Български Търговски регистър / Bulgarian Registry of Companies

Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България актуални до 30 септември 2020 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки, Регистъра на длъжниците на НАП, Регистрите за европейски фондове и Регистъра за коронасубсидии / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to Sept. 30 2020. Connected to the Registry of Public Procurements, Registry of Tax Debtors, Registry of EU funds and Registry of coronavirus subsidiesНУР ТУР - АЙНУР МЕХМЕДАЛИ NUR TUR - AYNUR MEHMEDALI UIC 202571341 @Търговски регистър / @Registry of companies

БЪЛГАРИЯ

UIC202571341
CompanyНУР ТУР - АЙНУР МЕХМЕДАЛИ
LegalFormЕдноличен търговец
Seat1 BGR БЪЛГАРИЯ false 38 KRZ Кърджали 71 KRZ08 Джебел 1404 20746 гр. Джебел 6850 бул. ТРАКИЯ 10 В 29

N 20130514.xml

20130508160537
НУР ТУР - АЙНУР МЕХМЕДАЛИ ET

IncomingNumber
DGUID
PackageType
LeadingApp
LeadingApp
PackageType
ctrl
20130508160537A1New
 
ApplicationType
ApplicationType
Description
Description
A1Сканирано копие на заявление образец А1
A1Документ за внесена държавна такса
A1Образец от саморъчния подпис на търговеца
A1Декларация от едноличния търговец, че отговаря на изискванията на чл. 57 и чл. 58, ал. 2 и 4 ТЗ
A1Изрично писмено пълномощно
A1Декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя
A1Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
Meta
Meta
Text
Text
 • Add
 • MainCircumstances
 • UIC
 • 2013-05-14T17:06:04
202571341
 • Add
 • MainCircumstances
 • Company
 • 2013-05-14T17:06:04
НУР ТУР - АЙНУР МЕХМЕДАЛИ
 • Add
 • MainCircumstances
 • LegalForm
 • 2013-05-14T17:06:04
Едноличен търговец
 • Add
 • MainCircumstances
 • Seat
 • 2013-05-14T17:06:04
1 BGR БЪЛГАРИЯ false 38 KRZ Кърджали 71 KRZ08 Джебел 1404 20746 гр. Джебел 6850 бул. ТРАКИЯ 10 В 29
 • Add
 • MainCircumstances
 • SubjectOfActivity
 • 2013-05-14T17:06:04
Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки собствено производство; търговско представителство и посредничество; комсионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки; лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг; транспортна дейност-превоз на пътници и товари в страната и чужбина; таксиметрова дейност; рестораньорство; кафе-аперитиви, дърводобив и търговия с дървен материал, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон.
 • Add
 • MainCircumstances
 • PhysicalPersonTrader
 • 2013-05-14T17:06:04
АЙНУР МУХАМЕД МЕХМЕДАЛИ EGN 8097B5C778C5[..] 1 БЪЛГАРИЯ

1 Свързани лица и фирми първо ниво

Дело
Deed
Име
Name
DeedType
DeedType
DeedDate
DeedDate
20130508160537 АЙНУР МУХАМЕД МЕХМЕДАЛИ PhysicalPersonTrader 2013-05-14 17:06:04
 • Няма данни за участие в обществени поръчки
 • Няма данни за проекти по ОП 2007-2013
 • Няма данни за проекти по ОП 2014-2020
 • 391 160,00 лв. като бенефициар на 1 проект(и) от ПРСР
 • Няма данни за доставки по ПРСР
 • 391 160,00 лв. за къща за гости
 • Няма данни за коронасубсидии
 • Няма данни за разрешителни за сеч
 • Няма данни за декларирани приходи като медия
 • Няма данни за дългове към НАП

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

 
Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

 

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

Anonymous User

Anonymous

5.32€ 25 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

5.32€ 25 януари 2021
SS

Stefan Slavov

25.00€ 24 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

50.00€ 22 януари 2021
AT

Alexandre Todorov

101.67€ 21 януари 2021

Podkrepa za bird.bg, bivol.bg

VS

Vladimir Savchenko

10.71€ 20 януари 2021
B

Borislav

5.00€ 20 януари 2021
ЙХ

Йордан Христов

5.32€ 20 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

5.54€ 20 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

52.12€ 16 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 15 януари 2021
ХД

Христо Дилов

2.79€ 14 януари 2021