Български Търговски регистър и свързани лица

Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България до юни 2018 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки и регистъра на длъжниците на НАП / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to June 2018. Connected to the Registry of Public Procurements and the Registry of Tax Debtors

This post is also available in: English (Английски)

Support our work / Подкрепете нашата работаDonate / Дарете

Начало First || Помощ Help

Събития с лица свързани с компанията КАЛИДУС-2011 (ЕИК: 201455907)
Events with persons connected to the company KALIDUS-2011 (ID: 201455907)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 201455907)
Към 2020-10-20 11:28:10 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-10-20 11:28:10 we have the following data about this company:
 • Дългове към НАП Tax Debts Няма данни No data
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Има данни да е бенефициар на проекти по ПСРС през периода 2007-2013 за сума 365 756,81 лв.
  The company is EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Има данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  The company built a guesthouse with EU money.
 • Фирмата е получила 0,00 лв. коронасубсидии по ПМС55
  The company got 0,00 BGN coronasubsidies.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2011-07-17 23:27:15Иванка Ганчева Попова
Ivanka Gancheva Popova
БЪЛГАРИЯManager
2011-07-17 23:27:15Иванка Ганчева Попова
Ivanka Gancheva Popova
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2011-07-17 23:27:15МАРТИН ПЛАМЕНОВ ЙОРДАНОВ
MARTIN PLAMENOV YORDANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Sell to: ИВАНКА ГАНЧЕВА ПОПОВА
2011-07-17 23:27:15ИВАНКА ГАНЧЕВА ПОПОВА
IVANKA GANCHEVA POPOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Buy from: МАРТИН ПЛАМЕНОВ ЙОРДАНОВ
2011-02-04 16:31:12 КАЛИДУС-2011
KALIDUS-2011
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2011-02-04 16:31:12 КАЛИДУС-2011 ЕООД
KALIDUS-2011 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Гостилица 5390 Административна сграда на бивш ПЗК Изгрев
2011-02-04 16:31:12 КАЛИДУС-2011 ЕООД
KALIDUS-2011 EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ с. Гостилица
2011-02-04 16:31:12 КАЛИДУС-2011 ЕООД
KALIDUS-2011 EOOD
SubjectOfActivity
Туристическа дейност, хотелиерство и ресторантьорство, вътрешен и/или международен туризъм; производство и реализация на селскостопански и/или промишлени стоки; предприемаческа дейност в областта на третиране на отпадъците; пречистване на почви, води и утайки; производство и продажба на пречиствателни станции; саниране на почви, подземни води и утайки; предоставяне на софтуер; изпълнение на строежи, техни промени и отстраняване; геоложки работи; вътрешно- и външнотърговска дейност; представителство, посредничество и агентство на местни и/или чуждестранни физически и/или юридически лица; рекламна и импресарска дейност; издателска и преводаческа дейност; лизингова и инженерингова дейност; транспортна и спедиторска дейност; информационно обслужване; строителна дейност; посредническа дейност по наемане на работа на български граждани в страната и чужбина (след получаване на съответния лиценз), както и всяка друга стопанска дейност, незабранена от законодателството на Република България.
2011-02-04 16:31:12Мартин Пламенов Йорданов
Martin Plamenov Yordanov
БЪЛГАРИЯManager
2011-02-04 16:31:12Мартин Пламенов Йорданов
Martin Plamenov Yordanov
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата КАЛИДУС-2011 KALIDUS-2011 (ЕИК: 201455907)
Check other registries about the company КАЛИДУС-2011 KALIDUS-2011 (ID: 201455907)