Български Търговски регистър / Bulgarian Registry of Companies

Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България актуални до 30 септември 2020 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки, Регистъра на длъжниците на НАП, Регистрите за европейски фондове и Регистъра за коронасубсидии / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to Sept. 30 2020. Connected to the Registry of Public Procurements, Registry of Tax Debtors, Registry of EU funds and Registry of coronavirus subsidiesВИОЛЕТА КАРАИВАНОВА VIOLETA KARAIVANOVA UIC 202595470 @Търговски регистър / @Registry of companies

БЪЛГАРИЯ

UIC202595470
CompanyВИОЛЕТА КАРАИВАНОВА
LegalFormЕдноличен търговец
Seat1 BGR БЪЛГАРИЯ false 30 BLG Благоевград 242 BLG52 Хаджидимово 1745 38532 с. Копривлен 2921 ул. Александър Стамболийски 9

C 20170427.xml

20170421114417
ВИОЛЕТА КАРАИВАНОВА ET

IncomingNumber
DGUID
PackageType
LeadingApp
LeadingApp
PackageType
ctrl
20170421114417A1ForChange
 
ApplicationType
ApplicationType
Description
Description
A1Сканирано копие на заявление образец А1
A1Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
A1Документ за внесена държавна такса
A1Удостоверение по чл. 5, ал. 10 КСО
A1Удостоверение за уведомяване на териториалната дирекция на НАП по чл. 77, ал. 1 от ДОПК
Meta
Meta
Text
Text
 • Add
 • MainCircumstances
 • AddemptionOfTrader
 • 2017-04-27T12:06:10
1

N 20130528.xml

20130521113100
ВИОЛЕТА КАРАИВАНОВА ET

IncomingNumber
DGUID
PackageType
LeadingApp
LeadingApp
PackageType
ctrl
20130521113100A1New
 
ApplicationType
ApplicationType
Description
Description
A1Документ за внесена държавна такса
A1Образец от саморъчния подпис на търговеца
A1Декларация от едноличния търговец, че отговаря на изискванията на чл. 57 и чл. 58, ал. 2 и 4 ТЗ
A1Изрично писмено пълномощно
A1Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
Meta
Meta
Text
Text
 • Add
 • MainCircumstances
 • UIC
 • 2013-05-28T12:57:57
202595470
 • Add
 • MainCircumstances
 • Company
 • 2013-05-28T12:57:57
ВИОЛЕТА КАРАИВАНОВА
 • Add
 • MainCircumstances
 • LegalForm
 • 2013-05-28T12:57:57
Едноличен търговец
 • Add
 • MainCircumstances
 • Seat
 • 2013-05-28T12:57:57
1 BGR БЪЛГАРИЯ false 30 BLG Благоевград 242 BLG52 Хаджидимово 1745 38532 с. Копривлен 2921 ул. Александър Стамболийски 9
 • Add
 • MainCircumstances
 • SubjectOfActivity
 • 2013-05-28T12:57:57
Производство и търговия със земеделски продукти, хотелиерство, ресторантьорство и други дейности незабранени със закон.
 • Add
 • MainCircumstances
 • PhysicalPersonTrader
 • 2013-05-28T12:57:57
Виолета Атанасова Караиванова EGN 8E4CC936A718[..] 1 БЪЛГАРИЯ

1 Свързани лица и фирми първо ниво

Дело
Deed
Име
Name
DeedType
DeedType
DeedDate
DeedDate
20130521113100 Виолета Атанасова Караиванова PhysicalPersonTrader 2013-05-28 12:57:57
 • Няма данни за участие в обществени поръчки
 • Няма данни за проекти по ОП 2007-2013
 • Няма данни за проекти по ОП 2014-2020
 • Няма данни за проекти по ПРСР
 • Няма данни за доставки по ПРСР
 • 271 632,77 лв. за къща за гости
 • Няма данни за коронасубсидии
 • Няма данни за разрешителни за сеч
 • Няма данни за декларирани приходи като медия
 • Няма данни за дългове към НАП

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

 
Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

 

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

Anonymous User

Anonymous

5.32€ 25 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

5.32€ 25 януари 2021
SS

Stefan Slavov

25.00€ 24 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

50.00€ 22 януари 2021
AT

Alexandre Todorov

101.67€ 21 януари 2021

Podkrepa za bird.bg, bivol.bg

VS

Vladimir Savchenko

10.71€ 20 януари 2021
B

Borislav

5.00€ 20 януари 2021
ЙХ

Йордан Христов

5.32€ 20 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

5.54€ 20 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

52.12€ 16 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 15 януари 2021
ХД

Христо Дилов

2.79€ 14 януари 2021