Български Търговски регистър / Bulgarian Registry of Companies

Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България актуални до 30 септември 2020 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки, Регистъра на длъжниците на НАП, Регистрите за европейски фондове и Регистъра за коронасубсидии / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to Sept. 30 2020. Connected to the Registry of Public Procurements, Registry of Tax Debtors, Registry of EU funds and Registry of coronavirus subsidiesГАЛИНА СОФКОВА GALINA SOFKOVA UIC 201274173 @Търговски регистър / @Registry of companies

БЪЛГАРИЯ

UIC201274173
CompanyГАЛИНА СОФКОВА
TransliterationGALINA SOFKOVA
LegalFormЕдноличен търговец
Seat1 BGR БЪЛГАРИЯ false 30 BLG Благоевград 62 BLG11 Гоце Делчев 1242 17395 гр. Гоце Делчев 2900 ул."Паоло Ленц" 2

N 20101104.xml

20101013141739
ГАЛИНА СОФКОВА ET

IncomingNumber
DGUID
PackageType
LeadingApp
LeadingApp
PackageType
ctrl
20101013141739A1ForChange
 
ApplicationType
ApplicationType
Description
Description
A1Документ за внесена държавна такса
A1Изрично писмено пълномощно
A1Декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя
A1Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
Meta
Meta
Text
Text
 • Add
 • MainCircumstances
 • Seat
 • 2010-11-04T10:53:37
1 BGR БЪЛГАРИЯ false 30 BLG Благоевград 242 BLG52 Хаджидимово 2358 44464 с. Лъки 2928 ПЪРВА 1
 • Add
 • MainCircumstances
 • SeatForCorrespondence
 • 2010-11-04T10:53:37
1 BGR БЪЛГАРИЯ false 30 BLG Благоевград 242 BLG52 Хаджидимово 2358 44464 с. Лъки ПЪРВА 1

N 20100914.xml

20100826112453
ГАЛИНА СОФКОВА ET

IncomingNumber
DGUID
PackageType
LeadingApp
LeadingApp
PackageType
ctrl
20100826112453A1New
 
ApplicationType
ApplicationType
Description
Description
A1Документ за внесена държавна такса
A1Образец от саморъчния подпис на търговеца
A1Декларация от едноличния търговец, че отговаря на изискванията на чл. 57 и чл. 58, ал. 2 и 4 ТЗ
A1Изрично писмено пълномощно
A1Декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя
A1Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
Meta
Meta
Text
Text
 • Add
 • MainCircumstances
 • UIC
 • 2010-09-14T14:32:07
201274173
 • Add
 • MainCircumstances
 • Company
 • 2010-09-14T14:32:07
ГАЛИНА СОФКОВА
 • Add
 • MainCircumstances
 • LegalForm
 • 2010-09-14T14:32:07
Едноличен търговец
 • Add
 • MainCircumstances
 • Transliteration
 • 2010-09-14T14:32:07
GALINA SOFKOVA
 • Add
 • MainCircumstances
 • Seat
 • 2010-09-14T14:32:07
1 BGR БЪЛГАРИЯ false 30 BLG Благоевград 62 BLG11 Гоце Делчев 1242 17395 гр. Гоце Делчев 2900 ул."Паоло Ленц" 2
 • Add
 • MainCircumstances
 • SeatForCorrespondence
 • 2010-09-14T14:32:07
1 BGR БЪЛГАРИЯ false 30 BLG Благоевград 62 BLG11 Гоце Делчев 1242 17395 гр. Гоце Делчев 2900 ул."Паоло Ленц 2
 • Add
 • MainCircumstances
 • SubjectOfActivity
 • 2010-09-14T14:32:07
покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и чужбина; лицензионни сделки; складови сделки; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; внос и износ на стоки; проектиране, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг;
 • Add
 • MainCircumstances
 • PhysicalPersonTrader
 • 2010-09-14T14:32:07
ГАЛИНА ЙОРДАНОВА СОФКОВА EGN 5FBCE482FE39[..] 1 БЪЛГАРИЯ

1 Свързани лица и фирми първо ниво

Дело
Deed
Име
Name
DeedType
DeedType
DeedDate
DeedDate
20100826112453 ГАЛИНА ЙОРДАНОВА СОФКОВА PhysicalPersonTrader 2010-09-14 14:32:07
 • Няма данни за участие в обществени поръчки
 • Няма данни за проекти по ОП 2007-2013
 • Няма данни за проекти по ОП 2014-2020
 • 363 724,54 лв. като бенефициар на 1 проект(и) от ПРСР
 • Няма данни за доставки по ПРСР
 • 387 587,20 лв. за къща за гости
 • Няма данни за коронасубсидии
 • Няма данни за разрешителни за сеч
 • Няма данни за декларирани приходи като медия
 • Няма данни за дългове към НАП

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

 
Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

 

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

Anonymous User

Anonymous

5.32€ 25 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

5.32€ 25 януари 2021
SS

Stefan Slavov

25.00€ 24 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

50.00€ 22 януари 2021
AT

Alexandre Todorov

101.67€ 21 януари 2021

Podkrepa za bird.bg, bivol.bg

VS

Vladimir Savchenko

10.71€ 20 януари 2021
B

Borislav

5.00€ 20 януари 2021
ЙХ

Йордан Христов

5.32€ 20 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

5.54€ 20 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

52.12€ 16 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 15 януари 2021
ХД

Христо Дилов

2.79€ 14 януари 2021