Български Търговски регистър / Bulgarian Registry of Companies

Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България актуални до 30 септември 2020 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки, Регистъра на длъжниците на НАП, Регистрите за европейски фондове и Регистъра за коронасубсидии / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to Sept. 30 2020. Connected to the Registry of Public Procurements, Registry of Tax Debtors, Registry of EU funds and Registry of coronavirus subsidiesВЕРОНИКА КАЦИЛОВА VERONIKA KATsILOVA UIC 201841937 @Търговски регистър / @Registry of companies

БЪЛГАРИЯ

UIC201841937
CompanyВЕРОНИКА КАЦИЛОВА
LegalFormЕдноличен търговец
Seat1 BGR БЪЛГАРИЯ false 30 BLG Благоевград 242 BLG52 Хаджидимово 1745 38532 с. Копривлен Промишлена зона - сграда на Копривлен мрамор

N 20200130.xml

20200124130551
ВЕРОНИКА КАЦИЛОВА ET

IncomingNumber
DGUID
PackageType
LeadingApp
LeadingApp
PackageType
ctrl
20200124130551B4ForChange
Meta
Meta
Text
Text
 • Erase
 • B4_Pledge_TP
 • ForfeitCompanyIdentifier
 • 2020-01-30T13:15:34
001
 • Erase
 • B4_Pledge_TP
 • DebtorOverSecureClaims
 • 2020-01-30T13:15:34
 • Erase
 • B4_Pledge_TP
 • AtPawnCreditors
 • 2020-01-30T13:15:34
 • Erase
 • B4_Pledge_TP
 • Reason
 • 2020-01-30T13:15:34
 • Erase
 • B4_Pledge_TP
 • Object306
 • 2020-01-30T13:15:34
 • Erase
 • B4_Pledge_TP
 • Size307
 • 2020-01-30T13:15:34
 • Erase
 • B4_Pledge_TP
 • Interest
 • 2020-01-30T13:15:34
7
 • Erase
 • B4_Pledge_TP
 • Size310
 • 2020-01-30T13:15:34
150000 лева
 • Erase
 • B4_Pledge_TP
 • Description
 • 2020-01-30T13:15:34
1
 • Erase
 • B4_Pledge_TP
 • Price312
 • 2020-01-30T13:15:34
150000 лева
 • Erase
 • B4_Pledge_TP
 • Term
 • 2020-01-30T13:15:34
31.12.2015
 • Add
 • B4_Pledge_TP
 • EraseDistraint
 • 2020-01-30T13:15:34
1

N 20150316.xml

20150310132608
ВЕРОНИКА КАЦИЛОВА ET

IncomingNumber
DGUID
PackageType
LeadingApp
LeadingApp
PackageType
ctrl
20150310132608B4New
 
ApplicationType
ApplicationType
Description
Description
B4Документ за внесена държавна такса
B4Договор за залог на търговско предприятие с нотариална заверка на подписите
B4Декларация от залогодателя по чл. 264 ДОПК
B4Друг:Декларация-съгласие от заложния кредитор
B4Изрично писмено пълномощно
B4Декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя
B4Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
Meta
Meta
Text
Text
 • Add
 • B4_Pledge_TP
 • ForfeitCompanyIdentifier
 • 2015-03-16T11:59:17
001
 • Add
 • B4_Pledge_TP
 • DebtorOverSecureClaims
 • 2015-03-16T11:59:17
ЕТ „ВЕРОНИКА КАЦИЛОВА” UIC 201841937
 • Add
 • B4_Pledge_TP
 • AtPawnCreditors
 • 2015-03-16T11:59:17
ИВАН СОТИРОВ КАЦИЛОВ EGN 531EA595D0DA[..]
 • Add
 • B4_Pledge_TP
 • Reason
 • 2015-03-16T11:59:17
 • Add
 • B4_Pledge_TP
 • Object306
 • 2015-03-16T11:59:17
 • Add
 • B4_Pledge_TP
 • Size307
 • 2015-03-16T11:59:17
 • Add
 • B4_Pledge_TP
 • Interest
 • 2015-03-16T11:59:17
7
 • Add
 • B4_Pledge_TP
 • Size310
 • 2015-03-16T11:59:17
150000 лева
 • Add
 • B4_Pledge_TP
 • Description
 • 2015-03-16T11:59:17
1
 • Add
 • B4_Pledge_TP
 • Price312
 • 2015-03-16T11:59:17
150000 лева
 • Add
 • B4_Pledge_TP
 • Term
 • 2015-03-16T11:59:17
31.12.2015

N 20111230.xml

20111221092454
ВЕРОНИКА КАЦИЛОВА ET

IncomingNumber
DGUID
PackageType
LeadingApp
LeadingApp
PackageType
ctrl
20111221092454A1New
 
ApplicationType
ApplicationType
Description
Description
A1Сканирано копие на заявление образец А1
A1Образец от саморъчния подпис на търговеца
A1Документ за внесена държавна такса
A1Изрично писмено пълномощно
A1Декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя
A1Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
A1Декларация от едноличния търговец, че отговаря на изискванията на чл. 57 и чл. 58, ал. 2 и 4 ТЗ
Meta
Meta
Text
Text
 • Add
 • MainCircumstances
 • UIC
 • 2011-12-30T09:30:43
201841937
 • Add
 • MainCircumstances
 • Company
 • 2011-12-30T09:30:43
ВЕРОНИКА КАЦИЛОВА
 • Add
 • MainCircumstances
 • LegalForm
 • 2011-12-30T09:30:43
Едноличен търговец
 • Add
 • MainCircumstances
 • Seat
 • 2011-12-30T09:30:43
1 BGR БЪЛГАРИЯ false 30 BLG Благоевград 242 BLG52 Хаджидимово 1745 38532 с. Копривлен Промишлена зона - сграда на Копривлен мрамор
 • Add
 • MainCircumstances
 • SubjectOfActivity
 • 2011-12-30T09:30:43
Продажба на стоки от собствено производство, производство на селскостопанска продукция – растителна и животинска и търговия с тази продукция; семепроизводство и производство на посадъчен материал; отглеждане и търговия на племенни животни; изкупуване и преработка на животинска продукция с цел реализацията и в първоначален и преработен вид; млекопроизводство, отглеждане и търговия на птици; арендоване на земеделски земи, производство на екологично чиста, растителна продукция; събиране, отглеждане и търговия с билки; услуги със земеделска техника; търговия със семена, посадъчен материал, торове и препарати за растителна защита; зърносъхранение и зърнопреработване; мелничарство, търговия с брашна и техните производни; хлебопроизводство и търговия с хляб и хлебни изделия; консултантски услуги в земеделието.
 • Add
 • MainCircumstances
 • PhysicalPersonTrader
 • 2011-12-30T09:30:43
ВЕРОНИКА ИВАНОВА КАЦИЛОВА EGN FAE698A8E304[..] 1 БЪЛГАРИЯ

3 Свързани лица и фирми първо ниво

Дело
Deed
Име
Name
DeedType
DeedType
DeedDate
DeedDate
20150310132608 ЕТ „ВЕРОНИКА КАЦИЛОВА” DebtorOverSecureClai 2015-03-16 11:59:17
20150310132608 ИВАН СОТИРОВ КАЦИЛОВ AtPawnCreditors 2015-03-16 11:59:17
20111221092454 ВЕРОНИКА ИВАНОВА КАЦИЛОВА PhysicalPersonTrader 2011-12-30 09:30:43
 • Няма данни за участие в обществени поръчки
 • Няма данни за проекти по ОП 2007-2013
 • Няма данни за проекти по ОП 2014-2020
 • 391 160,00 лв. като бенефициар на 1 проект(и) от ПРСР
 • Няма данни за доставки по ПРСР
 • 391 160,00 лв. за къща за гости
 • Няма данни за коронасубсидии
 • Няма данни за разрешителни за сеч
 • Няма данни за декларирани приходи като медия
 • Няма данни за дългове към НАП

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

 
Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

 

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

Anonymous User

Anonymous

5.32€ 25 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

5.32€ 25 януари 2021
SS

Stefan Slavov

25.00€ 24 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

50.00€ 22 януари 2021
AT

Alexandre Todorov

101.67€ 21 януари 2021

Podkrepa za bird.bg, bivol.bg

VS

Vladimir Savchenko

10.71€ 20 януари 2021
B

Borislav

5.00€ 20 януари 2021
ЙХ

Йордан Христов

5.32€ 20 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

5.54€ 20 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

52.12€ 16 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 15 януари 2021
ХД

Христо Дилов

2.79€ 14 януари 2021