Български Търговски регистър / Bulgarian Registry of Companies

Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България актуални до 30 септември 2020 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки, Регистъра на длъжниците на НАП, Регистрите за европейски фондове и Регистъра за коронасубсидии / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to Sept. 30 2020. Connected to the Registry of Public Procurements, Registry of Tax Debtors, Registry of EU funds and Registry of coronavirus subsidiesИВАЙЛО АСПАРУХОВ ИВАНОВ EGN 23B8CEB308C85750C2BF663780525FC8AA85306263746C2C5E909542CA769020

БЪЛГАРИЯ

21 Свързани лица и фирми първо ниво виж второ

ЕИК
UIC
Фирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
000640203 ЛЮЛИН-ОРИОН
 • 4 дела, в които участват субекти без уникален идентификатор
 • Няма данни за участие в обществени поръчки
 • Няма данни за проекти по ОП 2007-2013
 • Няма данни за проекти по ОП 2014-2020
 • Няма данни за проекти по ПРСР
 • Няма данни за доставки по ПРСР
 • Няма данни за къщи за гости
 • Няма данни за коронасубсидии
 • Няма данни за разрешителни за сеч
 • Няма данни за декларирани приходи като медия
 • Няма данни за дългове към НАП
 • ИВАЙЛО АСПАРУХОВ ИВАНОВ
  Първи запис/First Deed: 2008-11-05 08:36:35 BoardOfDirectors 22.10.2013
  Последен запис/Last Deed: 2012-08-30 09:28:16 BoardOfDirectors 22.10.2013
 • Undefined
  Първи запис/First Deed: 2008-11-05 08:36:35 Representatives ИВАЙЛО АСПАРУХОВ ИВАНОВ
  Последен запис/Last Deed: 2013-08-05 14:32:07 Representatives Гергана Ангелова Дончева
 • Жени Христова Кирова
  Първи запис/First Deed: 2008-11-05 08:36:35 BoardOfDirectors 22.10.2013
  Последен запис/Last Deed: 2012-08-30 09:28:16 BoardOfDirectors 22.10.2013
 • НИКИФОР ИСТАЛИЯНОВ ВАНГЕЛОВ
  Първи запис/First Deed: 2008-11-05 08:36:35 BoardOfDirectors 22.10.2013
  Последен запис/Last Deed: 2008-05-10 14:45:33 BoardOfDirectors 16.05.2008
 • ХРИСТО АТАНАСОВ КОВАЧКИ
  Първи запис/First Deed: 2008-05-10 14:45:33 BoardOfDirectors 16.05.2008
  Последен запис/Last Deed: 2008-05-10 14:45:33 BoardOfDirectors 16.05.2008
 • ЕЛ ЕМ ИМПЕКС
  Първи запис/First Deed: 2008-05-10 14:45:33 SoleCapitalOwner "ЕЛ ЕМ ИМПЕКС" ЕООД
  Последен запис/Last Deed: 2018-08-27 17:20:13 BoardOfDirectors 30.06.2023
 • ГЕРГАНА АНГЕЛОВА ДОНЧЕВА
  Първи запис/First Deed: 2013-08-05 14:32:07 BoardOfDirectors 22.07.2018
  Последен запис/Last Deed: 2013-08-05 14:32:07 BoardOfDirectors 22.07.2018
 • Гергана Ангелова Дончева
  Първи запис/First Deed: 2018-08-27 17:20:13 BoardOfDirectors 30.06.2023
  Последен запис/Last Deed: 2018-08-27 17:20:13 BoardOfDirectors 30.06.2023
 • ЖЕНИ ХРИСТОВА КИРОВА
  Първи запис/First Deed: 2018-08-27 17:20:13 BoardOfDirectors 30.06.2023
  Последен запис/Last Deed: 2018-08-27 17:20:13 BoardOfDirectors 30.06.2023
121386862 ФИНА МЕХАНИКА
 • 3 дела, в които участват субекти без уникален идентификатор
 • Няма данни за участие в обществени поръчки
 • Няма данни за проекти по ОП 2007-2013
 • Няма данни за проекти по ОП 2014-2020
 • Няма данни за проекти по ПРСР
 • Няма данни за доставки по ПРСР
 • Няма данни за къщи за гости
 • Няма данни за коронасубсидии
 • Няма данни за разрешителни за сеч
 • Няма данни за декларирани приходи като медия
 • Няма данни за дългове към НАП
 • НИКИФОР ИСТАЛИЯНОВ ВАНГЕЛОВ
  Първи запис/First Deed: 2008-07-16 14:36:57 BoardOfDirectors 15.03.2007
  Последен запис/Last Deed: 2008-12-16 12:54:32 BoardOfDirectors 02.12.2013
 • ИВАЙЛО АСПАРУХОВ ИВАНОВ
  Първи запис/First Deed: 2008-07-16 14:36:57 BoardOfDirectors 15.03.2007
  Последен запис/Last Deed: 2011-02-09 14:29:00 BoardOfDirectors 02.12.2013
 • ИВАН КИРИЛОВ СТАНЧЕВ
  Първи запис/First Deed: 2008-07-16 14:36:57 BoardOfDirectors 15.03.2007
  Последен запис/Last Deed: 2008-12-16 12:54:32 BoardOfDirectors 02.12.2013
 • ГЕРГАНА АНГЕЛОВА ДОНЧЕВА
  Първи запис/First Deed: 2010-09-29 16:21:54 BoardOfDirectors 02.12.2013
  Последен запис/Last Deed: 2014-09-08 11:38:40 BoardOfDirectors 20.07.2019
 • Undefined
  Първи запис/First Deed: 2008-04-07 15:08:31 Representatives НИКИФОР ИСТАЛИЯНОВ ВАНГЕЛОВ
  Последен запис/Last Deed: 2011-02-09 14:29:00 Representatives ИВАЙЛО АСПАРУХОВ ИВАНОВ
 • ХРИСТО АТАНАСОВ КОВАЧКИ
  Първи запис/First Deed: 2008-04-07 15:08:31 BoardOfDirectors 15.03.2007
  Последен запис/Last Deed: 2008-04-07 15:08:31 BoardOfDirectors 15.03.2007
 • ЕЛ ЕМ ИМПЕКС
  Първи запис/First Deed: 2012-09-20 16:21:22 SoleCapitalOwner "ЕЛ ЕМ ИМПЕКС" ЕООД
  Последен запис/Last Deed: 2019-08-01 13:37:24 BoardOfDirectors 19.07.2024
 • ХРИСТО ЦВЕТАНОВ ЦВЕТКОВ
  Първи запис/First Deed: 2014-08-04 12:27:32 BoardOfDirectors 20.07.2019
  Последен запис/Last Deed: 2011-02-09 14:29:00 BoardOfDirectors 02.12.2013
 • ИВАЙЛО ЯНКОВ ЯНКОВ
  Първи запис/First Deed: 2014-09-08 11:38:40 BoardOfDirectors 20.07.2019
  Последен запис/Last Deed: 2014-09-08 11:38:40 BoardOfDirectors 20.07.2019
 • Ивайло Янков Янков
  Първи запис/First Deed: 2019-08-01 13:37:24 BoardOfDirectors 19.07.2024
  Последен запис/Last Deed: 2019-08-01 13:37:24 BoardOfDirectors 19.07.2024
 • Гергана Ангелова Дончева
  Първи запис/First Deed: 2019-08-01 13:37:24 BoardOfDirectors 19.07.2024
  Последен запис/Last Deed: 2019-08-01 13:37:24 BoardOfDirectors 19.07.2024
131191565 СВА-СОФИЯ
 • Няма данни за участие в обществени поръчки
 • Няма данни за проекти по ОП 2007-2013
 • Няма данни за проекти по ОП 2014-2020
 • Няма данни за проекти по ПРСР
 • Няма данни за доставки по ПРСР
 • Няма данни за къщи за гости
 • Няма данни за коронасубсидии
 • Няма данни за разрешителни за сеч
 • Няма данни за декларирани приходи като медия
 • Няма данни за дългове към НАП
 • ХРИСТО АТАНАСОВ КОВАЧКИ
  Първи запис/First Deed: 2008-07-05 12:42:52 SoleCapitalOwner ХРИСТО АТАНАСОВ КОВАЧКИ
  Последен запис/Last Deed: 2012-05-03 11:55:05 Descriptions 5000
 • ИВАЙЛО АСПАРУХОВ ИВАНОВ
  Първи запис/First Deed: 2008-07-05 12:49:33 Managers ИВАЙЛО АСПАРУХОВ ИВАНОВ
  Последен запис/Last Deed: 2008-07-05 12:49:33 Managers ИВАЙЛО АСПАРУХОВ ИВАНОВ
 • СВА-СОФИЯ
  Първи запис/First Deed: 2008-10-17 12:57:19 SupervisingBoard 03.10.2011
  Последен запис/Last Deed: 2008-10-17 12:57:19 SupervisingBoard 03.10.2011
 • КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО
  Първи запис/First Deed: 2009-09-17 14:55:27 Distraints КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО, ПРИДОБИТО ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ
  Последен запис/Last Deed: 2009-09-17 14:55:27 Distraints КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО, ПРИДОБИТО ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ
 • НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Държавна агенция
  Първи запис/First Deed: 2012-05-03 11:55:05 Distraints НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Държавна агенция
  Последен запис/Last Deed: 2012-05-03 11:55:05 Distraints НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Държавна агенция
 • ИВАЙЛО ЯНКОВ ЯНКОВ
  Първи запис/First Deed: 2013-06-18 11:31:47 Managers ИВАЙЛО ЯНКОВ ЯНКОВ
  Последен запис/Last Deed: 2017-10-19 15:50:35 Liquidators ИВАЙЛО ЯНКОВ ЯНКОВ
131039931 АРЗ-КАТ
 • 1 дела, в които участват субекти без уникален идентификатор
 • Няма данни за участие в обществени поръчки
 • Няма данни за проекти по ОП 2007-2013
 • Няма данни за проекти по ОП 2014-2020
 • Няма данни за проекти по ПРСР
 • Няма данни за доставки по ПРСР
 • Няма данни за къщи за гости
 • Няма данни за коронасубсидии
 • Няма данни за разрешителни за сеч
 • Няма данни за декларирани приходи като медия
 • Няма данни за дългове към НАП
 • ХРИСТО АТАНАСОВ КОВАЧКИ
  Първи запис/First Deed: 2008-07-05 13:27:29 Partners ХРИСТО АТАНАСОВ КОВАЧКИ
  Последен запис/Last Deed: 2012-05-03 11:49:41 Descriptions 2500
 • Undefined
  Първи запис/First Deed: 2008-07-05 13:27:29 Partners ХРИСТО АТАНАСОВ КОВАЧКИ
  Последен запис/Last Deed: 2008-07-05 13:27:29 Partners ХРИСТО АТАНАСОВ КОВАЧКИ
 • ИВАЙЛО АСПАРУХОВ ИВАНОВ
  Първи запис/First Deed: 2008-07-05 13:30:50 Managers ИВАЙЛО АСПАРУХОВ ИВАНОВ
  Последен запис/Last Deed: 2008-07-05 13:30:50 Managers ИВАЙЛО АСПАРУХОВ ИВАНОВ
 • КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО
  Първи запис/First Deed: 2009-09-18 11:13:48 Distraints КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО, ПРИДОБИТО ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ
  Последен запис/Last Deed: 2009-09-18 11:13:48 Distraints КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО, ПРИДОБИТО ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ
 • НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Държавна агенция
  Първи запис/First Deed: 2012-05-03 11:49:41 Distraints НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Държавна агенция
  Последен запис/Last Deed: 2012-05-03 11:49:41 Distraints НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Държавна агенция
 • ИВАЙЛО ЯНКОВ ЯНКОВ
  Първи запис/First Deed: 2013-06-20 15:32:20 Managers Ивайло Янков Янков
  Последен запис/Last Deed: 2017-08-28 13:03:39 Liquidators Ивайло Янков Янков
175216924 ТРАЯЛ БЪЛГАРИЯ
 • Няма данни за участие в обществени поръчки
 • Няма данни за проекти по ОП 2007-2013
 • Няма данни за проекти по ОП 2014-2020
 • Няма данни за проекти по ПРСР
 • Няма данни за доставки по ПРСР
 • Няма данни за къщи за гости
 • Няма данни за коронасубсидии
 • Няма данни за разрешителни за сеч
 • Няма данни за декларирани приходи като медия
 • Няма данни за дългове към НАП
 • ИВАЙЛО АСПАРУХОВ ИВАНОВ
  Първи запис/First Deed: 2009-02-25 12:05:35 Managers ИВАЙЛО АСПАРУХОВ ИВАНОВ
  Последен запис/Last Deed: 2009-03-06 09:33:30 Managers ИВАЙЛО АСПАРУХОВ ИВАНОВ
 • БРИКЕЛ
  Първи запис/First Deed: 2009-02-11 11:07:26 ShareTransfers ИВАЙЛО АСПАРУХОВ ИВАНОВ NA продава на "БРИКЕЛ" ЕАД-5000 ЛЕВА NA 5000
  Последен запис/Last Deed: 2009-02-11 11:07:26 ShareTransfers ИВАЙЛО АСПАРУХОВ ИВАНОВ NA продава на "БРИКЕЛ" ЕАД-5000 ЛЕВА NA 5000
 • ХРИСТО ТОДОРОВ РУСЕВ
  Първи запис/First Deed: 2009-03-06 09:33:30 Managers ИВАЙЛО АСПАРУХОВ ИВАНОВ
  Последен запис/Last Deed: 2009-03-06 09:33:30 Managers ИВАЙЛО АСПАРУХОВ ИВАНОВ
 • ГЕОРГИ ТОНЕВ ЗЛАТЕВ
  Първи запис/First Deed: 2013-06-05 14:14:48 Managers Георги Тонев Златев
  Последен запис/Last Deed: 2013-06-05 14:14:48 Managers Георги Тонев Златев
 • ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ
  Първи запис/First Deed: 2014-01-22 13:17:40 Managers ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ
  Последен запис/Last Deed: 2014-01-22 13:17:40 Managers ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ
 • ЯНИЛИН ПАВЛОВ ПАВЛОВ
  Първи запис/First Deed: 2019-11-08 15:24:59 OffshoreDirectContro aa4fb96943ecfe51b363ac1244b2207817f8bbf7f607eadb714a1cbf7f1e0e1c
  Последен запис/Last Deed: 2019-11-08 15:24:59 OffshoreDirectContro aa4fb96943ecfe51b363ac1244b2207817f8bbf7f607eadb714a1cbf7f1e0e1c
 • ДЕЙВИД ФОРДЪМ
  Първи запис/First Deed: 2019-11-08 15:24:59 ActualOwners 52205d81b60b61b9e254e4ef63e858aa6ace063563aeac7ab61d309cd6bf6052
  Последен запис/Last Deed: 2019-11-08 15:24:59 ActualOwners 52205d81b60b61b9e254e4ef63e858aa6ace063563aeac7ab61d309cd6bf6052
175010901 ПАУЪР ФУЛ
 • Няма данни за участие в обществени поръчки
 • Няма данни за проекти по ОП 2007-2013
 • Няма данни за проекти по ОП 2014-2020
 • Няма данни за проекти по ПРСР
 • Няма данни за доставки по ПРСР
 • Няма данни за къщи за гости
 • Няма данни за коронасубсидии
 • Няма данни за разрешителни за сеч
 • Няма данни за декларирани приходи като медия
 • Няма данни за дългове към НАП
 • ХРИСТО АТАНАСОВ КОВАЧКИ
  Първи запис/First Deed: 2008-06-20 14:47:03 SoleCapitalOwner ХРИСТО АТАНАСОВ КОВАЧКИ
  Последен запис/Last Deed: 2010-02-26 10:17:23 ShareTransfers ХРИСТО АТАНАСОВ КОВАЧКИ БЪЛГАРИЯ продава на ВАСИЛКА КИРИЛОВА ЖИВКОВА БЪЛГАРИЯ 5000
 • ИВАЙЛО АСПАРУХОВ ИВАНОВ
  Първи запис/First Deed: 2008-06-20 14:54:25 Managers ИВАЙЛО АСПАРУХОВ ИВАНОВ
  Последен запис/Last Deed: 2008-06-20 14:54:25 Managers ИВАЙЛО АСПАРУХОВ ИВАНОВ
 • ВАСИЛКА КИРИЛОВА ЖИВКОВА
  Първи запис/First Deed: 2010-02-26 10:17:23 ShareTransfers ХРИСТО АТАНАСОВ КОВАЧКИ БЪЛГАРИЯ продава на ВАСИЛКА КИРИЛОВА ЖИВКОВА БЪЛГАРИЯ 5000
  Последен запис/Last Deed: 2018-05-11 17:16:06 SoleCapitalOwner ВАСИЛКА КИРИЛОВА ЖИВКОВА
 • ИСКРЕН СВЕТОСЛАВОВ ПАВЛОВ
  Първи запис/First Deed: 2018-05-11 17:16:06 Partners ВАСИЛКА КИРИЛОВА ЖИВКОВА
  Последен запис/Last Deed: 2018-05-11 17:16:06 Partners ВАСИЛКА КИРИЛОВА ЖИВКОВА
 • ИСКРЕН СВЕТОСЛАВОВ ПАВЛОВ
  Първи запис/First Deed: 2019-03-25 14:33:51 SoleCapitalOwner 87bb2706d4be541e83c0cb9117a5d4fe970d94a183b70da183dfe2a3c812e176
  Последен запис/Last Deed: 2019-03-25 14:33:51 SoleCapitalOwner 87bb2706d4be541e83c0cb9117a5d4fe970d94a183b70da183dfe2a3c812e176
000646188 НОВА ДЕНИЦА
 • 3 дела, в които участват субекти без уникален идентификатор
 • Няма данни за участие в обществени поръчки
 • Няма данни за проекти по ОП 2007-2013
 • Няма данни за проекти по ОП 2014-2020
 • Няма данни за проекти по ПРСР
 • Няма данни за доставки по ПРСР
 • Няма данни за къщи за гости
 • Няма данни за коронасубсидии
 • Няма данни за разрешителни за сеч
 • Няма данни за декларирани приходи като медия
 • Няма данни за дългове към НАП
 • НИКИФОР ИСТАЛИЯНОВ ВАНГЕЛОВ
  Първи запис/First Deed: 2008-08-13 10:52:25 BoardOfDirectors 27.06.2008
  Последен запис/Last Deed: 2010-12-01 14:56:02 BoardOfDirectors 13.08.2015
 • ИВАЙЛО АСПАРУХОВ ИВАНОВ
  Първи запис/First Deed: 2008-08-13 10:52:25 BoardOfDirectors 27.06.2008
  Последен запис/Last Deed: 2011-01-19 13:16:23 BoardOfDirectors 13.08.2015
 • Десислава Божидарова Ковачка
  Първи запис/First Deed: 2008-08-13 10:52:25 BoardOfDirectors 27.06.2008
  Последен запис/Last Deed: 2013-08-14 16:39:27 BoardOfDirectors 13.08.2015
 • Undefined
  Първи запис/First Deed: 2008-04-17 11:35:10 Representatives НИКИФОР ИСТАЛИЯНОВ ВАНГЕЛОВ
  Последен запис/Last Deed: 2013-08-14 16:39:27 Representatives Гергана Ангелова Дончева
 • ХРИСТО АТАНАСОВ КОВАЧКИ
  Първи запис/First Deed: 2008-04-17 11:35:10 BoardOfDirectors 27.06.2008
  Последен запис/Last Deed: 2008-04-17 11:35:10 BoardOfDirectors 27.06.2008
 • НОВА ДЕНИЦА
  Първи запис/First Deed: 2008-08-25 17:22:00 Partners "АСКЕНТ ШОП" ЕООД
  Последен запис/Last Deed: 2017-11-06 12:06:44 ShareTransfers МАХ-2003 БЪЛГАРИЯ продава на ТИВАТРЕЙД БЪЛГАРИЯ 180МАХ-2003 БЪЛГАРИЯ продава на КОМЕ БЪЛГАРИЯ 1680МАХ-2003 БЪЛГАРИЯ продава на НОВА ДЕНИЦА БЪЛГАРИЯ 160МАХ-2003 БЪЛГАРИЯ продава на РУМ ДЕНИЦА БЪЛГАРИЯ 110МАХ-2003 БЪЛГАРИЯ продава на ЦБА БЪЛГАРИЯ 510АПЕТИТ БЪЛГАРИЯ продава на ЦБА БЪЛГАРИЯ 1000МАХ-2003 БЪЛГАРИЯ продава на ТИМ БЪЛГАРИЯ 280МАХ-2003 БЪЛГАРИЯ продава на БЕТА 111 БЪЛГАРИЯ 80
 • ГЕРГАНА АНГЕЛОВА ДОНЧЕВА
  Първи запис/First Deed: 2011-01-19 13:16:23 BoardOfDirectors 13.08.2015
  Последен запис/Last Deed: 2013-08-14 16:39:27 BoardOfDirectors 13.08.2015
 • Виктория Лулчева Асенова
  Първи запис/First Deed: 2013-08-14 16:39:27 BoardOfDirectors 13.08.2015
  Последен запис/Last Deed: 2013-08-14 16:39:27 BoardOfDirectors 13.08.2015
 • ВЯЧЕСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ ЕРЕМЕЕВ
  Първи запис/First Deed: 2019-09-09 10:37:00 OffshoreDirectContro 699f2395d6c9a195fc3875af7807d3a32c24c90269c96e0a5bc40e5ec17ad0f0
  Последен запис/Last Deed: 2019-09-09 10:37:00 OffshoreDirectContro 699f2395d6c9a195fc3875af7807d3a32c24c90269c96e0a5bc40e5ec17ad0f0
 • Христо Атанасов Ковачки
  Първи запис/First Deed: 2019-09-09 10:37:00 ActualOwners ac24e955db5966f4e085cf422336d9050efc53f4a7d06c64d0220f3d07be36f3
  Последен запис/Last Deed: 2019-09-09 10:37:00 ActualOwners ac24e955db5966f4e085cf422336d9050efc53f4a7d06c64d0220f3d07be36f3
831632130 РУМ ДЕНИЦА
 • 3 дела, в които участват субекти без уникален идентификатор
 • Няма данни за участие в обществени поръчки
 • Няма данни за проекти по ОП 2007-2013
 • Няма данни за проекти по ОП 2014-2020
 • Няма данни за проекти по ПРСР
 • Няма данни за доставки по ПРСР
 • Няма данни за къщи за гости
 • Няма данни за коронасубсидии
 • Няма данни за разрешителни за сеч
 • Няма данни за декларирани приходи като медия
 • Няма данни за дългове към НАП
 • НИКИФОР ИСТАЛИЯНОВ ВАНГЕЛОВ
  Първи запис/First Deed: 2008-06-03 14:03:43 BoardOfDirectors 27.08.2007
  Последен запис/Last Deed: 2008-12-29 09:39:20 BoardOfDirectors 04.12.2013
 • ИВАЙЛО АСПАРУХОВ ИВАНОВ
  Първи запис/First Deed: 2008-06-03 14:03:43 BoardOfDirectors 27.08.2007
  Последен запис/Last Deed: 2011-01-19 18:26:09 BoardOfDirectors 04.12.2013
 • ГЕРГАНА АНГЕЛОВА ДОНЧЕВА
  Първи запис/First Deed: 2008-06-03 14:03:43 BoardOfDirectors 27.08.2007
  Последен запис/Last Deed: 2014-10-17 11:00:15 BoardOfDirectors 27.07.2017
 • РУМ ДЕНИЦА
  Първи запис/First Deed: 2008-08-25 17:22:00 Partners "АСКЕНТ ШОП" ЕООД
  Последен запис/Last Deed: 2017-11-06 12:06:44 ShareTransfers МАХ-2003 БЪЛГАРИЯ продава на ТИВАТРЕЙД БЪЛГАРИЯ 180МАХ-2003 БЪЛГАРИЯ продава на КОМЕ БЪЛГАРИЯ 1680МАХ-2003 БЪЛГАРИЯ продава на НОВА ДЕНИЦА БЪЛГАРИЯ 160МАХ-2003 БЪЛГАРИЯ продава на РУМ ДЕНИЦА БЪЛГАРИЯ 110МАХ-2003 БЪЛГАРИЯ продава на ЦБА БЪЛГАРИЯ 510АПЕТИТ БЪЛГАРИЯ продава на ЦБА БЪЛГАРИЯ 1000МАХ-2003 БЪЛГАРИЯ продава на ТИМ БЪЛГАРИЯ 280МАХ-2003 БЪЛГАРИЯ продава на БЕТА 111 БЪЛГАРИЯ 80
 • Undefined
  Първи запис/First Deed: 2008-03-10 17:57:42 Representatives НИКИФОР ИСТАЛИЯНОВ ВАНГЕЛОВ
  Последен запис/Last Deed: 2011-01-19 18:26:09 Representatives ИВАЙЛО АСПАРУХОВ ИВАНОВ
 • ХРИСТО АТАНАСОВ КОВАЧКИ
  Първи запис/First Deed: 2008-03-10 17:57:42 BoardOfDirectors 27.08.2007
  Последен запис/Last Deed: 2008-03-10 17:57:42 BoardOfDirectors 27.08.2007
 • ХРИСТО ЦВЕТАНОВ ЦВЕТКОВ
  Първи запис/First Deed: 2013-08-27 17:15:22 BoardOfDirectors 27.07.2017
  Последен запис/Last Deed: 2011-01-19 18:26:09 BoardOfDirectors 04.12.2013
 • Виктория Лулчева Асенова
  Първи запис/First Deed: 2013-08-27 17:15:22 BoardOfDirectors 27.07.2017
  Последен запис/Last Deed: 2014-10-17 11:00:15 BoardOfDirectors 27.07.2017
 • ВИЗА ЕВРОМАРКЕТ
  Първи запис/First Deed: 2014-10-17 11:00:15 BoardOfDirectors 27.07.2017
  Последен запис/Last Deed: 2014-10-17 11:00:15 BoardOfDirectors 27.07.2017
 • Гергана Ангелова Дончева
  Първи запис/First Deed: 2019-08-07 14:58:10 OffshoreDirectContro 3cd52dcff2fb2d775f9a0ed7b5cbe58f692f5051f5ef7a6a718a6196851a1844
  Последен запис/Last Deed: 2019-08-07 14:58:10 OffshoreDirectContro 3cd52dcff2fb2d775f9a0ed7b5cbe58f692f5051f5ef7a6a718a6196851a1844
 • Ивайло Янков Янков
  Първи запис/First Deed: 2019-08-07 14:58:10 OffshoreNoDirectCont dc18c668d4d2081a7d8d64b7d37a7d8db806bade840b1a4762f92e29f9fba3a1
  Последен запис/Last Deed: 2019-08-07 14:58:10 OffshoreNoDirectCont dc18c668d4d2081a7d8d64b7d37a7d8db806bade840b1a4762f92e29f9fba3a1
 • Христо Атанасов Ковачки
  Първи запис/First Deed: 2019-08-07 14:58:10 ActualOwners ac24e955db5966f4e085cf422336d9050efc53f4a7d06c64d0220f3d07be36f3
  Последен запис/Last Deed: 2019-08-07 14:58:10 ActualOwners ac24e955db5966f4e085cf422336d9050efc53f4a7d06c64d0220f3d07be36f3
175204644 "МАГАЗИНИ ЕВОПА" АД
 • 3 дела, в които участват субекти без уникален идентификатор
 • Няма данни за участие в обществени поръчки
 • Няма данни за проекти по ОП 2007-2013
 • Няма данни за проекти по ОП 2014-2020
 • Няма данни за проекти по ПРСР
 • Няма данни за доставки по ПРСР
 • Няма данни за къщи за гости
 • Няма данни за коронасубсидии
 • Няма данни за разрешителни за сеч
 • Няма данни за декларирани приходи като медия
 • Няма данни за дългове към НАП
121300977 НЮ ПАРТНЕРС
 • Няма данни за участие в обществени поръчки
 • Няма данни за проекти по ОП 2007-2013
 • Няма данни за проекти по ОП 2014-2020
 • Няма данни за проекти по ПРСР
 • Няма данни за доставки по ПРСР
 • Няма данни за къщи за гости
 • Няма данни за коронасубсидии
 • Няма данни за разрешителни за сеч
 • Няма данни за декларирани приходи като медия
 • Няма данни за дългове към НАП
 • ИВАЙЛО АСПАРУХОВ ИВАНОВ
  Първи запис/First Deed: 2008-06-15 17:09:04 Managers ИВАЙЛО АСПАРУХОВ ИВАНОВ
  Последен запис/Last Deed: 2008-06-15 17:09:04 Managers ИВАЙЛО АСПАРУХОВ ИВАНОВ
 • НЮ ПАРТНЕРС
  Първи запис/First Deed: 2009-10-05 11:19:39 ShareTransfers "НЮ ПАРТНЕРС" ЕООД БЪЛГАРИЯ продава на ВИКТОРИЯ ЛУЛЧЕВА АСЕНОВА БЪЛГАРИЯ 5981
  Последен запис/Last Deed: 2008-06-28 15:26:55 SoleCapitalOwner НЮ ПАРТНЕРС ЕООД
 • АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ
  Първи запис/First Deed: 2008-08-05 16:45:59 Distraints АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ
  Последен запис/Last Deed: 2008-08-05 16:45:59 Distraints АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ
 • ЕЛ ЕМ ИМПЕКС
  Първи запис/First Deed: 2008-08-05 16:45:59 Descriptions 50
  Последен запис/Last Deed: 2019-08-22 13:05:17 Descriptions 5000
 • КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО
  Първи запис/First Deed: 2009-09-17 15:06:26 Distraints КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО, ПРИДОБИТО ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ
  Последен запис/Last Deed: 2009-09-17 15:06:26 Distraints КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО, ПРИДОБИТО ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ
 • ХРИСТО АТАНАСОВ КОВАЧКИ
  Първи запис/First Deed: 2008-04-07 14:36:52 Managers ХРИСТО АТАНАСОВ КОВАЧКИ
  Последен запис/Last Deed: 2008-04-07 14:36:52 Managers ХРИСТО АТАНАСОВ КОВАЧКИ
 • ИВАЙЛО ЯНКОВ ЯНКОВ
  Първи запис/First Deed: 2013-07-04 10:19:54 Managers ИВАЙЛО ЯНКОВ ЯНКОВ
  Последен запис/Last Deed: 2013-07-04 10:19:54 Managers ИВАЙЛО ЯНКОВ ЯНКОВ
 • АЛМЕР
  Първи запис/First Deed: 2014-03-14 13:45:06 Distraints АЛМЕР ЕООД
  Последен запис/Last Deed: 2014-05-23 13:39:19 Distraints АЛМЕР ЕООД
 • ОВИ 7
  Първи запис/First Deed: 2013-07-31 16:02:58 Distraints "ОВИ 7" ЕООД
  Последен запис/Last Deed: 2013-07-31 16:02:58 Distraints "ОВИ 7" ЕООД
 • НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Държавна агенция
  Първи запис/First Deed: 2019-08-22 13:05:17 Distraints 131063188
  Последен запис/Last Deed: 2019-08-22 13:05:17 Distraints 131063188
131277612 ЛИМТРЕЙДИНГ
 • Няма данни за участие в обществени поръчки
 • Няма данни за проекти по ОП 2007-2013
 • Няма данни за проекти по ОП 2014-2020
 • Няма данни за проекти по ПРСР
 • Няма данни за доставки по ПРСР
 • Няма данни за къщи за гости
 • Няма данни за коронасубсидии
 • Няма данни за разрешителни за сеч
 • Няма данни за декларирани приходи като медия
 • Няма данни за дългове към НАП
 • ХРИСТО АТАНАСОВ КОВАЧКИ
  Първи запис/First Deed: 2008-07-02 16:43:24 SoleCapitalOwner ХРИСТО АТАНАСОВ КОВАЧКИ
  Последен запис/Last Deed: 2012-05-03 11:59:13 Descriptions 5000
 • ИВАЙЛО АСПАРУХОВ ИВАНОВ
  Първи запис/First Deed: 2008-07-02 16:44:51 Managers ИВАЙЛО АСПАРУХОВ ИВАНОВ
  Последен запис/Last Deed: 2008-07-02 16:44:51 Managers ИВАЙЛО АСПАРУХОВ ИВАНОВ
 • КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО
  Първи запис/First Deed: 2009-09-17 16:19:26 Distraints КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО, ПРИДОБИТО ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ
  Последен запис/Last Deed: 2009-09-17 16:19:26 Distraints КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО, ПРИДОБИТО ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ
 • ЛИМТРЕЙДИНГ
  Първи запис/First Deed: 2008-06-14 14:30:26 Partners "ЛИМТРЕЙДИНГ" ЕООД
  Последен запис/Last Deed: 2015-06-18 11:38:34 ShareTransfers Румяна Бойкова Димова БЪЛГАРИЯ продава на "ЛИМТРЕЙДИНГ" ЕООД БЪЛГАРИЯ 1250
 • НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Държавна агенция
  Първи запис/First Deed: 2012-05-03 11:59:13 Distraints НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Държавна агенция
  Последен запис/Last Deed: 2012-05-03 11:59:13 Distraints НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Държавна агенция
 • ИВАЙЛО ЯНКОВ ЯНКОВ
  Първи запис/First Deed: 2013-06-19 14:30:20 Managers ИВАЙЛО ЯНКОВ ЯНКОВ
  Последен запис/Last Deed: 2013-06-19 14:30:20 Managers ИВАЙЛО ЯНКОВ ЯНКОВ
131210485 ДАНЕСТО
 • Няма данни за участие в обществени поръчки
 • Няма данни за проекти по ОП 2007-2013
 • Няма данни за проекти по ОП 2014-2020
 • Няма данни за проекти по ПРСР
 • Няма данни за доставки по ПРСР
 • Няма данни за къщи за гости
 • Няма данни за коронасубсидии
 • Няма данни за разрешителни за сеч
 • Няма данни за декларирани приходи като медия
 • Няма данни за дългове към НАП
 • МИНИ ТРЕЙД
  Първи запис/First Deed: 2008-07-07 10:31:09 DebtorOverSecureClai "МИНИ ТРЕЙД" ЕООД
  Последен запис/Last Deed: 2008-07-07 10:31:09 DebtorOverSecureClai "МИНИ ТРЕЙД" ЕООД
 • ХРИСТО АТАНАСОВ КОВАЧКИ
  Първи запис/First Deed: 2008-04-23 17:08:10 SoleCapitalOwner ХРИСТО АТАНАСОВ КОВАЧКИ
  Последен запис/Last Deed: 2017-09-12 14:32:32 ShareTransfers ХРИСТО АТАНАСОВ КОВАЧКИ БЪЛГАРИЯ продава на СТЕФАН ЕМИЛОВ МЕТОДИЕВ БЪЛГАРИЯ 5000
 • ДАНЕСТО
  Първи запис/First Deed: 2008-04-23 17:08:10 DebtorOverSecureClai "ДАНЕСТО" ЕООД
  Последен запис/Last Deed: 2008-04-23 17:08:10 DebtorOverSecureClai "ДАНЕСТО" ЕООД
 • ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
  Първи запис/First Deed: 2008-04-23 17:08:10 AtPawnCreditors "ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД
  Последен запис/Last Deed: 2008-04-23 17:08:10 AtPawnCreditors "ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД
 • ИВАЙЛО АСПАРУХОВ ИВАНОВ
  Първи запис/First Deed: 2008-06-26 11:03:11 Managers ИВАЙЛО АСПАРУХОВ ИВАНОВ
  Последен запис/Last Deed: 2008-06-26 11:03:11 Managers ИВАЙЛО АСПАРУХОВ ИВАНОВ
 • КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО
  Първи запис/First Deed: 2009-09-17 14:44:33 Distraints КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО, ПРИДОБИТО ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ
  Последен запис/Last Deed: 2009-09-17 14:44:33 Distraints КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО, ПРИДОБИТО ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ
 • НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Държавна агенция
  Първи запис/First Deed: 2012-05-03 12:32:48 Distraints НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Държавна агенция
  Последен запис/Last Deed: 2012-05-03 12:32:48 Distraints НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Държавна агенция
 • ИВАЙЛО ЯНКОВ ЯНКОВ
  Първи запис/First Deed: 2013-06-19 11:34:34 Managers ИВАЙЛО ЯНКОВ ЯНКОВ
  Последен запис/Last Deed: 2013-06-19 11:34:34 Managers ИВАЙЛО ЯНКОВ ЯНКОВ
 • СТЕФАН ЕМИЛОВ МЕТОДИЕВ
  Първи запис/First Deed: 2017-09-12 14:32:32 ShareTransfers ХРИСТО АТАНАСОВ КОВАЧКИ БЪЛГАРИЯ продава на СТЕФАН ЕМИЛОВ МЕТОДИЕВ БЪЛГАРИЯ 5000
  Последен запис/Last Deed: 2017-09-12 14:32:32 ShareTransfers ХРИСТО АТАНАСОВ КОВАЧКИ БЪЛГАРИЯ продава на СТЕФАН ЕМИЛОВ МЕТОДИЕВ БЪЛГАРИЯ 5000
130204038 КОМСИГ
 • 1 дела, в които участват субекти без уникален идентификатор
 • Няма данни за участие в обществени поръчки
 • Няма данни за проекти по ОП 2007-2013
 • Няма данни за проекти по ОП 2014-2020
 • Няма данни за проекти по ПРСР
 • Няма данни за доставки по ПРСР
 • Няма данни за къщи за гости
 • Няма данни за коронасубсидии
 • Няма данни за разрешителни за сеч
 • Няма данни за декларирани приходи като медия
 • Няма данни за дългове към НАП
 • ГЕРГАНА АНГЕЛОВА ДОНЧЕВА
  Първи запис/First Deed: 2008-05-12 09:20:13 BoardOfDirectors 02.07.2009
  Последен запис/Last Deed: 2012-08-28 13:26:19 BoardOfDirectors 02.11.2014
 • Undefined
  Първи запис/First Deed: 2008-05-12 09:20:13 Representatives ГЕРГАНА АНГЕЛОВА ДОНЧЕВА
  Последен запис/Last Deed: 2008-05-12 09:20:13 Representatives ГЕРГАНА АНГЕЛОВА ДОНЧЕВА
 • ХРИСТО АТАНАСОВ КОВАЧКИ
  Първи запис/First Deed: 2008-05-12 09:20:13 BoardOfDirectors 02.07.2009
  Последен запис/Last Deed: 2012-08-28 13:26:19 BoardOfDirectors 02.11.2014
 • Димитър Петков Малаков
  Първи запис/First Deed: 2008-05-12 09:20:13 BoardOfDirectors 02.07.2009
  Последен запис/Last Deed: 2009-11-05 14:31:37 BoardOfDirectors 02.11.2014
 • ЕЛ ЕМ ИМПЕКС
  Първи запис/First Deed: 2008-05-12 09:20:13 SoleCapitalOwner "ЕЛ ЕМ ИМПЕКС" ЕООД
  Последен запис/Last Deed: 2008-05-12 09:20:13 SoleCapitalOwner "ЕЛ ЕМ ИМПЕКС" ЕООД
 • ИВАЙЛО АСПАРУХОВ ИВАНОВ
  Първи запис/First Deed: 2008-05-29 10:48:58 BoardOfDirectors 02.07.2009
  Последен запис/Last Deed: 2012-08-28 13:26:19 BoardOfDirectors 02.11.2014
 • Иванка Велкова Арсова
  Първи запис/First Deed: 2013-06-25 13:31:53 BoardOfDirectors 02.11.2014
  Последен запис/Last Deed: 2013-06-25 13:31:53 BoardOfDirectors 02.11.2014
 • Иванка Велкова Арсова
  Първи запис/First Deed: 2020-08-14 16:36:50 BoardOfDirectors 10.08.2025
  Последен запис/Last Deed: 2020-08-14 16:36:50 BoardOfDirectors 10.08.2025
 • Христо Атанасов Ковачки
  Първи запис/First Deed: 2020-08-14 16:36:50 BoardOfDirectors 10.08.2025
  Последен запис/Last Deed: 2020-08-14 16:36:50 BoardOfDirectors 10.08.2025
 • Гергана Ангелова Дончева
  Първи запис/First Deed: 2020-08-14 16:36:50 BoardOfDirectors 10.08.2025
  Последен запис/Last Deed: 2020-08-14 16:36:50 BoardOfDirectors 10.08.2025
121293924 ЛАЗЕРНИ И ОПТИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ
 • 3 дела, в които участват субекти без уникален идентификатор
 • Няма данни за участие в обществени поръчки
 • Няма данни за проекти по ОП 2007-2013
 • Няма данни за проекти по ОП 2014-2020
 • Няма данни за проекти по ПРСР
 • Няма данни за доставки по ПРСР
 • Няма данни за къщи за гости
 • Няма данни за коронасубсидии
 • Няма данни за разрешителни за сеч
 • Няма данни за декларирани приходи като медия
 • Няма данни за дългове към НАП
 • ХРИСТО АТАНАСОВ КОВАЧКИ
  Първи запис/First Deed: 2008-04-10 14:10:00 BoardOfDirectors 21.12.2010
  Последен запис/Last Deed: 2008-04-10 14:10:00 BoardOfDirectors 21.12.2010
 • Undefined
  Първи запис/First Deed: 2008-04-10 14:10:00 Representatives ХРИСТО АТАНАСОВ КОВАЧКИ
  Последен запис/Last Deed: 2013-09-02 17:16:11 Representatives Гергана Ангелова Дончева
 • АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ ТОДОРОВ
  Първи запис/First Deed: 2008-04-10 14:10:00 BoardOfDirectors 21.12.2010
  Последен запис/Last Deed: 2008-08-09 09:31:39 BoardOfDirectors 21.12.2010
 • ГЕРГАНА АНГЕЛОВА ДОНЧЕВА
  Първи запис/First Deed: 2008-04-10 14:10:00 BoardOfDirectors 21.12.2010
  Последен запис/Last Deed: 2013-09-02 17:16:11 BoardOfDirectors 19.08.2018
 • ЛАЗЕРНИ И ОПТИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ
  Първи запис/First Deed: 2008-04-10 14:10:00 DebtorOverSecureClai "ЛАЗЕРНИ И ОПТИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ" АД
  Последен запис/Last Deed: 2008-04-10 14:10:00 DebtorOverSecureClai "ЛАЗЕРНИ И ОПТИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ" АД
 • УниКредит Булбанк АД
  Първи запис/First Deed: 2008-04-10 14:10:00 AtPawnCreditors УниКредит Булбанк
  Последен запис/Last Deed: 2008-04-10 14:10:00 AtPawnCreditors УниКредит Булбанк
 • ИВАЙЛО АСПАРУХОВ ИВАНОВ
  Първи запис/First Deed: 2008-08-09 09:31:39 BoardOfDirectors 21.12.2010
  Последен запис/Last Deed: 2008-08-09 09:31:39 BoardOfDirectors 21.12.2010
 • ВИОЛЕТА ПЕТРОВА СТОЙЧЕВА
  Първи запис/First Deed: 2013-09-02 17:16:11 BoardOfDirectors 19.08.2018
  Последен запис/Last Deed: 2013-09-02 17:16:11 BoardOfDirectors 19.08.2018
 • ИВАЙЛО ЯНКОВ ЯНКОВ
  Първи запис/First Deed: 2013-09-02 17:16:11 BoardOfDirectors 19.08.2018
  Последен запис/Last Deed: 2013-09-02 17:16:11 BoardOfDirectors 19.08.2018
 • ЕЛ ЕМ ИМПЕКС
  Първи запис/First Deed: 2019-10-18 13:48:28 BoardOfDirectors 10.10.2024
  Последен запис/Last Deed: 2019-10-18 13:48:28 BoardOfDirectors 10.10.2024
 • Гергана Ангелова Дончева
  Първи запис/First Deed: 2019-10-18 13:48:28 BoardOfDirectors 10.10.2024
  Последен запис/Last Deed: 2019-10-18 13:48:28 BoardOfDirectors 10.10.2024
 • Ивайло Янков Янков
  Първи запис/First Deed: 2019-10-18 13:48:28 BoardOfDirectors 10.10.2024
  Последен запис/Last Deed: 2019-07-11 10:45:33 OffshoreDirectContro dc18c668d4d2081a7d8d64b7d37a7d8db806bade840b1a4762f92e29f9fba3a1
 • Христо Атанасов Ковачки
  Първи запис/First Deed: 2019-07-11 10:45:33 ActualOwners ac24e955db5966f4e085cf422336d9050efc53f4a7d06c64d0220f3d07be36f3
  Последен запис/Last Deed: 2019-07-11 10:45:33 ActualOwners ac24e955db5966f4e085cf422336d9050efc53f4a7d06c64d0220f3d07be36f3
131030163 МАХ-2003
 • 150 142,00 лв. от 1 обществени поръчки
 • Няма данни за проекти по ОП 2007-2013
 • Няма данни за проекти по ОП 2014-2020
 • Няма данни за проекти по ПРСР
 • Няма данни за доставки по ПРСР
 • Няма данни за къщи за гости
 • Няма данни за коронасубсидии
 • Няма данни за разрешителни за сеч
 • Няма данни за декларирани приходи като медия
 • Няма данни за дългове към НАП
 • МАХ-2003
  Първи запис/First Deed: 2008-07-14 17:53:50 SoleCapitalOwner МАХ-2003
  Последен запис/Last Deed: 2017-11-06 12:06:44 ShareTransfers МАХ-2003 БЪЛГАРИЯ продава на ТИВАТРЕЙД БЪЛГАРИЯ 180МАХ-2003 БЪЛГАРИЯ продава на КОМЕ БЪЛГАРИЯ 1680МАХ-2003 БЪЛГАРИЯ продава на НОВА ДЕНИЦА БЪЛГАРИЯ 160МАХ-2003 БЪЛГАРИЯ продава на РУМ ДЕНИЦА БЪЛГАРИЯ 110МАХ-2003 БЪЛГАРИЯ продава на ЦБА БЪЛГАРИЯ 510АПЕТИТ БЪЛГАРИЯ продава на ЦБА БЪЛГАРИЯ 1000МАХ-2003 БЪЛГАРИЯ продава на ТИМ БЪЛГАРИЯ 280МАХ-2003 БЪЛГАРИЯ продава на БЕТА 111 БЪЛГАРИЯ 80
 • КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО
  Първи запис/First Deed: 2009-09-17 16:19:21 Distraints КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО, ПРИДОБИТО ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ
  Последен запис/Last Deed: 2009-09-17 16:19:21 Distraints КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО, ПРИДОБИТО ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ
 • ХРИСТО АТАНАСОВ КОВАЧКИ
  Първи запис/First Deed: 2009-09-17 16:19:21 Descriptions 5000
  Последен запис/Last Deed: 2012-05-03 12:00:08 Descriptions 5000
 • ИВАЙЛО АСПАРУХОВ ИВАНОВ
  Първи запис/First Deed: 2008-08-20 14:40:45 Managers ИВАЙЛО АСПАРУХОВ ИВАНОВ
  Последен запис/Last Deed: 2008-08-20 14:40:45 Managers ИВАЙЛО АСПАРУХОВ ИВАНОВ
 • НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Държавна агенция
  Първи запис/First Deed: 2012-05-03 12:00:08 Distraints НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Държавна агенция
  Последен запис/Last Deed: 2012-05-03 12:00:08 Distraints НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Държавна агенция
 • ИВАЙЛО ЯНКОВ ЯНКОВ
  Първи запис/First Deed: 2013-06-18 11:08:28 Managers ИВАЙЛО ЯНКОВ ЯНКОВ
  Последен запис/Last Deed: 2013-06-18 11:08:28 Managers ИВАЙЛО ЯНКОВ ЯНКОВ
131268684 ТРЕЙД-ДИ 2004
 • Няма данни за участие в обществени поръчки
 • Няма данни за проекти по ОП 2007-2013
 • Няма данни за проекти по ОП 2014-2020
 • Няма данни за проекти по ПРСР
 • Няма данни за доставки по ПРСР
 • Няма данни за къщи за гости
 • Няма данни за коронасубсидии
 • Няма данни за разрешителни за сеч
 • Няма данни за декларирани приходи като медия
 • Няма данни за дългове към НАП
 • ХРИСТО АТАНАСОВ КОВАЧКИ
  Първи запис/First Deed: 2008-03-10 17:24:27 Partners ХРИСТО АТАНАСОВ КОВАЧКИ
  Последен запис/Last Deed: 2012-05-03 11:54:45 Descriptions 4000
 • ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА КАРАИВАНОВА
  Първи запис/First Deed: 2008-03-10 17:24:27 Partners ХРИСТО АТАНАСОВ КОВАЧКИ
  Последен запис/Last Deed: 2008-03-10 17:24:27 Partners ХРИСТО АТАНАСОВ КОВАЧКИ
 • КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО
  Първи запис/First Deed: 2009-09-17 14:49:15 Distraints КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО, ПРИДОБИТО ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ
  Последен запис/Last Deed: 2009-09-17 14:49:15 Distraints КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО, ПРИДОБИТО ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ
 • ИВАЙЛО АСПАРУХОВ ИВАНОВ
  Първи запис/First Deed: 2008-07-09 17:26:11 Managers ИВАЙЛО АСПАРУХОВ ИВАНОВ
  Последен запис/Last Deed: 2008-07-09 17:26:11 Managers ИВАЙЛО АСПАРУХОВ ИВАНОВ
 • НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Държавна агенция
  Първи запис/First Deed: 2012-05-03 11:54:45 Distraints НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Държавна агенция
  Последен запис/Last Deed: 2012-05-03 11:54:45 Distraints НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Държавна агенция
 • ИВАЙЛО ЯНКОВ ЯНКОВ
  Първи запис/First Deed: 2013-06-21 10:57:37 Managers ИВАЙЛО ЯНКОВ ЯНКОВ
  Последен запис/Last Deed: 2013-06-21 10:57:37 Managers ИВАЙЛО ЯНКОВ ЯНКОВ
122073062 ЕЛ ЕМ ИМПЕКС
 • Няма данни за участие в обществени поръчки
 • Няма данни за проекти по ОП 2007-2013
 • Няма данни за проекти по ОП 2014-2020
 • Няма данни за проекти по ПРСР
 • Няма данни за доставки по ПРСР
 • Няма данни за къщи за гости
 • Няма данни за коронасубсидии
 • Няма данни за разрешителни за сеч
 • Няма данни за декларирани приходи като медия
 • Няма данни за дългове към НАП
 • ЕЛ ЕМ ИМПЕКС
  Първи запис/First Deed: 2008-06-05 09:44:09 SoleCapitalOwner "ЕЛ ЕМ ИМПЕКС" ЕООД
  Последен запис/Last Deed: 2019-08-22 13:05:17 Descriptions 5000
 • КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО
  Първи запис/First Deed: 2009-09-17 15:06:51 Distraints КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО, ПРИДОБИТО ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ
  Последен запис/Last Deed: 2009-09-17 15:06:51 Distraints КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО, ПРИДОБИТО ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ
 • ХРИСТО АТАНАСОВ КОВАЧКИ
  Първи запис/First Deed: 2009-09-17 15:06:51 Descriptions 1605000
  Последен запис/Last Deed: 2012-05-03 12:04:27 Descriptions 1605000
 • ИВАЙЛО АСПАРУХОВ ИВАНОВ
  Първи запис/First Deed: 2008-06-06 16:16:03 Managers ИВАЙЛО АСПАРУХОВ ИВАНОВ
  Последен запис/Last Deed: 2008-06-06 16:16:03 Managers ИВАЙЛО АСПАРУХОВ ИВАНОВ
 • ИВАЙЛО ЯНКОВ ЯНКОВ
  Първи запис/First Deed: 2013-06-06 16:53:29 Managers Ивайло Янков Янков
  Последен запис/Last Deed: 2013-06-06 16:53:29 Managers Ивайло Янков Янков
 • НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Държавна агенция
  Първи запис/First Deed: 2012-05-03 12:04:27 Distraints НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Държавна агенция
  Последен запис/Last Deed: 2012-05-03 12:04:27 Distraints НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Държавна агенция
175010835 БОС
 • Няма данни за участие в обществени поръчки
 • Няма данни за проекти по ОП 2007-2013
 • Няма данни за проекти по ОП 2014-2020
 • Няма данни за проекти по ПРСР
 • Няма данни за доставки по ПРСР
 • Няма данни за къщи за гости
 • Няма данни за коронасубсидии
 • Няма данни за разрешителни за сеч
 • Няма данни за декларирани приходи като медия
 • Няма данни за дългове към НАП
 • БОС
  Първи запис/First Deed: 2008-10-17 12:57:19 SupervisingBoard 03.10.2011
  Последен запис/Last Deed: 2008-10-17 12:57:19 SupervisingBoard 03.10.2011
 • КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО
  Първи запис/First Deed: 2009-09-17 14:54:55 Distraints КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО, ПРИДОБИТО ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ
  Последен запис/Last Deed: 2009-09-17 14:54:55 Distraints КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО, ПРИДОБИТО ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ
 • ХРИСТО АТАНАСОВ КОВАЧКИ
  Първи запис/First Deed: 2009-09-17 14:54:55 Descriptions 5000
  Последен запис/Last Deed: 2012-05-03 14:25:16 Descriptions 5000
 • ИВАЙЛО АСПАРУХОВ ИВАНОВ
  Първи запис/First Deed: 2008-06-06 16:51:18 Managers ИВАЙЛО АСПАРУХОВ ИВАНОВ
  Последен запис/Last Deed: 2008-06-06 16:51:18 Managers ИВАЙЛО АСПАРУХОВ ИВАНОВ
 • НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Държавна агенция
  Първи запис/First Deed: 2012-05-03 14:25:16 Distraints НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Държавна агенция
  Последен запис/Last Deed: 2012-05-03 14:25:16 Distraints НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Държавна агенция
 • ИВАЙЛО ЯНКОВ ЯНКОВ
  Първи запис/First Deed: 2013-06-19 15:41:13 Managers Ивайло Янков Янков
  Последен запис/Last Deed: 2017-10-19 15:04:01 Liquidators ИВАЙЛО ЯНКОВ ЯНКОВ
130464114 ЕВРОПА МЮЗИК
 • 1 дела, в които участват субекти без уникален идентификатор
 • Няма данни за участие в обществени поръчки
 • Няма данни за проекти по ОП 2007-2013
 • Няма данни за проекти по ОП 2014-2020
 • Няма данни за проекти по ПРСР
 • Няма данни за доставки по ПРСР
 • Няма данни за къщи за гости
 • Няма данни за коронасубсидии
 • Няма данни за разрешителни за сеч
 • Няма данни за декларирани приходи като медия
 • Няма данни за дългове към НАП
 • КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО
  Първи запис/First Deed: 2009-09-17 15:02:35 Distraints КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО, ПРИДОБИТО ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ
  Последен запис/Last Deed: 2009-09-17 15:02:35 Distraints КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО, ПРИДОБИТО ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ
 • ХРИСТО АТАНАСОВ КОВАЧКИ
  Първи запис/First Deed: 2009-09-17 15:02:35 Descriptions 5000
  Последен запис/Last Deed: 2012-05-03 12:29:16 Descriptions 5000
 • ИВАЙЛО АСПАРУХОВ ИВАНОВ
  Първи запис/First Deed: 2008-06-06 16:56:26 Managers ИВАЙЛО АСПАРУХОВ ИВАНОВ
  Последен запис/Last Deed: 2008-06-06 16:56:26 Managers ИВАЙЛО АСПАРУХОВ ИВАНОВ
 • Undefined
  Първи запис/First Deed: 2012-05-03 12:29:16 Distraints НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ-ТД гр.СОФИЯ
  Последен запис/Last Deed: 2012-05-03 12:29:16 Distraints НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ-ТД гр.СОФИЯ
 • ИВАЙЛО ЯНКОВ ЯНКОВ
  Първи запис/First Deed: 2013-06-19 11:28:07 Managers ИВАЙЛО ЯНКОВ ЯНКОВ
  Последен запис/Last Deed: 2013-06-19 11:28:07 Managers ИВАЙЛО ЯНКОВ ЯНКОВ
202895069 ТБД-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ
 • 2 дела, в които участват субекти без уникален идентификатор
 • 4 082 400,00 лв. от 1 обществени поръчки
 • Няма данни за проекти по ОП 2007-2013
 • Няма данни за проекти по ОП 2014-2020
 • Няма данни за проекти по ПРСР
 • Няма данни за доставки по ПРСР
 • Няма данни за къщи за гости
 • 71 025,55 лв. коронасубсидии
 • Няма данни за разрешителни за сеч
 • Няма данни за декларирани приходи като медия
 • Няма данни за дългове към НАП
 • Нели Валериева Петрова
  Първи запис/First Deed: 2014-05-13 10:22:14 BoardOfDirectors Емил Иванов Христов
  Последен запис/Last Deed: 2014-05-13 10:22:14 BoardOfDirectors Емил Иванов Христов
 • Undefined
  Първи запис/First Deed: 2014-05-13 10:22:14 Representatives Нели Валериева Петрова
  Последен запис/Last Deed: 2014-01-20 12:04:36 Representatives Димитър Петков Малаков
 • Емил Иванов Христов
  Първи запис/First Deed: 2014-05-13 10:22:14 BoardOfDirectors Емил Иванов Христов
  Последен запис/Last Deed: 2014-04-07 10:25:56 BoardOfDirectors Емил Иванов Христов
 • Мирослава Петрова Златкова
  Първи запис/First Deed: 2014-05-13 10:22:14 BoardOfDirectors Емил Иванов Христов
  Последен запис/Last Deed: 2014-04-07 10:25:56 BoardOfDirectors Емил Иванов Христов
 • Димитър Петков Малаков
  Първи запис/First Deed: 2014-01-20 12:04:36 BoardOfDirectors Ивайло Аспарухов Иванов
  Последен запис/Last Deed: 2014-04-07 10:25:56 BoardOfDirectors Емил Иванов Христов
 • ИВАЙЛО АСПАРУХОВ ИВАНОВ
  Първи запис/First Deed: 2014-01-20 12:04:36 BoardOfDirectors Ивайло Аспарухов Иванов
  Последен запис/Last Deed: 2014-01-20 12:04:36 BoardOfDirectors Ивайло Аспарухов Иванов
 • ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ
  Първи запис/First Deed: 2014-01-20 12:04:36 BoardOfDirectors Ивайло Аспарухов Иванов
  Последен запис/Last Deed: 2014-01-20 12:04:36 BoardOfDirectors Ивайло Аспарухов Иванов
 • ТЕЦ - БОБОВ ДОЛ
  Първи запис/First Deed: 2014-01-20 12:04:36 SoleCapitalOwner "ТЕЦ -БОБОВ ДОЛ" ЕАД
  Последен запис/Last Deed: 2014-01-20 12:04:36 SoleCapitalOwner "ТЕЦ -БОБОВ ДОЛ" ЕАД
 • Ивайло Йорданов Иванов
  Първи запис/First Deed: 2019-07-24 16:07:12 BoardOfDirectors 17.07.2024
  Последен запис/Last Deed: 2019-07-24 16:07:12 BoardOfDirectors 17.07.2024
 • Нели Валериева Петрова
  Първи запис/First Deed: 2019-07-24 16:07:12 BoardOfDirectors 17.07.2024
  Последен запис/Last Deed: 2019-07-24 16:07:12 BoardOfDirectors 17.07.2024
 • Емил Иванов Христов
  Първи запис/First Deed: 2019-07-24 16:07:12 BoardOfDirectors 17.07.2024
  Последен запис/Last Deed: 2019-07-19 15:47:22 OffshoreDirectContro 544ebdec2f28760966b99e7f6c1a1e0698b174bde958a37de9eb2425926781f5
 • ТБД-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ
  Първи запис/First Deed: 2020-05-21 13:33:45 ManagementBodies12d 14.05.2024
  Последен запис/Last Deed: 2020-05-21 13:33:45 ManagementBodies12d 14.05.2024
 • Марин Иванов Лазаров
  Първи запис/First Deed: 2019-07-19 15:47:22 OffshoreNoDirectCont c9f847d287ff3bd500394c3c9ee45e565b67e97e7e62080f387872c65563361c
  Последен запис/Last Deed: 2019-07-19 15:47:22 OffshoreNoDirectCont c9f847d287ff3bd500394c3c9ee45e565b67e97e7e62080f387872c65563361c
 • Ерлин Мей Родригес
  Първи запис/First Deed: 2019-07-19 15:47:22 ActualOwners 4cdf56413e4b5c61831992103eb917c9fb19940f902e76210a804b204a52708d
  Последен запис/Last Deed: 2019-07-19 15:47:22 ActualOwners 4cdf56413e4b5c61831992103eb917c9fb19940f902e76210a804b204a52708d
109513731 ТЕЦ - БОБОВ ДОЛ
 • 4 дела, в които участват субекти без уникален идентификатор
 • Няма данни за участие в обществени поръчки
 • Няма данни за проекти по ОП 2007-2013
 • Няма данни за проекти по ОП 2014-2020
 • Няма данни за проекти по ПРСР
 • 13 207,20 лв. за 1 доставка/и по ПРСР
 • Няма данни за къщи за гости
 • Няма данни за коронасубсидии
 • Няма данни за разрешителни за сеч
 • Няма данни за декларирани приходи като медия
 • Няма данни за дългове към НАП
 • ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ
  Първи запис/First Deed: 2008-09-09 15:38:46 Procurators ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ
  Последен запис/Last Deed: 2013-07-18 14:57:00 BoardOfDirectors 28.06.2017
 • ВЛАДИМИР БОЙЧОВ ВЛАДИМИРОВ
  Първи запис/First Deed: 2008-01-28 13:40:38 BoardOfDirectors 30.06.2010
  Последен запис/Last Deed: 2014-10-27 10:51:39 BoardOfDirectors 28.06.2017
 • Undefined
  Първи запис/First Deed: 2008-01-28 13:40:38 Representatives ВЛАДИМИР БОЙЧОВ ВЛАДИМИРОВ
  Последен запис/Last Deed: 2014-10-27 10:51:39 Representatives Емил Иванов Христов
 • БОЖАН КРУМОВ БОЖАНОВ
  Първи запис/First Deed: 2008-01-28 13:40:38 BoardOfDirectors 30.06.2010
  Последен запис/Last Deed: 2008-01-28 13:41:15 BoardOfDirectors 30.06.2010
 • ВАЛЕНТИН МЕТОДИЕВ КЮРЧИЙСКИ
  Първи запис/First Deed: 2008-01-28 13:40:38 BoardOfDirectors 30.06.2010
  Последен запис/Last Deed: 2008-01-28 13:41:15 BoardOfDirectors 30.06.2010
 • Димитър Златков Куюмджиев
  Първи запис/First Deed: 2008-01-28 13:40:38 BoardOfDirectors 30.06.2010
  Последен запис/Last Deed: 2008-01-28 13:40:38 BoardOfDirectors 30.06.2010
 • СПАС ДИМИТРОВ СТАНКЕВ
  Първи запис/First Deed: 2008-01-28 13:40:38 BoardOfDirectors 30.06.2010
  Последен запис/Last Deed: 2008-01-28 13:40:38 BoardOfDirectors 30.06.2010
 • ТЕЦ - БОБОВ ДОЛ
  Първи запис/First Deed: 2008-01-28 13:40:38 SoleCapitalOwner ПЕТЪР ВЛ.ДИМИТРОВ-МИНИСТЪР НА МИЕ-ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ДЪРЖАВАТА
  Последен запис/Last Deed: 2017-09-01 11:05:50 ShareTransfers "ТЕЦ-БОБОВ ДОЛ" ЕАД БЪЛГАРИЯ продава на Патронус трети СИЦАВ А.С. ЧЕШКА РЕПУБЛИКА 5100
 • СТОЯН ЙОРДАНОВ СТАНКОВ
  Първи запис/First Deed: 2008-01-28 13:41:15 BoardOfDirectors 30.06.2010
  Последен запис/Last Deed: 2008-01-28 13:41:15 BoardOfDirectors 30.06.2010
 • АТАНАС ГЕОРГИЕВ ВЪКАВЧИЕВ
  Първи запис/First Deed: 2008-01-28 13:41:15 BoardOfDirectors 30.06.2010
  Последен запис/Last Deed: 2012-05-14 09:34:25 BoardOfDirectors 10.05.2017
 • КОНСОРЦИУМ ЕНЕРГИЯ МК
  Първи запис/First Deed: 2009-01-12 16:26:44 SoleCapitalOwner "КОНСОРЦИУМ ЕНЕРГИЯ МК" АД
  Последен запис/Last Deed: 2009-01-12 16:26:44 SoleCapitalOwner "КОНСОРЦИУМ ЕНЕРГИЯ МК" АД
 • Емил Иванов Христов
  Първи запис/First Deed: 2014-09-10 12:34:28 BoardOfDirectors 28.06.2017
  Последен запис/Last Deed: 2016-10-27 14:19:27 BoardOfDirectors 28.06.2017
 • АНЕЛИЯ ХОАРОВА ДОНКОВА
  Първи запис/First Deed: 2012-07-06 12:07:03 BoardOfDirectors 28.06.2017
  Последен запис/Last Deed: 2016-02-26 14:15:00 BoardOfDirectors 28.06.2017
 • ИВАЙЛО АСПАРУХОВ ИВАНОВ
  Първи запис/First Deed: 2013-07-18 14:57:00 BoardOfDirectors 28.06.2017
  Последен запис/Last Deed: 2013-07-18 14:57:00 BoardOfDirectors 28.06.2017
 • МИРОСЛАВ ХРИСТОВ ТОМОВ
  Първи запис/First Deed: 2014-10-27 10:51:39 BoardOfDirectors 28.06.2017
  Последен запис/Last Deed: 2014-10-27 10:51:39 BoardOfDirectors 28.06.2017
 • СВЕТОСЛАВА БОРИСЛАВОВА ГИГОВА
  Първи запис/First Deed: 2016-06-02 11:39:48 BoardOfDirectors 28.06.2017
  Последен запис/Last Deed: 2016-02-26 14:15:00 BoardOfDirectors 28.06.2017
 • ИВАЙЛО ЙОРДАНОВ ИВАНОВ
  Първи запис/First Deed: 2016-06-02 11:39:48 BoardOfDirectors 28.06.2017
  Последен запис/Last Deed: 2016-06-02 11:39:48 BoardOfDirectors 28.06.2017
 • ПЕТЪР РАДОЕВ ДОГАНДЖИЙСКИ
  Първи запис/First Deed: 2018-10-04 15:01:26 BoardOfDirectors 07.06.2023
  Последен запис/Last Deed: 2018-10-04 15:01:26 BoardOfDirectors 07.06.2023
 • Емил Иванов Христов
  Първи запис/First Deed: 2018-10-04 15:01:26 BoardOfDirectors 07.06.2023
  Последен запис/Last Deed: 2018-06-13 12:46:53 BoardOfDirectors 07.06.2023
 • Кристина Атанасова Лазарова
  Първи запис/First Deed: 2018-10-04 15:01:26 BoardOfDirectors 07.06.2023
  Последен запис/Last Deed: 2018-06-13 12:46:53 BoardOfDirectors 07.06.2023
 • ВАЛЕРИ СТОЯНОВ МАНОВ
  Първи запис/First Deed: 2020-07-07 17:00:15 Procurators e18bb4156d28e01d2e4334e32c1a1e4dc4a8fabbf9704afa95f0edb8c81f498b
  Последен запис/Last Deed: 2020-07-07 17:00:15 Procurators e18bb4156d28e01d2e4334e32c1a1e4dc4a8fabbf9704afa95f0edb8c81f498b
 • Марин Иванов Лазаров
  Първи запис/First Deed: 2019-08-28 09:32:04 OffshoreDirectContro c9f847d287ff3bd500394c3c9ee45e565b67e97e7e62080f387872c65563361c
  Последен запис/Last Deed: 2019-08-28 09:32:04 OffshoreDirectContro c9f847d287ff3bd500394c3c9ee45e565b67e97e7e62080f387872c65563361c
 • Ерлин Мей Родригес
  Първи запис/First Deed: 2019-08-28 09:32:04 OffshoreNoDirectCont 4cdf56413e4b5c61831992103eb917c9fb19940f902e76210a804b204a52708d
  Последен запис/Last Deed: 2019-08-28 09:32:04 OffshoreNoDirectCont 4cdf56413e4b5c61831992103eb917c9fb19940f902e76210a804b204a52708d
 • ЕРЛИН МЕЙ РОДРИГЕС
  Първи запис/First Deed: 2019-08-28 09:32:04 ActualOwners 01091980
  Последен запис/Last Deed: 2019-08-28 09:32:04 ActualOwners 01091980
 • ИЛИАН ДИМИТРОВ ПАВЛОВ
  Първи запис/First Deed: 2016-12-13 14:56:14 Procurators Илиан Димитров Павлов
  Последен запис/Last Deed: 2016-12-13 14:56:14 Procurators Илиан Димитров Павлов
 • Георги Димитров Михалков
  Първи запис/First Deed: 2018-06-13 12:46:53 BoardOfDirectors 07.06.2023
  Последен запис/Last Deed: 2018-06-13 12:46:53 BoardOfDirectors 07.06.2023
 • Венелин Петков Иванов
  Първи запис/First Deed: 2018-06-13 12:46:53 BoardOfDirectors 07.06.2023
  Последен запис/Last Deed: 2018-06-13 12:46:53 BoardOfDirectors 07.06.2023
 • Димитър Сотиров Величков
  Първи запис/First Deed: 2018-06-13 12:46:53 BoardOfDirectors 07.06.2023
  Последен запис/Last Deed: 2018-06-13 12:46:53 BoardOfDirectors 07.06.2023
 • Петър Методиев Николов
  Първи запис/First Deed: 2018-06-13 12:46:53 BoardOfDirectors 07.06.2023
  Последен запис/Last Deed: 2018-06-13 12:46:53 BoardOfDirectors 07.06.2023
 • Кристина Атанасова Лазарова
  Първи запис/First Deed: 2016-10-27 14:19:27 BoardOfDirectors 28.06.2017
  Последен запис/Last Deed: 2016-10-27 14:19:27 BoardOfDirectors 28.06.2017
 • Венелин Петков Иванов
  Първи запис/First Deed: 2016-10-27 14:19:27 BoardOfDirectors 28.06.2017
  Последен запис/Last Deed: 2016-10-27 14:19:27 BoardOfDirectors 28.06.2017
 • Димитър Сотиров Величков
  Първи запис/First Deed: 2016-10-27 14:19:27 BoardOfDirectors 28.06.2017
  Последен запис/Last Deed: 2016-10-27 14:19:27 BoardOfDirectors 28.06.2017
 • Петър Методиев Николов
  Първи запис/First Deed: 2016-10-27 14:19:27 BoardOfDirectors 28.06.2017
  Последен запис/Last Deed: 2016-10-27 14:19:27 BoardOfDirectors 28.06.2017
 • Георги Димитров Михалков
  Първи запис/First Deed: 2016-10-27 14:19:27 BoardOfDirectors 28.06.2017
  Последен запис/Last Deed: 2016-10-27 14:19:27 BoardOfDirectors 28.06.2017

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

 
Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

 

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

Anonymous User

Anonymous

52.12€ 16 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 15 януари 2021
ХД

Христо Дилов

2.79€ 14 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

10.71€ 13 януари 2021
BK

Boris Kosturkov

5.32€ 13 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 11 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

20.00€ 11 януари 2021
AA

Andrey Andreev

10.40€ 11 януари 2021
AT

Anita Tsarska

10.40€ 11 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

20.54€ 11 януари 2021
ИП

ИРЕНА ПЕНЕВА

61.11€ 6 януари 2021
DC

Denitsa Chovikova

2.28€ 6 януари 2021