Български Търговски регистър и свързани лица

Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България до юни 2018 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки и регистъра на длъжниците на НАП / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to June 2018. Connected to the Registry of Public Procurements and the Registry of Tax Debtors

This post is also available in: English (Английски)

Support our work / Подкрепете нашата работаDonate / Дарете

Начало First || Помощ Help

3 Компании свързани с лицето НИКОЛАЙ ЖИВКОВ ТОДОРОВ (виж второ ниво)
Companies connected to NIKOLAY ZHIVKOV TODOROV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
126074375НИКО СТИЛ - НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ЕТ
NIKO STIL - NIKOLAY TODOROV ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
126501585АВАНГАРД-ДИЗАЙН ЕООД
AVANGARD-DIZAYN EOOD

Публични фондове Public money
  • 1 545 251,25 лв. от 2 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
  • 62 779,05 лв. BGN данни валидни към 28.09.2020
    (фирмата е въведена в списъка на НАП през 02/2020)
201188703ВИЛА БЕЛИСИМА ЕООД
VILA BELISIMA EOOD

Публични фондове Public money
  • 378 928,88 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето НИКОЛАЙ ЖИВКОВ ТОДОРОВ
Check other registries about the person NIKOLAY ZHIVKOV TODOROV

  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност