Български Търговски регистър и свързани лица

Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България до юни 2018 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки и регистъра на длъжниците на НАП / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to June 2018. Connected to the Registry of Public Procurements and the Registry of Tax Debtors

This post is also available in: English (Английски)

Support our work / Подкрепете нашата работаDonate / Дарете

Начало First || Помощ Help

Събития с лица свързани с компанията С-Салих Фейзичауш-67 Еко тур Айнур Адил (ЕИК: 203092504)
Events with persons connected to the company S-Salih Feyzichaush-67 Eko tur Aynur Adil (ID: 203092504)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 203092504)
Към 2020-10-20 12:09:08 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-10-20 12:09:08 we have the following data about this company:
 • Дългове към НАП Tax Debts Няма данни No data
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Има данни да е бенефициар на проекти по ПСРС през периода 2007-2013 за сума 387 218,36 лв.
  The company is EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Има данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  The company built a guesthouse with EU money.
 • Фирмата е получила 0,00 лв. коронасубсидии по ПМС55
  The company got 0,00 BGN coronasubsidies.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2014-05-31 20:13:14С-Салих Фейзичауш-67 Еко тур Айнур Адил
S-Salih Feyzichaush-67 Eko tur Aynur Adil
LegalForm
Едноличен търговец
2014-05-31 20:13:14С-Салих Фейзичауш-67 Еко тур Айнур Адил ЕТ
S-Salih Feyzichaush-67 Eko tur Aynur Adil ET
БЪЛГАРИЯSeat
2014-05-31 20:13:14С-Салих Фейзичауш-67 Еко тур Айнур Адил ЕТ
S-Salih Feyzichaush-67 Eko tur Aynur Adil ET
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
2014-05-31 20:13:14С-Салих Фейзичауш-67 Еко тур Айнур Адил ЕТ
S-Salih Feyzichaush-67 Eko tur Aynur Adil ET
SubjectOfActivity
търговия с всякакъв вид хранителни и промишлени стоки-внос и износ, добив, преработка и търговия с дървен материал в първоначален или обработен вид, събиране, изкупуване и преработка на диворастящи гъби, билки и плодове и търговия с тях в страната и чужбина, производство и пърговия с пласмасови и шивашки изделия, таксиметрови услуги за превоз на пътници и товари в страната и чужбина.
2014-05-31 20:13:14Айнур Ваид Адил
Aynur Vaid Adil
БЪЛГАРИЯPhysicalPersonTrader
2014-05-31 20:13:14С-САЛИХ ФЕЙЗИЧАУШ - 67
S-SALIH FEYZICHAUSH - 67
TransferringEnterprise
2014-05-31 20:13:14С-Салих Фейзичауш-67 Еко тур Айнур Адил
S-Salih Feyzichaush-67 Eko tur Aynur Adil
AcquisitionEnterprise

Проверки в други регистри за фирмата С-Салих Фейзичауш-67 Еко тур Айнур Адил S-Salih Feyzichaush-67 Eko tur Aynur Adil (ЕИК: 203092504)
Check other registries about the company С-Салих Фейзичауш-67 Еко тур Айнур Адил S-Salih Feyzichaush-67 Eko tur Aynur Adil (ID: 203092504)