Български Търговски регистър и свързани лица

Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България до юни 2018 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки и регистъра на длъжниците на НАП / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to June 2018. Connected to the Registry of Public Procurements and the Registry of Tax Debtors

This post is also available in: English (Английски)

Support our work / Подкрепете нашата работаDonate / Дарете

Начало First || Помощ Help

Събития с лица свързани с компанията ВАСИЛЕВИ - ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ (ЕИК: 104012691)
Events with persons connected to the company VASILEVI - VALENTIN VASILEV (ID: 104012691)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 104012691)
Към 2020-10-20 11:50:17 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-10-20 11:50:17 we have the following data about this company:
 • Дългове към НАП Tax Debts Няма данни No data
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
 • Фирмата е получила 0,00 лв. коронасубсидии по ПМС55
  The company got 0,00 BGN coronasubsidies.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2008-04-14 17:44:11АНИ ЛАМБЕВА ВАСИЛЕВА
ANI LAMBEVA VASILEVA
Procurators
2008-03-06 16:37:02ВАСИЛЕВИ - ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ
VASILEVI - VALENTIN VASILEV
LegalForm
Едноличен търговец
2008-03-06 16:37:02ВАСИЛЕВИ - ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ ЕТ
VASILEVI - VALENTIN VASILEV ET
БЪЛГАРИЯSeat
2008-03-06 16:37:02ВАСИЛЕВИ - ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ ЕТ
VASILEVI - VALENTIN VASILEV ET
SubjectOfActivity
ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ЕДРО И ДРЕБНО, ВНОС И ИЗНОС, ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО,ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И АГЕНСТВО; ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕНИ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ СТОКИ; ТРАНСПОРТНА И СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ; СЧЕТОВОДНИ И ОДИТОРСКИ ДЕЙНОСТИ; ДАНЪЧНИ КОНСУЛТАЦИИ И КОНСУЛТАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ОБЩЕСТВЕНОТО ОСИГУРЯВАНЕ И ТРУДОВО-ПРАВНИТЕ ОТНОШЕНИЯ; СДЕЛКИ С НЕДВЕЖИМИ ИМОТИ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН.
2008-03-06 16:37:02ВАЛЕНТИН КИРИЛОВ ВАСИЛЕВ
VALENTIN KIRILOV VASILEV
PhysicalPersonTrader

Проверки в други регистри за фирмата ВАСИЛЕВИ - ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ VASILEVI - VALENTIN VASILEV (ЕИК: 104012691)
Check other registries about the company ВАСИЛЕВИ - ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ VASILEVI - VALENTIN VASILEV (ID: 104012691)