Български Търговски регистър и свързани лица

Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България до юни 2018 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки и регистъра на длъжниците на НАП / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to June 2018. Connected to the Registry of Public Procurements and the Registry of Tax Debtors

This post is also available in: English (Английски)


Начало First || Помощ Help

16 Компании свързани с лицето ЗЛАТИ СТАНКОВ ЗЛАТЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to ZLATI STANKOV ZLATEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
040252201УНИКОМС-ТРЕЙДИНГ ООД
UNIKOMS-TREYDING OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
101133620ЕВРОКОМ - ЯКОРУДА ООД
EVROKOM - YAKORUDA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
106502911ЕВРОКОМ - ОРЯХОВО ООД
EVROKOM - ORYAHOVO OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
118548101ИНТЕРКОМ ТЕРВЕЛ ЕООД
INTERKOM TERVEL EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121602317УНИКОМС - КСТ ООД
UNIKOMS - KST OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121761999ЕВРОКОМ-НАЦИОНАЛНА КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ ООД
EVROKOM-NATSIONALNA KABELNA TELEVIZIYA OOD

Публични фондове Public money
  • 129 987,00 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
124089243ЕВРОКОМ - ТЕРВЕЛ ООД
EVROKOM - TERVEL OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130065364УНИТРАНС ПРИМА ООД
UNITRANS PRIMA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130147733АФРОДИТА ТЕЛЕВИЗИЯ ООД
AFRODITA TELEVIZIYA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131146132УНИКОМС ХОЛД ООД
UNIKOMS HOLD OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175026526КАРЛО ДАНИЕЛИ АД
KARLO DANIELI AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175215313ЛОГИКОЛ БЪЛГАРИЯ АД
LOGIKOL BALGARIYA AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200253450КАЙО ГРУП ООД
KAYO GRUP OOD

Публични фондове Public money
  • 167 212,35 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200280020УЕБ СТАРТ ООД
UEB START OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200303323САМИ МИЙТ БГ ЕООД
SAMI MIYT BG EOOD

Публични фондове Public money
  • 1 409 079,80 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
821176290ЛЕВИСАТ ООД
LEVISAT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ЗЛАТИ СТАНКОВ ЗЛАТЕВ
Check other registries about the person ZLATI STANKOV ZLATEV

  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност