Български Търговски регистър / Bulgarian Registry of Companies

Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България актуални до юни 2018 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки, Регистъра на длъжниците на НАП, Регистрите за европейски фондове и Регистъра за коронасубсидии / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to June 2018. Connected to the Registry of Public Procurements, Registry of Tax Debtors, Registry of EU funds and Registry of coronavirus subsidies

Проверки в други регистри за фирмата АГРО ИНВЕСТ ТЕТЕВЕН AGRO INVEST TETEVEN (ЕИК: 201850555) @Търговски регистър
Check other registries about the company АГРО ИНВЕСТ ТЕТЕВЕН AGRO INVEST TETEVEN (ID: 201850555) @Registry of companies

 • Няма данни за общ. поръчки
 • Няма данни за проекти по ОП 2007-2013
 • Няма данни за проекти по ОП 2014-2020
 • Няма данни да е партньор или изпълнител по ОП 2014-2020
 • 391 160,00 лв. като бенефициар на 1 проект(и) от ПРСР
 • Няма данни за доставки по ПРСР
 • 391 160,00 лв. за къща за гости
 • Няма данни за коронасубсидии
 • Няма данни за разрешителни за сеч
 • Няма данни за декларирани приходи като медия
 • Няма данни за дългове към НАП
Дата
Date
Лице
Person
Събитие
Event
2014-12-18 11:34:16 АГРО ИНВЕСТ ТЕТЕВЕН
AGRO INVEST TETEVEN
DebtorOverSecureClaims
2014-12-18 11:34:16 ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК
INTERNESHANAL ASET BANK
AtPawnCreditors
2013-04-17 11:19:55 АГРО ИНВЕСТ ТЕТЕВЕН ЕООД
AGRO INVEST TETEVEN EOOD
SubjectOfActivity
СЕЛСКОСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, ЖИВОТНОВЪДСТВО, РАСТИНИЕВЪДСТВО; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОДУКЦИЯ, УСЛУГИ СЪС ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА И МАШИНИ, РАЗВИТИЕ НА ИНТЕГРИРАН СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ, ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕ ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.
2011-12-29 15:51:06 АГРО ИНВЕСТ ТЕТЕВЕН
AGRO INVEST TETEVEN
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2011-12-29 15:51:06 АГРО ИНВЕСТ ТЕТЕВЕН ЕООД
AGRO INVEST TETEVEN EOOD
Seat
БЪЛГАРИЯ гр. Тетевен 5700 ул. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 36

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.

AL

Apostol Lovchev

5.32€ 23 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

21.07€ 23 ноември 2020
МС

Мартина Станева-Антонова

2.28€ 23 ноември 2020
EH

Emil Hadzhiev

10.40€ 23 ноември 2020

Благодаря ви. Продължавайте все така!

T

Tatiana Christy

20.00€ 20 ноември 2020
ER

Emmanuel Ross

5.54€ 5 ноември 2020
ДМ

Димитър Механджиев

2.28€ 3 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.00€ 1 ноември 2020
ED

Emil Dimov

5.00€ 31 октомври 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 30 октомври 2020