Български Търговски регистър / Bulgarian Registry of Companies

Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България актуални до юни 2018 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки, Регистъра на длъжниците на НАП, Регистрите за европейски фондове и Регистъра за коронасубсидии / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to June 2018. Connected to the Registry of Public Procurements, Registry of Tax Debtors, Registry of EU funds and Registry of coronavirus subsidies

Проверки в други регистри за фирмата АЛИ МЮМЮН АЛИ ALI MYUMYUN ALI (ЕИК: 202592912) @Търговски регистър
Check other registries about the company АЛИ МЮМЮН АЛИ ALI MYUMYUN ALI (ID: 202592912) @Registry of companies

Дата
Date
Лице
Person
Събитие
Event
2013-05-20 15:06:27 АЛИ МЮМЮН АЛИ
ALI MYUMYUN ALI
LegalForm
Едноличен търговец
2013-05-20 15:06:27 АЛИ МЮМЮН АЛИ ЕТ
ALI MYUMYUN ALI ET
Seat
2013-05-20 15:06:27 АЛИ МЮМЮН АЛИ ЕТ
ALI MYUMYUN ALI ET
SubjectOfActivity
Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство, търговия на едро и дребно с хранителни и хранителни пакетирани стоки, търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складова и лизингова дейност; счетоводни услуги, рекламна дейност, вътрешна и външна търговия,селски туризъм, земеделие, търговия със селскостопанска продукция и техника, животновъдство и рибопроизводство; внос, производство, дистрибуция на компютри, сделки с интелектуална собственост, хотелиерство, ресторантьорство, търговия със селскостопански стоки и изделия, извършване на международни и вътрешни превози, производство и продажба на мъжко, дамско, детско и друг вид бельо, туристически услуги, строителство, обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.
2013-05-20 15:06:27 Али Мюмюн Али
Ali Myumyun Ali
PhysicalPersonTrader

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.

AL

Apostol Lovchev

5.32€ 23 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

21.07€ 23 ноември 2020
МС

Мартина Станева-Антонова

2.28€ 23 ноември 2020
EH

Emil Hadzhiev

10.40€ 23 ноември 2020

Благодаря ви. Продължавайте все така!

T

Tatiana Christy

20.00€ 20 ноември 2020
ER

Emmanuel Ross

5.54€ 5 ноември 2020
ДМ

Димитър Механджиев

2.28€ 3 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.00€ 1 ноември 2020
ED

Emil Dimov

5.00€ 31 октомври 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 30 октомври 2020