Български Търговски регистър и свързани лица

Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България до юни 2018 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки и регистъра на длъжниците на НАП / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to June 2018. Connected to the Registry of Public Procurements and the Registry of Tax Debtors

This post is also available in: English (Английски)

Support our work / Подкрепете нашата работаDonate / Дарете

Начало First || Помощ Help

3 Компании свързани с лицето ГРИГОР ПЕТКОВ ГРИГОРОВ (виж второ ниво)
Companies connected to GRIGOR PETKOV GRIGOROV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
201461739М Г РЕНТ ООД
M G RENT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201752082ГЪРБИЩЕ ЕКОТУР ООД
GARBISHTE EKOTUR OOD

Публични фондове Public money
  • 125 300,00 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204101283АГРОФРУКТОС 1971 ЕООД
AGROFRUKTOS 1971 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ГРИГОР ПЕТКОВ ГРИГОРОВ
Check other registries about the person GRIGOR PETKOV GRIGOROV

  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност