Бюро за разследващи репортажи и данни

Български Търговски регистър и свързани лица / Bulgarian Registry of Companies and connected persons

by bivol

Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България до юни 2018 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки и регистъра на длъжниците на НАП / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to June 2018. Connected to the Registry of Public Procurements and the Registry of Tax Debtors

Събития с лица свързани с компанията ИКОНУС-ИКОНОМИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ (ЕИК: 126655448)
Events with persons connected to the company IKONUS-IKONOMICHESKI KONSULTATSII I USLUGI (ID: 126655448)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 126655448)
Към 2020-09-28 14:03:51 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-09-28 14:03:51 we have the following data about this company:
 • Дългове към НАП Tax DebtsНяма данни No data
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
 • Фирмата е получила 0,00 лв. коронасубсидии по ПМС55
  The company got 0,00 BGN coronasubsidies.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2011-05-27 13:08:54ЗЛАТКА СТОЙКОВА ДОБРЕВА
ZLATKA STOYKOVA DOBREVA
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2011-05-27 13:08:54ДЕЛЯН АЛЕКСАНДРОВ ДОБРЕВ
DELYAN ALEKSANDROV DOBREV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: ЗЛАТКА СТОЙКОВА ДОБРЕВА
2011-05-27 13:08:54ЗЛАТКА СТОЙКОВА ДОБРЕВА
ZLATKA STOYKOVA DOBREVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: ДЕЛЯН АЛЕКСАНДРОВ ДОБРЕВ
2009-07-10 15:13:36ЗЛАТКА СТОЙКОВА ДОБРЕВА
ZLATKA STOYKOVA DOBREVA
БЪЛГАРИЯManager
2008-10-28 15:56:04ИКОНУС-ИКОНОМИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ
IKONUS-IKONOMICHESKI KONSULTATSII I USLUGI
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-10-28 15:56:04ИКОНУС-ИКОНОМИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ ЕООД
IKONUS-IKONOMICHESKI KONSULTATSII I USLUGI EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ул. ИЛИНДЕН 77
2008-10-28 15:56:04ИКОНУС-ИКОНОМИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ ЕООД
IKONUS-IKONOMICHESKI KONSULTATSII I USLUGI EOOD
SubjectOfActivity
ПOKУПKA HA CTOKИ И ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ПPEПPOДAЖБA B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД, ПPOИЗBOДCTBO HA CTOKИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, BAЛУTHИ CДEЛKИ, CЛEД HAДЛEЖHO PAЗPEШEHИE, ЛИЦEHЗИOHHИ CДEЛKИ, CTOKOB KOHTPOЛ, ПPEBOЗHИ CДEЛKИ, ЛИЗИHГ, TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO, PEKЛAMHИ, XOTEЛИEPCKИ /БEЗ CЛУЧAИTE HA ЧЛ.2 T.3 OT TЗ/, TУPИCTИЧECKИ, ИHФOPMAЦИOHHИ, ПPOГPAMHИ, ИMПPECAPCKИ ИЛИ ДPУГИ УCЛУГИ; ИЗДATEЛCKA, PEKЛAMHA, ИHФOPMAЦИOHHA, ПPOГPAMHA И ИMПPECAPCKA ДEЙHOCT, CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT. ПOKУПKA, CTPOEЖ И OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, ИЗBЪPШBAHE HA KOHCУЛTAЦИИ ПO ИЗГOTBЯHE HA ПPOEKTИ, ИЗГOTBЯHE HA ПPOГPAMHИ ДOKУMEHTИ, CTPATEГИИ И ПЛAHOBE ЗA PAЗBИTИE, ИЗPAБOTBAHE БИЗHEC ПЛAHOBE, MAPKETИHГOBИ И ДPУГИ ПPOУЧBAHИЯ, EKCПEPTHИ, KOHCУЛTAHTCKИ, ПPEBOДAЧECKИ И ДPУГИ УCЛУГИ, KAKTO И ДPУГИ CДEЛKИ HEЗAБPAHEHИ OT ЗAKOHA.
2008-10-28 15:56:04ДЕЛЯН АЛЕКСАНДРОВ ДОБРЕВ
DELYAN ALEKSANDROV DOBREV
Manager
2008-10-28 15:56:04ДЕЛЯН АЛЕКСАНДРОВ ДОБРЕВ
DELYAN ALEKSANDROV DOBREV
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ИКОНУС-ИКОНОМИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ IKONUS-IKONOMICHESKI KONSULTATSII I USLUGI (ЕИК: 126655448)
Check other registries about the company ИКОНУС-ИКОНОМИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ IKONUS-IKONOMICHESKI KONSULTATSII I USLUGI (ID: 126655448)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More