Български Търговски регистър / Bulgarian Registry of Companies

Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България актуални до 30 септември 2020 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки, Регистъра на длъжниците на НАП, Регистрите за европейски фондове и Регистъра за коронасубсидии / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to Sept. 30 2020. Connected to the Registry of Public Procurements, Registry of Tax Debtors, Registry of EU funds and Registry of coronavirus subsidiesАСИ - ИВАЙЛО АСЕНОВ ASI - IVAYLO ASENOV UIC 201790663 @Търговски регистър / @Registry of companies

БЪЛГАРИЯ

UIC201790663
CompanyАСИ - ИВАЙЛО АСЕНОВ
LegalFormЕдноличен търговец
Seat1 BGR БЪЛГАРИЯ false 41 MON Монтана 54 MON12 Вършец 200 12961 гр. Вършец 3540 ДОНЧО СТАНЧЕВ 30

N 20111117.xml

20111115143640
АСИ - ИВАЙЛО АСЕНОВ ET

IncomingNumber
DGUID
PackageType
LeadingApp
LeadingApp
PackageType
ctrl
20111115143640A1New
 
ApplicationType
ApplicationType
Description
Description
A1Сканирано копие на заявление образец А1
A1Документ за внесена държавна такса
A1Образец от саморъчния подпис на търговеца
A1Декларация от едноличния търговец, че отговаря на изискванията на чл. 57 и чл. 58, ал. 2 и 4 ТЗ
A1Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
Meta
Meta
Text
Text
 • Add
 • MainCircumstances
 • UIC
 • 2011-11-17T16:15:00
201790663
 • Add
 • MainCircumstances
 • Company
 • 2011-11-17T16:15:00
АСИ - ИВАЙЛО АСЕНОВ
 • Add
 • MainCircumstances
 • LegalForm
 • 2011-11-17T16:15:00
Едноличен търговец
 • Add
 • MainCircumstances
 • Seat
 • 2011-11-17T16:15:00
1 BGR БЪЛГАРИЯ false 41 MON Монтана 54 MON12 Вършец 200 12961 гр. Вършец 3540 ДОНЧО СТАНЧЕВ 30
 • Add
 • MainCircumstances
 • SubjectOfActivity
 • 2011-11-17T16:15:00
РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И АГЕНТСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ - ТУРОПЕРАТОРСТВО И АГЕНТСТВО, ВЪТРЕШНО И ВЪНШНО ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ВНОС ИЛИ ИЗНОС НА СТОКИ, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА - ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ, СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ, КАКТО И ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ПО НАЕМАНЕ НА РАБОТА НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ В СТРАНАТА ИЛИ В ЧУЖБИНА, ДОБИВ, ПРЕРАБОТВАНЕ И ПРЕВОЗ НА ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЪРВОДОБИВНА ДЕЙНОСТ, ПОСРЕДНИЧЕСКА, КОМИСИОННА И КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, МАРКЕТИНГ, РЕКЛАМНА И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА, СЪХРАНЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ХРАНИТЕЛНИ И ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ И ПРЕДМЕТИ ЗА БИТА, КЕТЕРИНГ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА В СТРАНАТА ИЛИ ЧУЖБИНА.
 • Add
 • MainCircumstances
 • PhysicalPersonTrader
 • 2011-11-17T16:15:00
ИВАЙЛО АСЕНОВ ИВАНОВ EGN DF17A3CB7816[..] 1 БЪЛГАРИЯ

1 Свързани лица и фирми първо ниво

Дело
Deed
Име
Name
DeedType
DeedType
DeedDate
DeedDate
20111115143640 ИВАЙЛО АСЕНОВ ИВАНОВ PhysicalPersonTrader 2011-11-17 16:15:00
 • Няма данни за участие в обществени поръчки
 • Няма данни за проекти по ОП 2007-2013
 • Няма данни за проекти по ОП 2014-2020
 • 59 615,50 лв. като бенефициар на 1 проект(и) от ПРСР
 • Няма данни за доставки по ПРСР
 • 119 231,00 лв. за къща за гости
 • Няма данни за коронасубсидии
 • Няма данни за разрешителни за сеч
 • Няма данни за декларирани приходи като медия
 • Няма данни за дългове към НАП

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

 
Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

 

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

Anonymous User

Anonymous

5.32€ 25 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

5.32€ 25 януари 2021
SS

Stefan Slavov

25.00€ 24 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

50.00€ 22 януари 2021
AT

Alexandre Todorov

101.67€ 21 януари 2021

Podkrepa za bird.bg, bivol.bg

VS

Vladimir Savchenko

10.71€ 20 януари 2021
B

Borislav

5.00€ 20 януари 2021
ЙХ

Йордан Христов

5.32€ 20 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

5.54€ 20 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

52.12€ 16 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 15 януари 2021
ХД

Христо Дилов

2.79€ 14 януари 2021