Български Търговски регистър / Bulgarian Registry of Companies

Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България актуални до 30 септември 2020 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки, Регистъра на длъжниците на НАП, Регистрите за европейски фондове и Регистъра за коронасубсидии / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to Sept. 30 2020. Connected to the Registry of Public Procurements, Registry of Tax Debtors, Registry of EU funds and Registry of coronavirus subsidiesДУКС 08 DUKS 08 UIC 201653419 @Търговски регистър / @Registry of companies

БЪЛГАРИЯ

UIC201653419
CompanyДУКС 08
TransliterationDUX 08
LegalFormЕднолично дружество с ограничена отговорност
Seat1 BGR БЪЛГАРИЯ false 30 BLG Благоевград 242 BLG52 Хаджидимово 2358 44464 с. Лъки 2928
Funds2000
SoleCapitalOwnerКРАСИМИРА АНДОНОВА ПЕЙЧЕВА EGN 321FE15D3CD3[..] 1 БЪЛГАРИЯ
ManagersКРАСИМИРА АНДОНОВА ПЕЙЧЕВА EGN 321FE15D3CD3[..] 1 БЪЛГАРИЯ

N 20180413.xml

20180328151157
ДУКС 08 EOOD

IncomingNumber
DGUID
PackageType
LeadingApp
LeadingApp
PackageType
ctrl
20180328151157G1New
 
ApplicationType
ApplicationType
Description
Description
G1Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч
G1Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G1Изрично писмено пълномощно
Meta
Meta
Text
Text
 • Add
 • G1_ActAnnouncement
 • StatementsB
 • 2018-04-13T10:48:57
Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет

N 20140107.xml

20130626090045
ДУКС 08 EOOD

IncomingNumber
DGUID
PackageType
LeadingApp
LeadingApp
PackageType
ctrl
20130626090045G2New
 
ApplicationType
ApplicationType
Description
Description
G2Изрично писмено пълномощно
G2Документ за внесена държавна такса
G2Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
G2Решение на едноличния собственик на капитала
G2Годишен финансов отчет 2012
Meta
Meta
Text
Text
 • Add
 • G1_ActAnnouncement
 • StatementsB
 • 2014-01-07T13:47:52
Годишен финансов отчет

N 20130613.xml

20130607111229
ДУКС 08 EOOD

IncomingNumber
DGUID
PackageType
LeadingApp
LeadingApp
PackageType
ctrl
20130607111229A4ForChange
 
ApplicationType
ApplicationType
Description
Description
A4Декларация по чл. 142
A4Документ за внесена държавна такса
A4Нотариално заверено съгласие и образец от саморъчния подпис на управител
A4Писмено уведомление за напускане от управителя до дружеството (по чл. 141, ал. 5 ТЗ)
A4Решение на едноличния собственик на капитала
A4Писмено предизвестие за напускане на съдружник
A4Друг:декларация по чл.141, ал.8 ТЗ
A4Молба за приемане на нов съдружник
A4Договор за прехвърляне на дружествен дял с нотариална заверка на подписите
A4Изрично писмено пълномощно
A4Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
A4Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав
Meta
Meta
Text
Text
 • Add
 • MainCircumstances
 • Seat
 • 2013-06-13T13:53:52
1 BGR БЪЛГАРИЯ false 30 BLG Благоевград 242 BLG52 Хаджидимово 2358 44464 с. Лъки 2928
 • Add
 • MainCircumstances
 • Managers
 • 2013-06-13T13:53:52
КРАСИМИРА АНДОНОВА ПЕЙЧЕВА EGN 321FE15D3CD3[..] 1 БЪЛГАРИЯ
 • Add
 • MainCircumstances
 • SoleCapitalOwner
 • 2013-06-13T13:53:52
КРАСИМИРА АНДОНОВА ПЕЙЧЕВА EGN 321FE15D3CD3[..] 1 БЪЛГАРИЯ
 • Add
 • MainCircumstances
 • ShareTransfers
 • 2013-06-13T13:53:52
НАДЕЖДА ДИМИТРОВА ПЕЙЧЕВА EGN 2B60C5396BFB[..] КРАСИМИРА АНДОНОВА ПЕЙЧЕВА EGN 321FE15D3CD3[..] 2000 06.06.2013 1 БЪЛГАРИЯ 1 БЪЛГАРИЯ
 • Add
 • G1_ActAnnouncement
 • StatementsAJ
 • 2013-06-13T13:53:52
Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав

N 20110730.xml

20110726113615
ДУКС 08 EOOD

IncomingNumber
DGUID
PackageType
LeadingApp
LeadingApp
PackageType
ctrl
20110726113615A4New
 
ApplicationType
ApplicationType
Description
Description
A4Сканирано копие на заявление образец А4
A4Договор за управление
A4Декларация по чл. 141
A4Декларация по чл. 142
A4Протокол от учредително събрание
A4Документ за внесена държавна такса
A4Нотариално заверено съгласие и образец от саморъчния подпис на управител
A4Документ за внесен в банка капитал
A4Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
A4Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав
Meta
Meta
Text
Text
 • Add
 • MainCircumstances
 • UIC
 • 2011-07-30T13:07:14
201653419
 • Add
 • MainCircumstances
 • Company
 • 2011-07-30T13:07:14
ДУКС 08
 • Add
 • MainCircumstances
 • LegalForm
 • 2011-07-30T13:07:14
Еднолично дружество с ограничена отговорност
 • Add
 • MainCircumstances
 • Transliteration
 • 2011-07-30T13:07:14
DUX 08
 • Add
 • MainCircumstances
 • Seat
 • 2011-07-30T13:07:14
1 BGR БЪЛГАРИЯ false 30 BLG Благоевград 242 BLG52 Хаджидимово 2358 44464 с. Лъки
 • Add
 • MainCircumstances
 • SeatForCorrespondence
 • 2011-07-30T13:07:14
1 BGR БЪЛГАРИЯ false 30 BLG Благоевград 62 BLG11 Гоце Делчев 1242 17395 гр. Гоце Делчев 2900 ИЛИЯ ДУКОВ 5 А
 • Add
 • MainCircumstances
 • SubjectOfActivity
 • 2011-07-30T13:07:14
ПOKУПKA, ПРОЕКТИРАНЕ, CTPOEЖ ИЛИ OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA И/ИЛИ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЛИЗИНГ, ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ДA ГИ ПPOДAЖБА B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД, РАЗРАБОТВАНЕ,УПРАВЛЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТИ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА,СЪХРАНЕНИЕ И ТЪРГОВИЯ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ /РАСТИТЕЛНА И ЖИВОТИНСКА/, СЕЛСКОСТОПАНСКИ СДЕЛКИ И УСЛУГИ, ВЪНШНА И ВЪТРЕШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ СЪС СТОКИ И УСЛУГИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, TЪРГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO; ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, XOTEЛИEPCKИ, TУPИCTИЧECKИ/ВКЛЮЧИТЕЛНО И СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ, PEKЛAMHИ, ИHФOPMAЦИOHHИ, ПPOГPAMHИ, ИMПPECAPCKИ, КОМПЮТЪРНИ, КОПИРНИ, МАШИНОПИСНИ, РЕМОНТНИ,С ЕРВИЗНИ, ШИВАШКИ, ФРИЗЬОРСКИ, ТАКСИМЕТРОВИ, ИМПРЕСАРСКИ, СЧЕТОВОДНИ И ДPУГИ УCЛУГИ; МАРКЕТИНГ И ПРОУЧВАНИЯ, ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА, ИЗРАБОТКА НА УЕБСАЙТОВЕ, ПОДДРЪЖКА И ОПТИМИЗИРАНЕ НА УЕБСАЙТОВЕ, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОДНИ СДЕЛКИ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ,НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА, А ЗА ДЕЙНОСТИТЕ КОИТО СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ РАЗРЕШИТЕЛЕН РЕЖИМ-СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОТВЕТЕН ЛИЦЕНЗ. ТОВАРЕН И ПЪТНИЧЕСКИ АВТОМОБИЛЕН ПРЕВОЗ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ, СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ, СТОКОВ КОНТРОЛ
 • Add
 • MainCircumstances
 • Managers
 • 2011-07-30T13:07:14
НАДЕЖДА ДИМИТРОВА ПЕЙЧЕВА EGN 2B60C5396BFB[..] 1 БЪЛГАРИЯ
 • Add
 • MainCircumstances
 • SoleCapitalOwner
 • 2011-07-30T13:07:14
НАДЕЖДА ДИМИТРОВА ПЕЙЧЕВА EGN 2B60C5396BFB[..] 1 БЪЛГАРИЯ
 • Add
 • MainCircumstances
 • Funds
 • 2011-07-30T13:07:14
2000
 • Add
 • MainCircumstances
 • DepositedFunds
 • 2011-07-30T13:07:14
2000
 • Add
 • G1_ActAnnouncement
 • StatementsAJ
 • 2011-07-30T13:07:14
Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав

2 Свързани лица и фирми първо ниво

Дело
Deed
Име
Name
DeedType
DeedType
DeedDate
DeedDate
20130607111229 КРАСИМИРА АНДОНОВА ПЕЙЧЕВА ShareTransfers 2013-06-13 13:53:52
20110726113615 НАДЕЖДА ДИМИТРОВА ПЕЙЧЕВА SoleCapitalOwner 2011-07-30 13:07:14
 • Няма данни за участие в обществени поръчки
 • Няма данни за проекти по ОП 2007-2013
 • Няма данни за проекти по ОП 2014-2020
 • Няма данни за проекти по ПРСР
 • Няма данни за доставки по ПРСР
 • 154 368,20 лв. за къща за гости
 • Няма данни за коронасубсидии
 • Няма данни за разрешителни за сеч
 • Няма данни за декларирани приходи като медия
 • Няма данни за дългове към НАП

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

 
Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

 

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

Anonymous User

Anonymous

5.32€ 25 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

5.32€ 25 януари 2021
SS

Stefan Slavov

25.00€ 24 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

50.00€ 22 януари 2021
AT

Alexandre Todorov

101.67€ 21 януари 2021

Podkrepa za bird.bg, bivol.bg

VS

Vladimir Savchenko

10.71€ 20 януари 2021
B

Borislav

5.00€ 20 януари 2021
ЙХ

Йордан Христов

5.32€ 20 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

5.54€ 20 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

52.12€ 16 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 15 януари 2021
ХД

Христо Дилов

2.79€ 14 януари 2021