Български Търговски регистър и свързани лица

Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България до юни 2018 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки и регистъра на длъжниците на НАП / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to June 2018. Connected to the Registry of Public Procurements and the Registry of Tax Debtors

This post is also available in: English (Английски)

Support our work / Подкрепете нашата работаDonate / Дарете

Начало First || Помощ Help

4 Компании свързани с лицето МИЛЕНА АЛЕКСОВА АЛЕКСОВА (виж второ ниво)
Companies connected to MILENA ALEKSOVA ALEKSOVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
101795428БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ASSOC
BALGARSKA AGENTSIYA ZA REGIONALNO RAZVITIE ASSOC

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130710626НИКЕ ГРУП АД
NIKE GRUP AD

Публични фондове Public money
  • 40 125,00 лв. от 2 общ. поръчки
  • 159 293,99 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201319661ГИНЦИ СОЛАР ЕООД
GINTSI SOLAR EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204824505ГРИЙНБИО ООД
GRIYNBIO OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето МИЛЕНА АЛЕКСОВА АЛЕКСОВА
Check other registries about the person MILENA ALEKSOVA ALEKSOVA

  • Има данни за лице с такива имена в декларациите на властта
  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност