Български Търговски регистър / Bulgarian Registry of Companies

Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България актуални до 30 септември 2020 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки, Регистъра на длъжниците на НАП, Регистрите за европейски фондове и Регистъра за коронасубсидии / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to Sept. 30 2020. Connected to the Registry of Public Procurements, Registry of Tax Debtors, Registry of EU funds and Registry of coronavirus subsidiesДИЗАЙН СТУДИО - ЕРИХ МИЛЕНОВ DIZAYN STUDIO - ERIH MILENOV UIC 202079799 @Търговски регистър / @Registry of companies

БЪЛГАРИЯ

UIC202079799
CompanyДИЗАЙН СТУДИО - ЕРИХ МИЛЕНОВ
LegalFormЕдноличен търговец
Seat1 BGR БЪЛГАРИЯ false 50 SML Смолян 80 SML10 Доспат 1619 23025 гр. Доспат ул.Кап. Петко Войвода 44

N 20191025.xml

20191021104145
ДИЗАЙН СТУДИО - ЕРИХ МИЛЕНОВ ET

IncomingNumber
DGUID
PackageType
LeadingApp
LeadingApp
PackageType
ctrl
20191021104145B1ForChange
Meta
Meta
Text
Text
 • Erase
 • B1_Procura
 • Procurators
 • 2019-10-25T11:28:12
 • Erase
 • B1_Procura
 • SepcialPowers
 • 2019-10-25T11:28:12
 • Add
 • B1_Procura
 • EraseProcura
 • 2019-10-25T11:28:12
1

N 20160704.xml

20160628094653
ДИЗАЙН СТУДИО - ЕРИХ МИЛЕНОВ ET

IncomingNumber
DGUID
PackageType
LeadingApp
LeadingApp
PackageType
ctrl
20160628094653B1New
 
ApplicationType
ApplicationType
Description
Description
B1Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
B1Декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя
B1Документ за внесена държавна такса
B1Образец от саморъчния подпис на прокуриста
B1Изрично писмено пълномощно
B1Прокура с нотариална заверка на подписите
B1Друг: ПЪЛНОМОЩНО ПО ЧЛ.21 ТЗ
B1Друг:Декларация от прокурист по чл.21 от ТЗ
Meta
Meta
Text
Text
 • Add
 • B1_Procura
 • Procurators
 • 2016-07-04T12:14:18
ЯКИМ БОЖИДАРОВ МИЛЕНОВ EGN 438ACFAE4D44[..]
 • Add
 • B1_Procura
 • SepcialPowers
 • 2016-07-04T12:14:18
ЯКИМ БОЖИДАРОВ МИЛЕНОВ

N 20120522.xml

20120518144950
ДИЗАЙН СТУДИО - ЕРИХ МИЛЕНОВ ET

IncomingNumber
DGUID
PackageType
LeadingApp
LeadingApp
PackageType
ctrl
20120518144950A1New
 
ApplicationType
ApplicationType
Description
Description
A1Сканирано копие на заявление образец А1
A1Документ за внесена държавна такса
A1Образец от саморъчния подпис на търговеца
A1Декларация от едноличния търговец, че отговаря на изискванията на чл. 57 и чл. 58, ал. 2 и 4 ТЗ
A1Изрично писмено пълномощно
A1Декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя
A1Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
Meta
Meta
Text
Text
 • Add
 • MainCircumstances
 • UIC
 • 2012-05-22T11:49:19
202079799
 • Add
 • MainCircumstances
 • Company
 • 2012-05-22T11:49:19
ДИЗАЙН СТУДИО - ЕРИХ МИЛЕНОВ
 • Add
 • MainCircumstances
 • LegalForm
 • 2012-05-22T11:49:19
Едноличен търговец
 • Add
 • MainCircumstances
 • Seat
 • 2012-05-22T11:49:19
1 BGR БЪЛГАРИЯ false 50 SML Смолян 80 SML10 Доспат 1619 23025 гр. Доспат ул.Кап. Петко Войвода 44
 • Add
 • MainCircumstances
 • SubjectOfActivity
 • 2012-05-22T11:49:19
ЗЕМЕДЕЛИЕ И ЖИВОТНОВЪДСТВО - ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА И ПРОДАЖБА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА И ЖИВОТИНСКА ПРОДУКЦИЯ; ТУРИСТИЧЕСКИ, ХОТЕЛИЕРСКИ, РЕСТОРАНТЬОРСКИ, ТУР-ОПЕРАТОРСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ; СТРОИТЕЛСТВО - ПОКУПКА, ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОЕЖ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ ВСЯКАКЪВ ВИД ДЕЙНОСТИ; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ; ВЪТРЕШНО- И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, КАКТО И ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.
 • Add
 • MainCircumstances
 • PhysicalPersonTrader
 • 2012-05-22T11:49:19
ЕРИХ ЯКИМОВ МИЛЕНОВ EGN BD6464FA9E80[..] 1 БЪЛГАРИЯ

2 Свързани лица и фирми първо ниво

Дело
Deed
Име
Name
DeedType
DeedType
DeedDate
DeedDate
20160628094653 ЯКИМ БОЖИДАРОВ МИЛЕНОВ Procurators 2016-07-04 12:14:18
20120518144950 ЕРИХ ЯКИМОВ МИЛЕНОВ PhysicalPersonTrader 2012-05-22 11:49:19

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

 
Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

 

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

Anonymous User

Anonymous

5.32€ 25 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

5.32€ 25 януари 2021
SS

Stefan Slavov

25.00€ 24 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

50.00€ 22 януари 2021
AT

Alexandre Todorov

101.67€ 21 януари 2021

Podkrepa za bird.bg, bivol.bg

VS

Vladimir Savchenko

10.71€ 20 януари 2021
B

Borislav

5.00€ 20 януари 2021
ЙХ

Йордан Христов

5.32€ 20 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

5.54€ 20 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

52.12€ 16 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 15 януари 2021
ХД

Христо Дилов

2.79€ 14 януари 2021