Български Търговски регистър / Bulgarian Registry of Companies

Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България актуални до юни 2018 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки, Регистъра на длъжниците на НАП, Регистрите за европейски фондове и Регистъра за коронасубсидии / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to June 2018. Connected to the Registry of Public Procurements, Registry of Tax Debtors, Registry of EU funds and Registry of coronavirus subsidies

Проверки в други регистри за фирмата Т.Г.С. - ИНВЕСТ T.G.S. - INVEST (ЕИК: 127594350) @Търговски регистър
Check other registries about the company Т.Г.С. - ИНВЕСТ T.G.S. - INVEST (ID: 127594350) @Registry of companies

 • Няма данни за общ. поръчки
 • Няма данни за проекти по ОП 2007-2013
 • Няма данни за проекти по ОП 2014-2020
 • Няма данни да е партньор или изпълнител по ОП 2014-2020
 • Няма данни за проекти по ПРСР
 • Няма данни за доставки по ПРСР
 • Няма данни за къщи за гости
 • Няма данни за коронасубсидии
 • Няма данни за разрешителни за сеч
 • Няма данни за декларирани приходи като медия
 • Няма данни за дългове към НАП
Дата
Date
Лице
Person
Събитие
Event
2009-12-01 09:41:31 Т.Г.С. - ИНВЕСТ
T.G.S. - INVEST
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2009-12-01 09:41:31 ТЕОДОР ГЕОРГИЕВ СТИЛИЯНОВ
TEODOR GEORGIEV STILIYANOV
SoleCapitalOwner
2008-03-12 09:09:22 Т.Г.С. - ИНВЕСТ
T.G.S. - INVEST
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-03-12 09:09:22 Т.Г.С. - ИНВЕСТ ООД
T.G.S. - INVEST OOD
Seat
БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 БУЛ. СЛАВЯНСКИ 62
2008-03-12 09:09:22 Т.Г.С. - ИНВЕСТ ООД
T.G.S. - INVEST OOD
SubjectOfActivity
ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, ПРОМИШЛЕНИ И ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА И ПРЕВОЗНА ДЕЙНОСТ, ТУРИСТИЧЕСКА И ХОТЕЛИЕРСКА ДЕЙНОСТ, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ДОСТАВКА, СЕРВИЗ И РЕМОНТ НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ, ДОМАКИНСКА И БИТОВА ТЕХНИКА, ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ, ИДЕЙНО И РАБОТНО ПРОЕКТИРАНЕ И ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН, ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА И ПОЛИГРАФИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ И МАРКЕТИНГ, ВНОС, ИЗНОС И ПРОДАЖБА НА МПС, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, ТЮТЮН И ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ, ТЪРГОВИЯ С БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ И МИНЕРАЛНИ ВОДИ, СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ И ПОСРЕДНИЧЕСТВО В ТЪРГОВИЯ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ДЪРВОДОБИВ И ТЪРГОВИЯ С ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ, ВНОС, ИЗНОС, БАРТЕРНИ СДЕЛКИ И РЕЕКСПОРТ, ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН.

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.

AL

Apostol Lovchev

5.32€ 23 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

21.07€ 23 ноември 2020
МС

Мартина Станева-Антонова

2.28€ 23 ноември 2020
EH

Emil Hadzhiev

10.40€ 23 ноември 2020

Благодаря ви. Продължавайте все така!

T

Tatiana Christy

20.00€ 20 ноември 2020
ER

Emmanuel Ross

5.54€ 5 ноември 2020
ДМ

Димитър Механджиев

2.28€ 3 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.00€ 1 ноември 2020
ED

Emil Dimov

5.00€ 31 октомври 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 30 октомври 2020