капитал
A4Изрично писмено пълномощно
A4Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
A4Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав
Meta
Meta
Text
Text
 • Add
 • MainCircumstances
 • Seat
 • 2011-03-21T11:21:02
1 BGR БЪЛГАРИЯ false 33 VTR Велико Търново 86 VTR13 Елена 2538 27190 гр. Елена 5070 ул. ВЪЗРОЖДЕНСКА 3
 • Add
 • MainCircumstances
 • SubjectOfActivity
 • 2011-03-21T11:21:02
ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ; ОСНОВНИ -НАСТАНЯВАНЕ И ХРАНЕНЕ;ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ - АТРАКЦИИ, СПОРТ И ОТДИХ; ИНСТРУКТУРСКИ И ТРЕНЬОРСКИ УСЛУГИ; МАРКЕТИНГ РЕКЛАМА И ФОТОГРАФСКИ УСЛУГИ; ОБУЧИТЕЛНА И КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ; ПОДГОТОВКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ С ПУБЛИЧНО ФИНАНСИРАНЕ И ВСИЧКИ ДРУГИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТИ.
 • Add
 • MainCircumstances
 • SubjectOfActivityNKID
 • 2011-03-21T11:21:02
ТУРИСТИЧЕСКА И ДРУГО КРАТКОСРОЧНО НАСТАНЯВАНЕ
 • Add
 • MainCircumstances
 • Partners
 • 2011-03-21T11:21:02
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ EGN 4CF7557694DD[..] 1 БЪЛГАРИЯ СИЛВИЯ ЖИВА РОЛИНСКИ EGN 36FC5F94C1E7[..] 1 БЪЛГАРИЯ
 • Add
 • MainCircumstances
 • ShareTransfers
 • 2011-03-21T11:21:02
МАРИЯ ХРИСТОВА СТОЯНОВА EGN 9E8280A7B76D[..] СИЛВИЯ ЖИВА РОЛИНСКИ EGN 36FC5F94C1E7[..] 49 02.03.2011 1 БЪЛГАРИЯ 1 БЪЛГАРИЯ
 • Add
 • G1_ActAnnouncement
 • StatementsAJ
 • 2011-03-21T11:21:02
Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав

N 20100804.xml

20100706094154
ЗИРО ЦЕНТЪР OOD

IncomingNumber
DGUID
PackageType
LeadingApp
LeadingApp
PackageType
ctrl
20100706094154A4New
 
ApplicationType
ApplicationType
Description
Description
A4Договор за управление
A4Декларация по чл. 142
A4Протокол от учредително събрание
A4Документ за внесена държавна такса
A4Нотариално заверено съгласие и образец от саморъчния подпис на управител
A4Документ за внесен в банка капитал
A4Изрично писмено пълномощно
A4Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
A4Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав
A4Договор за управление
A4Декларация по чл. 142
A4Протокол от учредително събрание
A4Документ за внесена държавна такса
A4Нотариално заверено съгласие и образец от саморъчния подпис на управител
A4Документ за внесен в банка капитал
A4Изрично писмено пълномощно
A4Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
A4Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав
Meta
Meta
Text
Text
 • Add
 • MainCircumstances
 • UIC
 • 2010-08-04T15:14:50
201217749
 • Add
 • MainCircumstances
 • Company
 • 2010-08-04T15:14:50
ЗИРО ЦЕНТЪР
 • Add
 • MainCircumstances
 • LegalForm
 • 2010-08-04T15:14:50
Дружество с ограничена отговорност
 • Add
 • MainCircumstances
 • Transliteration
 • 2010-08-04T15:14:50
ZERO CENTER Ltd
 • Add
 • MainCircumstances
 • Seat
 • 2010-08-04T15:14:50
1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5353 р-н Триадица 68134-10 1407 ул. Асен Найденов 11А
 • Add
 • MainCircumstances
 • SubjectOfActivity
 • 2010-08-04T15:14:50
Научно - приложни изследвания за възможностите и приоритетите на изобретението "Методи и принципи за торсионно въздействие на работни среди и торсионен генератор, реализиращ методите и принципите защитени с полезни модели, с цел създаване на нови, иновативни продукти, добиване на нови знания, развитие, практическо внедряване и пазарна реализация и всички други не забранени от закона дейности.
 • Add
 • MainCircumstances
 • Managers
 • 2010-08-04T15:14:50
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ EGN 4CF7557694DD[..] 1 БЪЛГАРИЯ
 • Add
 • MainCircumstances
 • Partners
 • 2010-08-04T15:14:50
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ EGN 4CF7557694DD[..] 1 БЪЛГАРИЯ МАРИЯ ХРИСТОВА СТОЯНОВА EGN 9E8280A7B76D[..] 1 БЪЛГАРИЯ
 • Add
 • MainCircumstances
 • Funds
 • 2010-08-04T15:14:50
100
 • Add
 • MainCircumstances
 • DepositedFunds
 • 2010-08-04T15:14:50
100
 • Add
 • G1_ActAnnouncement
 • StatementsAJ
 • 2010-08-04T15:14:50
Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав

5 Свързани лица и фирми първо ниво

Дело
Deed
Име
Name
DeedType
DeedType
DeedDate
DeedDate
20130226170916 ХЮСЕИН ХАЛИЛ ЛЕТИФ ShareTransfers 2013-03-04 14:52:36
20120213121402 КРМЕНА ВИХРЕНОВА КОЛЕВА ShareTransfers 2012-02-15 10:32:24
20110309092338 СИЛВИЯ ЖИВА РОЛИНСКИ ShareTransfers 2011-03-21 11:21:02
20100706094154 НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ Partners 2010-08-04 15:14:50
20100706094154 МАРИЯ ХРИСТОВА СТОЯНОВА Partners 2010-08-04 15:14:50
 • Няма данни за участие в обществени поръчки
 • Няма данни за проекти по ОП 2007-2013
 • Няма данни за проекти по ОП 2014-2020
 • 390 253,96 лв. като бенефициар на 1 проект(и) от ПРСР
 • Няма данни за доставки по ПРСР
 • 391 160,00 лв. за къща за гости
 • Няма данни за коронасубсидии
 • Няма данни за разрешителни за сеч
 • Няма данни за декларирани приходи като медия
 • Няма данни за дългове към НАП

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

 
Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

 

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

Anonymous User

Anonymous

5.32€ 25 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

5.32€ 25 януари 2021
SS

Stefan Slavov

25.00€ 24 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

50.00€ 22 януари 2021
AT

Alexandre Todorov

101.67€ 21 януари 2021

Podkrepa za bird.bg, bivol.bg

VS

Vladimir Savchenko

10.71€ 20 януари 2021
B

Borislav

5.00€ 20 януари 2021
ЙХ

Йордан Христов

5.32€ 20 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

5.54€ 20 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

52.12€ 16 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 15 януари 2021
ХД

Христо Дилов

2.79€ 14 януари 2021