Български Търговски регистър / Bulgarian Registry of Companies

Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България актуални до 30 септември 2020 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки, Регистъра на длъжниците на НАП, Регистрите за европейски фондове и Регистъра за коронасубсидии / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to Sept. 30 2020. Connected to the Registry of Public Procurements, Registry of Tax Debtors, Registry of EU funds and Registry of coronavirus subsidiesЧЗП-ГЮНЕР СЕРБЕСТ ChZP-GYuNER SERBEST UIC 202454007 @Търговски регистър / @Registry of companies

БЪЛГАРИЯ

UIC202454007
CompanyЧЗП-ГЮНЕР СЕРБЕСТ
TransliterationET CHZP-GUNER SERBEST
LegalFormЕдноличен търговец
Seat1 BGR БЪЛГАРИЯ false 54 HKV Хасково 220 HKV30 Стамболово 4027 68727 с. Стамболово 6362

N 20130222.xml

20130218112706
ЧЗП-ГЮНЕР СЕРБЕСТ ET

IncomingNumber
DGUID
PackageType
LeadingApp
LeadingApp
PackageType
ctrl
20130218112706A1New
 
ApplicationType
ApplicationType
Description
Description
A1Документ за внесена държавна такса
A1Образец от саморъчния подпис на търговеца
A1Декларация от едноличния търговец, че отговаря на изискванията на чл. 57 и чл. 58, ал. 2 и 4 ТЗ
A1Изрично писмено пълномощно
A1Документи в изпълнение на указанията
A1Декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя
A1Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
A1Декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя
A1Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
A1Друг:удостоверение ХАК
A1Изрично писмено пълномощно
A1Декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя
A1Декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя
A1Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
A1Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
A1Указания за отстраняване на нередовности
Meta
Meta
Text
Text
 • Add
 • MainCircumstances
 • UIC
 • 2013-02-22T10:50:17
202454007
 • Add
 • MainCircumstances
 • Company
 • 2013-02-22T10:50:17
ЧЗП-ГЮНЕР СЕРБЕСТ
 • Add
 • MainCircumstances
 • LegalForm
 • 2013-02-22T10:50:17
Едноличен търговец
 • Add
 • MainCircumstances
 • Transliteration
 • 2013-02-22T10:50:17
ET CHZP-GUNER SERBEST
 • Add
 • MainCircumstances
 • Seat
 • 2013-02-22T10:50:17
1 BGR БЪЛГАРИЯ false 54 HKV Хасково 220 HKV30 Стамболово 4027 68727 с. Стамболово 6362
 • Add
 • MainCircumstances
 • SubjectOfActivity
 • 2013-02-22T10:50:17
Покупка на стоки или други вещи, не забранени от закона с цел продажбата им в страната или чужбина в първоначален преработен или обработен вид; производство на стоки с цел продажбата им в страната или в чужбина; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; лицензионни сделки; сделки с интелектуална собственост; лизинг; хотелиерски /извън случаите на чл. 2, т. 3, от ТЗ/; туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги /при условията на чл. 1, ал. 3 от ТЗ/; производство на селскостопанска продукция; обработка на земеделски земи; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; външнотърговска дейност след надлежно разрешение /при условията на чл. 1, ал. 3 от ТЗ/.
 • Add
 • MainCircumstances
 • PhysicalPersonTrader
 • 2013-02-22T10:50:17
ГЮНЕР ФАРИЗ СЕРБЕСТ EGN BBBA55C68E3D[..] 1 БЪЛГАРИЯ

1 Свързани лица и фирми първо ниво

Дело
Deed
Име
Name
DeedType
DeedType
DeedDate
DeedDate
20130218112706 ГЮНЕР ФАРИЗ СЕРБЕСТ PhysicalPersonTrader 2013-02-22 10:50:17
 • Няма данни за участие в обществени поръчки
 • Няма данни за проекти по ОП 2007-2013
 • Няма данни за проекти по ОП 2014-2020
 • 416 811,21 лв. като бенефициар на 3 проект(и) от ПРСР
 • Няма данни за доставки по ПРСР
 • 367 704,58 лв. за къща за гости
 • Няма данни за коронасубсидии
 • Няма данни за разрешителни за сеч
 • Няма данни за декларирани приходи като медия
 • Няма данни за дългове към НАП

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

 
Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

 

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

Anonymous User

Anonymous

5.32€ 25 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

5.32€ 25 януари 2021
SS

Stefan Slavov

25.00€ 24 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

50.00€ 22 януари 2021
AT

Alexandre Todorov

101.67€ 21 януари 2021

Podkrepa za bird.bg, bivol.bg

VS

Vladimir Savchenko

10.71€ 20 януари 2021
B

Borislav

5.00€ 20 януари 2021
ЙХ

Йордан Христов

5.32€ 20 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

5.54€ 20 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

52.12€ 16 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 15 януари 2021
ХД

Христо Дилов

2.79€ 14 януари 2021