Български Търговски регистър / Bulgarian Registry of Companies

Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България актуални до 30 септември 2020 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки, Регистъра на длъжниците на НАП, Регистрите за европейски фондове и Регистъра за коронасубсидии / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to Sept. 30 2020. Connected to the Registry of Public Procurements, Registry of Tax Debtors, Registry of EU funds and Registry of coronavirus subsidiesРУБИН - ПЕТКО ИВАНОВ RUBIN - PETKO IVANOV UIC 201981273 @Търговски регистър / @Registry of companies

БЪЛГАРИЯ

UIC201981273
CompanyРУБИН - ПЕТКО ИВАНОВ
TransliterationRUBIN - PETKO IVANOV
LegalFormЕдноличен търговец
Seat1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5345 р-н Красно село 68134-02 1618 Борово ул. "Ген. Стефан Тошев" . 214 4 5 67 0893671514

N 20120329.xml

20120326164656
РУБИН - ПЕТКО ИВАНОВ ET

IncomingNumber
DGUID
PackageType
LeadingApp
LeadingApp
PackageType
ctrl
20120326164656A1ForChange
 
ApplicationType
ApplicationType
Description
Description
A1Документ за внесена държавна такса
A1Друг: Протокол - решение от 26.03.2012г.
A1Декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя
A1Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
A1Изрично писмено пълномощно
Meta
Meta
Text
Text
 • Add
 • MainCircumstances
 • Seat
 • 2012-03-29T11:09:15
1 BGR БЪЛГАРИЯ false 51 SFO София 212 SFO45 Сливница 487 00223 с. Алдомировци 2222 . ул. "Алдомировска" 146 . . . . 0893671514
 • Add
 • MainCircumstances
 • SubjectOfActivity
 • 2012-03-29T11:09:15
Туристически услуги, хотелиерство, ресторантьорство, търговия със стоки в първоначален, преработен или обработен вид, вътрешна и външна търгови, търговско представителство и посредничество, транспортни услуги в страната и чужбина, земеделска дейност, строителство и строително-ремонтна дейност, търговия със строителни материали в страната и чужбина, складови и комисионни услуги, лизингова дейност, маркетинг, рекламна дейност, проектиране и всички други сделки и услуги, които не са забранени със закон.

N 20120323.xml

20120321094908
РУБИН - ПЕТКО ИВАНОВ ET

IncomingNumber
DGUID
PackageType
LeadingApp
LeadingApp
PackageType
ctrl
20120321094908A1New
 
ApplicationType
ApplicationType
Description
Description
A1Документ за внесена държавна такса
A1Образец от саморъчния подпис на търговеца
A1Декларация от едноличния търговец, че отговаря на изискванията на чл. 57 и чл. 58, ал. 2 и 4 ТЗ
A1Изрично писмено пълномощно
A1Декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя
A1Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
Meta
Meta
Text
Text
 • Add
 • MainCircumstances
 • UIC
 • 2012-03-23T08:56:29
201981273
 • Add
 • MainCircumstances
 • Company
 • 2012-03-23T08:56:29
РУБИН - ПЕТКО ИВАНОВ
 • Add
 • MainCircumstances
 • LegalForm
 • 2012-03-23T08:56:29
Едноличен търговец
 • Add
 • MainCircumstances
 • Transliteration
 • 2012-03-23T08:56:29
RUBIN - PETKO IVANOV
 • Add
 • MainCircumstances
 • Seat
 • 2012-03-23T08:56:29
1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5345 р-н Красно село 68134-02 1618 Борово ул. "Ген. Стефан Тошев" . 214 4 5 67 0893671514
 • Add
 • MainCircumstances
 • SubjectOfActivity
 • 2012-03-23T08:56:29
Туристически услуги, хотелиерство, ресторантьорство, търговия със стоки в първоначален, преработен или обработен вид, вътрешна и външна търговия, търговско представителство и посредничество, транспортни услуги в страната и чужбина, строителство и строително-ремонтна дейност, търговия със строителни материали в страната и чужбина, складови и комисионни услуги, лизингова дейност, маркетинг, рекламна дейност, проектиране и всички други сделки и услуги, които не са забранени със закон.
 • Add
 • MainCircumstances
 • PhysicalPersonTrader
 • 2012-03-23T08:56:29
ПЕТКО ИВАНОВ ПЕТКОВ EGN 3889F55499A3[..] 1 БЪЛГАРИЯ

1 Свързани лица и фирми първо ниво

Дело
Deed
Име
Name
DeedType
DeedType
DeedDate
DeedDate
20120321094908 ПЕТКО ИВАНОВ ПЕТКОВ PhysicalPersonTrader 2012-03-23 08:56:29
 • Няма данни за участие в обществени поръчки
 • Няма данни за проекти по ОП 2007-2013
 • Няма данни за проекти по ОП 2014-2020
 • 355 692,81 лв. като бенефициар на 1 проект(и) от ПРСР
 • Няма данни за доставки по ПРСР
 • 355 692,81 лв. за къща за гости
 • Няма данни за коронасубсидии
 • Няма данни за разрешителни за сеч
 • Няма данни за декларирани приходи като медия
 • Няма данни за дългове към НАП

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

 
Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

 

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

Anonymous User

Anonymous

5.32€ 25 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

5.32€ 25 януари 2021
SS

Stefan Slavov

25.00€ 24 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

50.00€ 22 януари 2021
AT

Alexandre Todorov

101.67€ 21 януари 2021

Podkrepa za bird.bg, bivol.bg

VS

Vladimir Savchenko

10.71€ 20 януари 2021
B

Borislav

5.00€ 20 януари 2021
ЙХ

Йордан Христов

5.32€ 20 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

5.54€ 20 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

52.12€ 16 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 15 януари 2021
ХД

Христо Дилов

2.79€ 14 януари 2021