Български Търговски регистър и свързани лица

Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България до юни 2018 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки и регистъра на длъжниците на НАП / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to June 2018. Connected to the Registry of Public Procurements and the Registry of Tax Debtors

This post is also available in: English (Английски)

Support our work / Подкрепете нашата работаDonate / Дарете

Начало First || Помощ Help

4 Компании свързани с лицето ВИОЛЕТА КОЛЕВА КОМИТОВА (виж второ ниво)
Companies connected to VIOLETA KOLEVA KOMITOVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
121212395ГИЛЯНА - ВИОЛЕТА КОМИТОВА ЕТ
GILYANA - VIOLETA KOMITOVA ET

Публични фондове Public money
  • 102 000,00 лв. от 4 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131060886ЕВРОКОНСУЛТ 1 ЕООД
EVROKONSULT 1 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200809000ВАЯ ХОЛИДЕЙ ЕООД
VAYA HOLIDEY EOOD

Публични фондове Public money
  • 388 563,34 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203824071МИА АРХИТЕКТИ ООД
MIA ARHITEKTI OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ВИОЛЕТА КОЛЕВА КОМИТОВА
Check other registries about the person VIOLETA KOLEVA KOMITOVA

  • Има данни за лице с такива имена в декларациите на властта
  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност