Български Търговски регистър и свързани лица

Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България до юни 2018 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки и регистъра на длъжниците на НАП / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to June 2018. Connected to the Registry of Public Procurements and the Registry of Tax Debtors

This post is also available in: English (Английски)

Support our work / Подкрепете нашата работаDonate / Дарете

Начало First || Помощ Help

7 Компании свързани с лицето КРИСТИНА ЮЛИЯНОВА МИЦЕВА (виж второ ниво)
Companies connected to KRISTINA YULIYANOVA MITSEVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
112079234ВАЛЕНСИЯ ООД
VALENSIYA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
112614950МОНТЕ ООД
MONTE OOD

Публични фондове Public money
  • 391 160,00 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121772942ТАЙНИ ООД
TAYNI OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175047011КПМ ООД
KPM OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175177026КРИС МАР ООД
KRIS MAR OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175209958ПЕТРА КОНСУЛТ ТВ ООД
PETRA KONSULT TV OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200954914Агенция за професионално обучение Панови ЕООД
Agentsiya za profesionalno obuchenie Panovi EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето КРИСТИНА ЮЛИЯНОВА МИЦЕВА
Check other registries about the person KRISTINA YULIYANOVA MITSEVA