Български Търговски регистър и свързани лица

Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България до юни 2018 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки и регистъра на длъжниците на НАП / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to June 2018. Connected to the Registry of Public Procurements and the Registry of Tax Debtors

This post is also available in: English (Английски)

Support our work / Подкрепете нашата работаDonate / Дарете

Начало First || Помощ Help

4 Компании свързани с лицето ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ ВЛАДИМИРОВ (виж второ ниво)
Companies connected to VESELIN GEORGIEV VLADIMIROV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
103032987ОВОЩЕН РАЗСАДНИК ООД
OVOSHTEN RAZSADNIK OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
103931371ВИЧЕ - ВЕСЕЛИН ВЛАДИМИРОВ ЕТ
VICHE - VESELIN VLADIMIROV ET

Публични фондове Public money
  • 293 626,20 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130517595КРОНЕ БЪЛГАРИЯ АД
KRONE BALGARIYA AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202163126ВАРНА БИЙР ООД
VARNA BIYR OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ ВЛАДИМИРОВ
Check other registries about the person VESELIN GEORGIEV VLADIMIROV