Бюро за разследващи репортажи и данни

Български Търговски регистър и свързани лица /Bulgarian Registry of Companies and connected persons

by bivol
Български Търговски регистър и свързани лица /Bulgarian Registry of Companies and connected persons

Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България до юни 2018 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки и регистъра на длъжниците на НАП / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to June 2018. Connected to the Registry of Public Procurements and the Registry of Tax Debtors

Събития с лица свързани с компанията УОТЪР-ВИТАЛ (ЕИК: 204817457)
Events with persons connected to the company UOTAR-VITAL (ID: 204817457)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 204817457)
Към 2020-09-25 15:12:34 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-09-25 15:12:34 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
 • Фирмата е получила 0,00 лв. коронасубсидии по ПМС55
  The company got 0,00 BGN coronasubsidies.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-10-17 16:15:45УОТЪР-ВИТАЛ
UOTAR-VITAL
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2017-10-17 16:15:45УОТЪР-ВИТАЛ ООД
UOTAR-VITAL OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 бул. Цариградско шосе 48-50
2017-10-17 16:15:45УОТЪР-ВИТАЛ ООД
UOTAR-VITAL OOD
SubjectOfActivity
Добив, бутилиране разпространение и продажба на минерална вода; разработване и реализация на проекти за изграждане, ремонт и реконструкция на водоемни съоръжения и съоръжения за ВЕЦ; експлоатация на язовири; разработване и реализация на проекти за изграждане, реконструкция и ремонт на пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води; разработване и реализация на проекти за изграждане, ремонт и реконструкция на ВиК мрежи; пречистване на почви, води и утайки; извършване на всякаква друга дейност, която действащото в Република България законодателство допуска. В случай че за извършването на определена дейност се изисква разрешение или лицензия, дружеството предприема извършването й след получаването на съответното разрешение или лицензия, освен ако законът позволява извършването й преди това.
2017-10-17 16:15:45Ахмед Демир Доган
Ahmed Demir Dogan
БЪЛГАРИЯManager
2017-10-17 16:15:45Румен Тодоров Гайтански-Юнг
Rumen Todorov Gaytanski-YUng
БЪЛГАРИЯManager
2017-10-17 16:15:45Ахмед Демир Доган
Ahmed Demir Dogan
БЪЛГАРИЯPartner
2017-10-17 16:15:45Румен Тодоров Гайтански-Юнг
Rumen Todorov Gaytanski-YUng
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата УОТЪР-ВИТАЛ UOTAR-VITAL (ЕИК: 204817457)
Check other registries about the company УОТЪР-ВИТАЛ UOTAR-VITAL (ID: 204817457)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More