Български Търговски регистър / Bulgarian Registry of Companies

Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България актуални до юни 2018 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки, Регистъра на длъжниците на НАП, Регистрите за европейски фондове и Регистъра за коронасубсидии / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to June 2018. Connected to the Registry of Public Procurements, Registry of Tax Debtors, Registry of EU funds and Registry of coronavirus subsidies

Проверки в други регистри за фирмата МАРИЯ СТОЯНОВА-2013 MARIYA STOYANOVA-2013 (ЕИК: 202285120) @Търговски регистър
Check other registries about the company МАРИЯ СТОЯНОВА-2013 MARIYA STOYANOVA-2013 (ID: 202285120) @Registry of companies

 • Няма данни за общ. поръчки
 • Няма данни за проекти по ОП 2007-2013
 • Няма данни за проекти по ОП 2014-2020
 • Няма данни да е партньор или изпълнител по ОП 2014-2020
 • 215 259,65 лв. като бенефициар на 1 проект(и) от ПРСР
 • Няма данни за доставки по ПРСР
 • 215 887,37 лв. за къща за гости
 • Няма данни за коронасубсидии
 • Няма данни за разрешителни за сеч
 • Няма данни за декларирани приходи като медия
 • Няма данни за дългове към НАП
Дата
Date
Лице
Person
Събитие
Event
2012-10-19 16:28:16 МАРИЯ СТОЯНОВА-2013
MARIYA STOYANOVA-2013
LegalForm
Едноличен търговец
2012-10-19 16:28:16 МАРИЯ СТОЯНОВА-2013 ЕТ
MARIYA STOYANOVA-2013 ET
Seat
2012-10-19 16:28:16 МАРИЯ СТОЯНОВА-2013 ЕТ
MARIYA STOYANOVA-2013 ET
SeatForCorrespondence
2012-10-19 16:28:16 МАРИЯ СТОЯНОВА-2013 ЕТ
MARIYA STOYANOVA-2013 ET
SubjectOfActivity
Вътрешно и външнотърговска дейност с промишлени и непромишлени стоки, суровини, материали и съоръжения, разкриване и стопанисване на търговски обекти, включително кафетерии и соларни студиа; търговия с хранителни продукти и стоки на леката промишленост; вътрешен и международен транспорт; търговско представителство (без процесуално); консултантски и транспортни услуги; вътрешен и международен туризъм; ресторантьорство и хотелиерство; посредничество и агенство на местни и чуждестранни фирми, физически и юридически лица в страната и чужбина; комисионна търговия; реекспортни, бартерни и лизингови сделки, производство и търговия с електроенергия, маркетинг, производство, изкупуване, преработка, съхранение и продажба на селскостопанска продукция, транспортни услуги с автомобил, камион, автобус и кари,както и всички други дейности и услуги, които не са забранени със закон.
2012-10-19 16:28:16 МАРИЯ ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА
MARIYA GEORGIEVA STOYANOVA
PhysicalPersonTrader

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.

AL

Apostol Lovchev

5.32€ 23 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

21.07€ 23 ноември 2020
МС

Мартина Станева-Антонова

2.28€ 23 ноември 2020
EH

Emil Hadzhiev

10.40€ 23 ноември 2020

Благодаря ви. Продължавайте все така!

T

Tatiana Christy

20.00€ 20 ноември 2020
ER

Emmanuel Ross

5.54€ 5 ноември 2020
ДМ

Димитър Механджиев

2.28€ 3 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.00€ 1 ноември 2020
ED

Emil Dimov

5.00€ 31 октомври 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 30 октомври 2020