Български Търговски регистър и свързани лица

Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България до юни 2018 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки и регистъра на длъжниците на НАП / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to June 2018. Connected to the Registry of Public Procurements and the Registry of Tax Debtors

This post is also available in: English (Английски)

Support our work / Подкрепете нашата работаDonate / Дарете

Начало First || Помощ Help

10 Компании свързани с лицето КИРИЛ ИВАНОВ ЧАПОВ (виж второ ниво)
Companies connected to KIRIL IVANOV CHAPOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
101740054ХИДРОЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ ООД
HIDROENERGIYNA KOMPANIYA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
101756820ХВ-НИКУДИН ООД
HV-NIKUDIN OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
101772212РИДИНА ООД
RIDINA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
176904208Клуб по конен спорт ХЕК ASSOC
Klub po konen sport HEK ASSOC

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201379879КАТАРИНО СПА ХОТЕЛ ЕАД
KATARINO SPA HOTEL EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202162424ХЕК СОЛАР ООД
HEK SOLAR OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202590480ПРЕДЕЛ ХЪТ ООД
PREDEL HAT OOD

Публични фондове Public money
  • 138 784,41 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202909921ХИДРОЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ АД
HIDROENERGIYNA KOMPANIYA AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202958345ХК ОРБИТА ЕООД
HK ORBITA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204679077ХК Стадион ЕООД
HK Stadion EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data