Български Търговски регистър и свързани лица

Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България до юни 2018 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки и регистъра на длъжниците на НАП / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to June 2018. Connected to the Registry of Public Procurements and the Registry of Tax Debtors

This post is also available in: English (Английски)

Support our work / Подкрепете нашата работаDonate / Дарете

Начало First || Помощ Help

5 Компании свързани с лицето ТОНИ НИКОЛОВ ЙОРДАНОВ (виж второ ниво)
Companies connected to TONI NIKOLOV YORDANOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
110557899ТИ ДЖИ ИНВЕСТ ООД
TI DZHI INVEST OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
110570107ОСЪМ ИНВЕСТ КОНСУЛТ ООД
OSAM INVEST KONSULT OOD

Публични фондове Public money
  • 213 902,35 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200528590СИЛВИЯН - СИЛВИЯ НИКОЛОВА ЕТ
SILVIYAN - SILVIYA NIKOLOVA ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204109696ПРО СЪРВИСИС БЪЛГАРИЯ ЕООД
PRO SARVISIS BALGARIYA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204661403ЕКСПОРТ КАРС ООД
EKSPORT KARS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data