Български Търговски регистър и свързани лица

Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България до юни 2018 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки и регистъра на длъжниците на НАП / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to June 2018. Connected to the Registry of Public Procurements and the Registry of Tax Debtors

This post is also available in: English (Английски)

Support our work / Подкрепете нашата работаDonate / Дарете

Начало First || Помощ Help

Събития с лица свързани с компанията ПЕТРОАЛИАНС (ЕИК: 115633201)
Events with persons connected to the company PETROALIANS (ID: 115633201)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 115633201)
Към 2020-10-20 11:13:18 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-10-20 11:13:18 we have the following data about this company:
 • Дългове към НАП Tax Debts Няма данни No data
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
 • Фирмата е получила 0,00 лв. коронасубсидии по ПМС55
  The company got 0,00 BGN coronasubsidies.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2015-04-01 12:59:11ПОЛИНА ИВАНОВА ИВАНОВА
POLINA IVANOVA IVANOVA
БЪЛГАРИЯLiquidator
2014-06-24 13:49:27Хенри Хенрион
Henri Henrion
ГЕРМАНИЯManager
2014-06-24 13:49:27ПЕТРО АЛИАНС АГ
PETRO ALIANS AG
ШВЕЙЦАРИЯSoleCapitalOwner
2010-10-08 15:58:28ПЕТРОАЛИАНС ЕООД
PETROALIANS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Уилям Гладстон 9
2010-10-08 15:58:28ПЕТРОАЛИАНС ЕООД
PETROALIANS EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Уилям Гладстон 9
2010-10-08 15:58:28Андрей Георгиевич Георгиев
Andrey Georgievich Georgiev
БЪЛГАРИЯManager
2010-10-08 15:58:28Димитрийка Лазарова Андреева
Dimitriyka Lazarova Andreeva
БЪЛГАРИЯManager
2010-10-08 15:58:28ХАИСПИЙД- БАЙОМЕТРИК ДЕЙТА СЪЛЮШЪНС АД
HAISPIYD- BAYOMETRIK DEYTA SALYUSHANS AD
ШВЕЙЦАРИЯSoleCapitalOwner
2010-10-08 15:58:28ГЕОРГИ АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ
GEORGI ATANASOV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5100 Sell to: ХАИСПИЙД- БАЙОМЕТРИК ДЕЙТА СЪЛЮШЪНС АД
2010-09-08 17:15:32Георги Атанасов Георгиев
Georgi Atanasov Georgiev
БЪЛГАРИЯManager
2010-09-08 17:15:32Андрей Георгиевич Георгиев
Andrey Georgievich Georgiev
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2010-09-08 17:15:32Андрей Георгиевич Георгиев
Andrey Georgievich Georgiev
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5100 Sell to: Георги Атанасов Георгиев
2010-09-08 17:15:32Георги Атанасов Георгиев
Georgi Atanasov Georgiev
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5100 Buy from: Андрей Георгиевич Георгиев
2010-09-08 17:15:32Георги Атанасов Георгиев
Georgi Atanasov Georgiev
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2010-05-13 16:07:09ПЕТРОАЛИАНС ЕООД
PETROALIANS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 ул. Родопски извор 42Б
2010-05-13 16:07:09ПЕТРОАЛИАНС ЕООД
PETROALIANS EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 ул. Родопски извор 42Б
2009-05-21 12:47:06ПЕТРОАЛИАНС
PETROALIANS
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2009-05-21 12:47:06ПЕТРОАЛИАНС ЕООД
PETROALIANS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1517 Суха река 135 Б
2009-05-21 12:47:06ПЕТРОАЛИАНС ЕООД
PETROALIANS EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1517 Суха река 135 Б
2009-05-21 12:47:06ПЕТРОАЛИАНС ЕООД
PETROALIANS EOOD
SubjectOfActivity
Преработка на суров нефт и газов кондензат, производство на нефтопродукти, нефтохимически продукти, полимери и синтетични влакна съответна търговска дейност, проектиране и строителство на бензиностанции и хранилища за нефтопродукти, добив на суров нефт, газ и газов кондензат, предоставяне на услуги, свързани с посочените дейности, участия в дружества с предмет на дейност някоя от горепосочените дейности, придобиване, управление оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; всяка друга дейност, свързана с горепосочените, както и всяка друга търговска дейност, която не е забранена от закона.
2009-05-21 12:47:06Андрей Георгиевич Георгиев
Andrey Georgievich Georgiev
БЪЛГАРИЯManager
2009-05-21 12:47:06Андрей Георгиевич Георгиев
Andrey Georgievich Georgiev
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2009-05-21 12:47:06Георги Атанасов Георгиев
Georgi Atanasov Georgiev
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2600 Sell to: Андрей Георгиевич Георгиев
2009-05-21 12:47:06Андрей Георгиевич Георгиев
Andrey Georgievich Georgiev
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2600 Buy from: Георги Атанасов Георгиев
2009-05-21 12:47:06Олга Алексеевна Георгиева
Olga Alekseevna Georgieva
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: Андрей Георгиевич Георгиев
2009-05-21 12:47:06Андрей Георгиевич Георгиев
Andrey Georgievich Georgiev
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Buy from: Олга Алексеевна Георгиева
2009-05-19 17:00:01ПЕТРОАЛИАНС
PETROALIANS
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2009-05-19 17:00:01ПЕТРОАЛИАНС ЕООД
PETROALIANS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 Тракия 185 А
2009-05-19 17:00:01ПЕТРОАЛИАНС ЕООД
PETROALIANS EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ Тракия 185 А
2009-05-19 17:00:01ПЕТРОАЛИАНС ЕООД
PETROALIANS EOOD
SubjectOfActivity
Търговска дейност на едро и дребно в страната и чужбина, внос, износ и реекспорт с всички незабранени стоки, комисионна и консигнационна търговия, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, търговия със селскостопански препарати и медикаменти, торове и други (след съответно разрешително), зала за компютърни игри и компютърни услуги, интернет зала, преводи, езикови и професионални курсове за обучение, машинописни и ксероксни услуги, шивашки услуги, фризьорски услуги и козметика, производство, изкупуване и продажба на селскостопанска продукция и промишлени стоки незабранени от закона, хотелиерство, ресторантьорство, вътрешен и международен туризъм, туроператорска и туристическоагентска дейности (след съответно разрешително), рекламна дейност, валутнообменно бюро, извършване на сделки с чуждестранни средства за плащане в брой (след съответно разрешително), транспортни услуги в страната и чужбина, строителство и строителни услуги, други услуги и дейности, незабранени от закона.
2009-05-19 17:00:01Георги Атанасов Георгиев
Georgi Atanasov Georgiev
БЪЛГАРИЯManager
2009-05-19 17:00:01Георги Атанасов Георгиев
Georgi Atanasov Georgiev
БЪЛГАРИЯPartner
2009-05-19 17:00:01Олга Георгиева
Olga Georgieva
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата ПЕТРОАЛИАНС PETROALIANS (ЕИК: 115633201)
Check other registries about the company ПЕТРОАЛИАНС PETROALIANS (ID: 115633201)