Български Търговски регистър / Bulgarian Registry of Companies

Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България актуални до 30 септември 2020 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки, Регистъра на длъжниците на НАП, Регистрите за европейски фондове и Регистъра за коронасубсидии / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to Sept. 30 2020. Connected to the Registry of Public Procurements, Registry of Tax Debtors, Registry of EU funds and Registry of coronavirus subsidiesСЛАВИАНА ТРАВЕЛ UIC 204048539 @Търговски регистър / @Registry of companies

БЪЛГАРИЯ

UIC204048539
CompanyСЛАВИАНА ТРАВЕЛ
TransliterationSLAVIANA TRAVEL LTD
LegalFormЕднолично дружество с ограничена отговорност
Seat1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5362 р-н Люлин 68134-19 1336 жк.Люлин 621 В 65
Funds2000
SoleCapitalOwnerМария Михайлова Мишева EGN 12AF6E5749D0[..] 1 БЪЛГАРИЯ
ManagersМария Михайлова Мишева EGN 12AF6E5749D0[..] 1 БЪЛГАРИЯ
PartnersМария Михайлова Мишева EGN 12AF6E5749D0[..] 1 БЪЛГАРИЯ Цветелина Крумова Мишева EGN 8E6E908F2BEC[..] 1 БЪЛГАРИЯ

N 20200330.xml

20200324200421
СЛАВИАНА ТРАВЕЛ OOD

IncomingNumber
DGUID
PackageType
LeadingApp
LeadingApp
PackageType
ctrl
20200324200421A4ForChange
20200324200421A4ForChange
 
ApplicationType
ApplicationType
Description
Description
A4Договор за прехвърляне на дружествен дял с нотариална заверка на подписите
A4Нотариално заверено съгласие и образец от саморъчния подпис на управител
A4Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав
A4Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
A4Декларация по чл. 142
A4Декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя
A4Документ за внесена държавна такса
A4Изрично писмено пълномощно
A4Молба за приемане на нов съдружник
A4Декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя
A4Документи в изпълнение на указанията
A4Документи в изпълнение на указанията
A4Изрично писмено пълномощно
A4Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
Meta
Meta
Text
Text
 • Add
 • MainCircumstances
 • Managers
 • 2020-03-30T11:04:03
e36e3fb9002b[..] Михаил Тодоров Мишов EGN 1 БЪЛГАРИЯ c2fb2c83a911[..] Цветелина Крумова Мишева EGN 1 БЪЛГАРИЯ
 • Add
 • MainCircumstances
 • Partners
 • 2020-03-30T11:04:03
e36e3fb9002b[..] Михаил Тодоров Мишов EGN 1 БЪЛГАРИЯ c2fb2c83a911[..] Цветелина Крумова Мишева EGN 1 БЪЛГАРИЯ
 • Add
 • MainCircumstances
 • ShareTransfers
 • 2020-03-30T11:04:03
d657bf65fc34[..] Мария Михайлова Мишева EGN e36e3fb9002b[..] Михаил Тодоров Мишов EGN 1000 24.03.2020 1 БЪЛГАРИЯ 1 БЪЛГАРИЯ
 • Add
 • G1_ActAnnouncement
 • StatementsAJ
 • 2020-03-30T11:04:03
Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав

N 20200326.xml

20170606091603
СЛАВИАНА ТРАВЕЛ OOD

IncomingNumber
DGUID
PackageType
LeadingApp
LeadingApp
PackageType
ctrl
20170606091603G2New
20170606091603G2New
20170606091603G2New
20170606091603G2New
20170606091603G2New
20170606091603G2New
Meta
Meta
Text
Text
 • Add
 • G1_ActAnnouncement
 • StatementsB
 • 2020-03-26T10:11:57
Годишен финансов отчет Декларация по чл. 38 ал. 9 от ЗСч Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет
 • Add
 • G1_ActAnnouncement
 • StatementsB
 • 2020-03-26T10:09:40
Годишен финансов отчет Декларация по чл. 38 ал. 9 от ЗСч Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет
 • Add
 • G1_ActAnnouncement
 • StatementsB
 • 2020-03-26T10:05:11
Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет

N 20200326.xml

20170606091603
СЛАВИАНА ТРАВЕЛ OOD

IncomingNumber
DGUID
PackageType
LeadingApp
LeadingApp
PackageType
ctrl
20170606091603G2New
20170606091603G2New
20170606091603G2New
20170606091603G2New
20170606091603G2New
20170606091603G2New
Meta
Meta
Text
Text
 • Add
 • G1_ActAnnouncement
 • StatementsB
 • 2020-03-26T10:11:57
Годишен финансов отчет Декларация по чл. 38 ал. 9 от ЗСч Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет
 • Add
 • G1_ActAnnouncement
 • StatementsB
 • 2020-03-26T10:09:40
Годишен финансов отчет Декларация по чл. 38 ал. 9 от ЗСч Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет
 • Add
 • G1_ActAnnouncement
 • StatementsB
 • 2020-03-26T10:05:11
Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет

N 20200326.xml

20170606091603
СЛАВИАНА ТРАВЕЛ OOD

IncomingNumber
DGUID
PackageType
LeadingApp
LeadingApp
PackageType
ctrl
20170606091603G2New
20170606091603G2New
20170606091603G2New
20170606091603G2New
20170606091603G2New
20170606091603G2New
Meta
Meta
Text
Text
 • Add
 • G1_ActAnnouncement
 • StatementsB
 • 2020-03-26T10:11:57
Годишен финансов отчет Декларация по чл. 38 ал. 9 от ЗСч Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет
 • Add
 • G1_ActAnnouncement
 • StatementsB
 • 2020-03-26T10:09:40
Годишен финансов отчет Декларация по чл. 38 ал. 9 от ЗСч Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет
 • Add
 • G1_ActAnnouncement
 • StatementsB
 • 2020-03-26T10:05:11
Годишен финансов отчет Годишен финансов отчет

N 20161018.xml

20161012154157
СЛАВИАНА ТРАВЕЛ OOD

IncomingNumber
DGUID
PackageType
LeadingApp
LeadingApp
PackageType
ctrl
20161012154157A4ForChange
 
ApplicationType
ApplicationType
Description
Description
A4Договор за прехвърляне на дружествен дял с нотариална заверка на подписите
A4Нотариално заверено съгласие и образец от саморъчния подпис на управител
A4Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав
A4Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
A4Декларация по чл. 142
A4Декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя
A4Документ за внесена държавна такса
A4Изрично писмено пълномощно
A4Молба за приемане на нов съдружник
A4Декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя
A4Документи в изпълнение на указанията
A4Документи в изпълнение на указанията
A4Изрично писмено пълномощно
A4Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
20161012154157A4New
 
ApplicationType
ApplicationType
Description
Description
A4Декларация по чл. 142
A4Декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя
A4Изрично писмено пълномощно
A4Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав
A4Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
A4Документ за внесен в банка капитал
A4Нотариално заверено съгласие и образец от саморъчния подпис на управител
G1Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав
A4Протокол от учредително събрание
A4Указания за отстраняване на нередовности
A4Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
A4Декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя
A4Документи в изпълнение на указанията
A4Изрично писмено пълномощно
A4Декларация по чл. 142
A4Декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя
A4Изрично писмено пълномощно
A4Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав
A4Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
A4Документ за внесен в банка капитал
A4Нотариално заверено съгласие и образец от саморъчния подпис на управител
G1Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав
A4Протокол от учредително събрание
A4Указания за отстраняване на нередовности
A4Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
A4Декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя
A4Документи в изпълнение на указанията
A4Изрично писмено пълномощно
Meta
Meta
Text
Text
 • Add
 • MainCircumstances
 • ShareTransfers
 • 2016-10-18T16:32:54
Мария Михайлова Мишева EGN 12AF6E5749D0[..] Цветелина Крумова Мишева EGN 8E6E908F2BEC[..] 1000 10.10.2016 1 БЪЛГАРИЯ 1 БЪЛГАРИЯ
 • Add
 • G1_ActAnnouncement
 • StatementsAJ
 • 2016-10-18T16:32:54
Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав
 • Add
 • MainCircumstances
 • LegalForm
 • 2016-10-18T16:32:54
Дружество с ограничена отговорност
 • Add
 • MainCircumstances
 • Managers
 • 2016-10-18T16:32:54
Мария Михайлова Мишева EGN 12AF6E5749D0[..] 1 БЪЛГАРИЯ Цветелина Крумова Мишева EGN 8E6E908F2BEC[..] 1 БЪЛГАРИЯ
 • Add
 • MainCircumstances
 • WayOfRepresentation
 • 2016-10-18T16:32:54
Заедно и поотделно
 • Add
 • MainCircumstances
 • Partners
 • 2016-10-18T16:32:54
Мария Михайлова Мишева EGN 12AF6E5749D0[..] 1 БЪЛГАРИЯ Цветелина Крумова Мишева EGN 8E6E908F2BEC[..] 1 БЪЛГАРИЯ
 • Erase
 • MainCircumstances
 • SoleCapitalOwner
 • 2016-10-18T16:32:54
Мария Михайлова Мишева EGN 12AF6E5749D0[..] 1 БЪЛГАРИЯ

N 20160426.xml

20160422194913
СЛАВИАНА ТРАВЕЛ EOOD

IncomingNumber
DGUID
PackageType
LeadingApp
LeadingApp
PackageType
ctrl
20160422194913A4New
 
ApplicationType
ApplicationType
Description
Description
A4Декларация по чл. 142
A4Декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя
A4Изрично писмено пълномощно
A4Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав
A4Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
A4Документ за внесен в банка капитал
A4Нотариално заверено съгласие и образец от саморъчния подпис на управител
G1Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав
A4Протокол от учредително събрание
A4Указания за отстраняване на нередовности
A4Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
A4Декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя
A4Документи в изпълнение на указанията
A4Изрично писмено пълномощно
A4Декларация по чл. 142
A4Декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя
A4Изрично писмено пълномощно
A4Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав
A4Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
A4Документ за внесен в банка капитал
A4Нотариално заверено съгласие и образец от саморъчния подпис на управител
G1Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав
A4Протокол от учредително събрание
A4Указания за отстраняване на нередовности
A4Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове
A4Декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя
A4Документи в изпълнение на указанията
A4Изрично писмено пълномощно
Meta
Meta
Text
Text
 • Add
 • MainCircumstances
 • UIC
 • 2016-04-26T17:43:09
204048539
 • Add
 • MainCircumstances
 • Company
 • 2016-04-26T17:43:09
СЛАВИАНА ТРАВЕЛ
 • Add
 • MainCircumstances
 • LegalForm
 • 2016-04-26T17:43:09
Еднолично дружество с ограничена отговорност
 • Add
 • MainCircumstances
 • Transliteration
 • 2016-04-26T17:43:09
SLAVIANA TRAVEL LTD
 • Add
 • MainCircumstances
 • Seat
 • 2016-04-26T17:43:09
1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5362 р-н Люлин 68134-19 1336 жк.Люлин 621 В 65
 • Add
 • MainCircumstances
 • SubjectOfActivity
 • 2016-04-26T17:43:09
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, вътрешна и външна търговия, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, включително посреднически услуги при покупко–продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти, сделки с интелектуална собственост, фризьорски и козметични, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, консултантска дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, строително–ремонтни дейности; изкупуване и преработка на селскостопанска продукция, изграждане и функциониране в страната и чужбина на търговски обекти-магазини, ресторанти и др., хотелиерство, както и всяка друга дейност, която по предмет и обем изисква да бъде извършвана по търговски начин и не е забранена за осъществяване от българското законодателство, дори и да не е изброена по-горе. Дейностите, за чието упражняване се изисква разрешително или лиценз, ще бъдат упражнявани след получаването му.
 • Add
 • MainCircumstances
 • Managers
 • 2016-04-26T17:43:09
Мария Михайлова Мишева EGN 12AF6E5749D0[..] 1 БЪЛГАРИЯ
 • Add
 • MainCircumstances
 • SoleCapitalOwner
 • 2016-04-26T17:43:09
Мария Михайлова Мишева EGN 12AF6E5749D0[..] 1 БЪЛГАРИЯ
 • Add
 • MainCircumstances
 • Funds
 • 2016-04-26T17:43:09
2000
 • Add
 • MainCircumstances
 • DepositedFunds
 • 2016-04-26T17:43:09
2000
 • Add
 • G1_ActAnnouncement
 • StatementsAJ
 • 2016-04-26T17:43:09
Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав

5 Свързани лица и фирми първо ниво

Дело
Deed
Име
Name
DeedType
DeedType
DeedDate
DeedDate
20200324200421 Михаил Тодоров Мишов ShareTransfers 2020-03-30 11:04:03
20200324200421 Цветелина Крумова Мишева Partners 2020-03-30 11:04:03
20200324200421 Мария Михайлова Мишева ShareTransfers 2020-03-30 11:04:03
20161012154157 Цветелина Крумова Мишева ShareTransfers 2016-10-18 16:32:54
20160422194913 Мария Михайлова Мишева SoleCapitalOwner 2016-04-26 17:43:09
 • Няма данни за участие в обществени поръчки
 • Няма данни за проекти по ОП 2007-2013
 • Няма данни за проекти по ОП 2014-2020
 • Няма данни за проекти по ПРСР
 • Няма данни за доставки по ПРСР
 • Няма данни за къщи за гости
 • 93,49 лв. коронасубсидии
 • Няма данни за разрешителни за сеч
 • Няма данни за декларирани приходи като медия
 • Няма данни за дългове към НАП

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

 
Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

 

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

Anonymous User

Anonymous

52.12€ 16 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 15 януари 2021
ХД

Христо Дилов

2.79€ 14 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

10.71€ 13 януари 2021
BK

Boris Kosturkov

5.32€ 13 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 11 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

20.00€ 11 януари 2021
AA

Andrey Andreev

10.40€ 11 януари 2021
AT

Anita Tsarska

10.40€ 11 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

20.54€ 11 януари 2021
ИП

ИРЕНА ПЕНЕВА

61.11€ 6 януари 2021
DC

Denitsa Chovikova

2.28€ 6 януари 2021