Бюро за разследващи репортажи и данни

Български Търговски регистър и свързани лица /Bulgarian Registry of Companies and connected persons

by bivol
Български Търговски регистър и свързани лица /Bulgarian Registry of Companies and connected persons

Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България до юни 2018 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки и регистъра на длъжниците на НАП / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to June 2018. Connected to the Registry of Public Procurements and the Registry of Tax Debtors

7 Компании свързани с лицето БОРЯНА СТЕФАНОВА ШЕХТОВА (виж второ ниво)
Companies connected to BORYANA STEFANOVA SHEHTOVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
131527197АКАУНТ ФАКТОР ЕООД
AKAUNT FAKTOR EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200508627АГЕНЦИЯ ДИА ЕООД
AGENTSIYA DIA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201681030ЛЕНДМАРК 11 ЕООД
LENDMARK 11 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201707494Марково Тепе Мол ЕООД
Markovo Tepe Mol EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203186715ПРО ДИАЛ ЕООД
PRO DIAL EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204282645БЪЛГАРИЯ БИЛДИНГ ЕООД
BALGARIYA BILDING EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204627970ЛЮЛИН ПРОПЪРТИ ЕООД
LYULIN PROPARTI EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето БОРЯНА СТЕФАНОВА ШЕХТОВА
Check other registries about the person BORYANA STEFANOVA SHEHTOVA

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More