Български Търговски регистър и свързани лица

Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България до юни 2018 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки и регистъра на длъжниците на НАП / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to June 2018. Connected to the Registry of Public Procurements and the Registry of Tax Debtors

This post is also available in: English (Английски)

Support our work / Подкрепете нашата работаDonate / Дарете

Начало First || Помощ Help

8 Компании свързани с лицето ВАЛЕНТИН КИРИЛОВ ВАСИЛЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to VALENTIN KIRILOV VASILEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
104012691ВАСИЛЕВИ - ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ ЕТ
VASILEVI - VALENTIN VASILEV ET

Публични фондове Public money
  • 111 533,80 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
104696645ЕМ - КОМФОРТ ЕООД
EM - KOMFORT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200050717ФСК ВАСИЛЕВИ ООД
FSK VASILEVI OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200684187ВАСИЛЕВИ ХОУМС ООД
VASILEVI HOUMS OOD

Публични фондове Public money
  • 111 533,80 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202409617ТОП ТРАНС - ГРУП ЕООД
TOP TRANS - GRUP EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203290272СЧЕТОВОДНА КАНТОРА ВАСИЛЕВИ ООД
SCHETOVODNA KANTORA VASILEVI OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204810904ВАСИЛЕВИ СЧЕТОВОДСТВО И ОДИТ 2017 ООД
VASILEVI SCHETOVODSTVO I ODIT 2017 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204811212ФСК ВАСИЛЕВИ 2017 ООД
FSK VASILEVI 2017 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ВАЛЕНТИН КИРИЛОВ ВАСИЛЕВ
Check other registries about the person VALENTIN KIRILOV VASILEV