Български Търговски регистър / Bulgarian Registry of Companies

Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България актуални до 30 септември 2020 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки, Регистъра на длъжниците на НАП, Регистрите за европейски фондове и Регистъра за коронасубсидии / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to Sept. 30 2020. Connected to the Registry of Public Procurements, Registry of Tax Debtors, Registry of EU funds and Registry of coronavirus subsidiesМАРИЯ КУРТОВА MARIYa KURTOVA UIC 811168224 @Търговски регистър / @Registry of companies

БЪЛГАРИЯ

UIC811168224 МАРИЯ КУРТОВА 1053 1994 120
CompanyМАРИЯ КУРТОВА
LegalFormЕдноличен търговец
Seat1 BGR БЪЛГАРИЯ false 30 BLG Благоевград 242 BLG52 Хаджидимово 1745 38532 с. Копривлен 2921 ул. "Драма" 8 0888677636

E 20130408.xml

20130402180819
МАРИЯ КУРТОВА ET

IncomingNumber
DGUID
PackageType
LeadingApp
LeadingApp
PackageType
ctrl
20130402180819A1ForChange
 
ApplicationType
ApplicationType
Description
Description
A1Друг: Протокол
A1Изрично писмено пълномощно
A1Декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя
A1Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
Meta
Meta
Text
Text
 • Add
 • MainCircumstances
 • Seat
 • 2013-04-08T14:20:36
1 BGR БЪЛГАРИЯ false 30 BLG Благоевград 242 BLG52 Хаджидимово 1745 38532 с. Копривлен 2921 ул. "Драма" 8 0888677636

E 20120615.xml

20120611132429
МАРИЯ КУРТОВА ET

IncomingNumber
DGUID
PackageType
LeadingApp
LeadingApp
PackageType
ctrl
20120611132429A1ForChange
 
ApplicationType
ApplicationType
Description
Description
A1Сканирано копие на заявление образец А1
A1Документ за внесена държавна такса
A1Изрично писмено пълномощно
A1Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
A1Декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя
Meta
Meta
Text
Text
 • Add
 • MainCircumstances
 • Seat
 • 2012-06-15T12:20:09
1 BGR БЪЛГАРИЯ false 30 BLG Благоевград 67 BLG13 Гърмен 2277 43606 с. Лещен 2962 0888677636

E 20110812.xml

20110804150320
МАРИЯ КУРТОВА ET

IncomingNumber
DGUID
PackageType
LeadingApp
LeadingApp
PackageType
ctrl
20110804150320A1Preregistration
 
ApplicationType
ApplicationType
Description
Description
A1Сканирано копие на заявление образец А1
A1Удостоверение за актуално състояние по § 4, ал. 2 ЗТР
A1Изрично писмено пълномощно
A1Декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя
A1Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
Meta
Meta
Text
Text
 • Add
 • MainCircumstances
 • UIC
 • 2011-08-12T12:25:52
811168224 МАРИЯ КУРТОВА 1053 1994 120
 • Add
 • MainCircumstances
 • Company
 • 2011-08-12T12:25:52
МАРИЯ КУРТОВА
 • Add
 • MainCircumstances
 • LegalForm
 • 2011-08-12T12:25:52
Едноличен търговец
 • Add
 • MainCircumstances
 • Seat
 • 2011-08-12T12:25:52
1 BGR БЪЛГАРИЯ false 30 BLG Благоевград 62 BLG11 Гоце Делчев 1242 17395 гр. Гоце Делчев 2900 пл. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 3 0888677636
 • Add
 • MainCircumstances
 • SubjectOfActivity
 • 2011-08-12T12:25:52
ПЛАСТМЕНТНО-ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; КОМИСИОННА, ОКАЗИИОННА И БАРТЕРНА ТЪРГОВИЯ; УЧАСТИЕ В СМЕСЕНИ ФИРМИ И ДРУЖЕСТВА; МАРКЕНТИНГ, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА НАШИ И ЧУЖДИ ФИРМИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ И ТЪРГОВИЯ; РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО; ТОВАРО-РАЗТОВАРНИ УСЛУГИ; ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТИТЕЛЕН И ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД.
 • Add
 • MainCircumstances
 • PhysicalPersonTrader
 • 2011-08-12T12:25:52
МАРИЯ СТОЯНОВА КУРТОВА EGN 6142469157D2[..] 1 БЪЛГАРИЯ

1 Свързани лица и фирми първо ниво

Дело
Deed
Име
Name
DeedType
DeedType
DeedDate
DeedDate
20110804150320 МАРИЯ СТОЯНОВА КУРТОВА PhysicalPersonTrader 2011-08-12 12:25:52
 • Няма данни за участие в обществени поръчки
 • Няма данни за проекти по ОП 2007-2013
 • Няма данни за проекти по ОП 2014-2020
 • Няма данни за проекти по ПРСР
 • Няма данни за доставки по ПРСР
 • 391 160,00 лв. за къща за гости
 • Няма данни за коронасубсидии
 • Няма данни за разрешителни за сеч
 • Няма данни за декларирани приходи като медия
 • Няма данни за дългове към НАП

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

 
Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

 

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

Anonymous User

Anonymous

5.32€ 25 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

5.32€ 25 януари 2021
SS

Stefan Slavov

25.00€ 24 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

50.00€ 22 януари 2021
AT

Alexandre Todorov

101.67€ 21 януари 2021

Podkrepa za bird.bg, bivol.bg

VS

Vladimir Savchenko

10.71€ 20 януари 2021
B

Borislav

5.00€ 20 януари 2021
ЙХ

Йордан Христов

5.32€ 20 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

5.54€ 20 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

52.12€ 16 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 15 януари 2021
ХД

Христо Дилов

2.79€ 14 януари 2021