Български Търговски регистър / Bulgarian Registry of Companies

Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България актуални до 30 септември 2020 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки, Регистъра на длъжниците на НАП, Регистрите за европейски фондове и Регистъра за коронасубсидии / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to Sept. 30 2020. Connected to the Registry of Public Procurements, Registry of Tax Debtors, Registry of EU funds and Registry of coronavirus subsidiesНИКИФОР ИСТАЛИЯНОВ ВАНГЕЛОВ EGN 41C0104518F0D3742FD726716F7B14FAC8D4D4ADE4CF3A7274D4B13595FA54C7

БЪЛГАРИЯ

19 Свързани лица и фирми първо ниво виж второ

ЕИК
UIC
Фирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
000640203 ЛЮЛИН-ОРИОН
 • 4 дела, в които участват субекти без уникален идентификатор
 • Няма данни за участие в обществени поръчки
 • Няма данни за проекти по ОП 2007-2013
 • Няма данни за проекти по ОП 2014-2020
 • Няма данни за проекти по ПРСР
 • Няма данни за доставки по ПРСР
 • Няма данни за къщи за гости
 • Няма данни за коронасубсидии
 • Няма данни за разрешителни за сеч
 • Няма данни за декларирани приходи като медия
 • Няма данни за дългове към НАП
 • ИВАЙЛО АСПАРУХОВ ИВАНОВ
  Първи запис/First Deed: 2008-11-05 08:36:35 BoardOfDirectors 22.10.2013
  Последен запис/Last Deed: 2012-08-30 09:28:16 BoardOfDirectors 22.10.2013
 • Undefined
  Първи запис/First Deed: 2008-11-05 08:36:35 Representatives ИВАЙЛО АСПАРУХОВ ИВАНОВ
  Последен запис/Last Deed: 2013-08-05 14:32:07 Representatives Гергана Ангелова Дончева
 • Жени Христова Кирова
  Първи запис/First Deed: 2008-11-05 08:36:35 BoardOfDirectors 22.10.2013
  Последен запис/Last Deed: 2012-08-30 09:28:16 BoardOfDirectors 22.10.2013
 • НИКИФОР ИСТАЛИЯНОВ ВАНГЕЛОВ
  Първи запис/First Deed: 2008-11-05 08:36:35 BoardOfDirectors 22.10.2013
  Последен запис/Last Deed: 2008-05-10 14:45:33 BoardOfDirectors 16.05.2008
 • ХРИСТО АТАНАСОВ КОВАЧКИ
  Първи запис/First Deed: 2008-05-10 14:45:33 BoardOfDirectors 16.05.2008
  Последен запис/Last Deed: 2008-05-10 14:45:33 BoardOfDirectors 16.05.2008
 • ЕЛ ЕМ ИМПЕКС
  Първи запис/First Deed: 2008-05-10 14:45:33 SoleCapitalOwner "ЕЛ ЕМ ИМПЕКС" ЕООД
  Последен запис/Last Deed: 2018-08-27 17:20:13 BoardOfDirectors 30.06.2023
 • ГЕРГАНА АНГЕЛОВА ДОНЧЕВА
  Първи запис/First Deed: 2013-08-05 14:32:07 BoardOfDirectors 22.07.2018
  Последен запис/Last Deed: 2013-08-05 14:32:07 BoardOfDirectors 22.07.2018
 • Гергана Ангелова Дончева
  Първи запис/First Deed: 2018-08-27 17:20:13 BoardOfDirectors 30.06.2023
  Последен запис/Last Deed: 2018-08-27 17:20:13 BoardOfDirectors 30.06.2023
 • ЖЕНИ ХРИСТОВА КИРОВА
  Първи запис/First Deed: 2018-08-27 17:20:13 BoardOfDirectors 30.06.2023
  Последен запис/Last Deed: 2018-08-27 17:20:13 BoardOfDirectors 30.06.2023
121386862 ФИНА МЕХАНИКА
 • 3 дела, в които участват субекти без уникален идентификатор
 • Няма данни за участие в обществени поръчки
 • Няма данни за проекти по ОП 2007-2013
 • Няма данни за проекти по ОП 2014-2020
 • Няма данни за проекти по ПРСР
 • Няма данни за доставки по ПРСР
 • Няма данни за къщи за гости
 • Няма данни за коронасубсидии
 • Няма данни за разрешителни за сеч
 • Няма данни за декларирани приходи като медия
 • Няма данни за дългове към НАП
 • НИКИФОР ИСТАЛИЯНОВ ВАНГЕЛОВ
  Първи запис/First Deed: 2008-07-16 14:36:57 BoardOfDirectors 15.03.2007
  Последен запис/Last Deed: 2008-12-16 12:54:32 BoardOfDirectors 02.12.2013
 • ИВАЙЛО АСПАРУХОВ ИВАНОВ
  Първи запис/First Deed: 2008-07-16 14:36:57 BoardOfDirectors 15.03.2007
  Последен запис/Last Deed: 2011-02-09 14:29:00 BoardOfDirectors 02.12.2013
 • ИВАН КИРИЛОВ СТАНЧЕВ
  Първи запис/First Deed: 2008-07-16 14:36:57 BoardOfDirectors 15.03.2007
  Последен запис/Last Deed: 2008-12-16 12:54:32 BoardOfDirectors 02.12.2013
 • ГЕРГАНА АНГЕЛОВА ДОНЧЕВА
  Първи запис/First Deed: 2010-09-29 16:21:54 BoardOfDirectors 02.12.2013
  Последен запис/Last Deed: 2014-09-08 11:38:40 BoardOfDirectors 20.07.2019
 • Undefined
  Първи запис/First Deed: 2008-04-07 15:08:31 Representatives НИКИФОР ИСТАЛИЯНОВ ВАНГЕЛОВ
  Последен запис/Last Deed: 2011-02-09 14:29:00 Representatives ИВАЙЛО АСПАРУХОВ ИВАНОВ
 • ХРИСТО АТАНАСОВ КОВАЧКИ
  Първи запис/First Deed: 2008-04-07 15:08:31 BoardOfDirectors 15.03.2007
  Последен запис/Last Deed: 2008-04-07 15:08:31 BoardOfDirectors 15.03.2007
 • ЕЛ ЕМ ИМПЕКС
  Първи запис/First Deed: 2012-09-20 16:21:22 SoleCapitalOwner "ЕЛ ЕМ ИМПЕКС" ЕООД
  Последен запис/Last Deed: 2019-08-01 13:37:24 BoardOfDirectors 19.07.2024
 • ХРИСТО ЦВЕТАНОВ ЦВЕТКОВ
  Първи запис/First Deed: 2014-08-04 12:27:32 BoardOfDirectors 20.07.2019
  Последен запис/Last Deed: 2011-02-09 14:29:00 BoardOfDirectors 02.12.2013
 • ИВАЙЛО ЯНКОВ ЯНКОВ
  Първи запис/First Deed: 2014-09-08 11:38:40 BoardOfDirectors 20.07.2019
  Последен запис/Last Deed: 2014-09-08 11:38:40 BoardOfDirectors 20.07.2019
 • Ивайло Янков Янков
  Първи запис/First Deed: 2019-08-01 13:37:24 BoardOfDirectors 19.07.2024
  Последен запис/Last Deed: 2019-08-01 13:37:24 BoardOfDirectors 19.07.2024
 • Гергана Ангелова Дончева
  Първи запис/First Deed: 2019-08-01 13:37:24 BoardOfDirectors 19.07.2024
  Последен запис/Last Deed: 2019-08-01 13:37:24 BoardOfDirectors 19.07.2024
175439457 КОНСОРЦИУМ НОВ ВЪГЛЕДОБИВ
 • 1 дела, в които участват субекти без уникален идентификатор
 • Няма данни за участие в обществени поръчки
 • Няма данни за проекти по ОП 2007-2013
 • Няма данни за проекти по ОП 2014-2020
 • Няма данни за проекти по ПРСР
 • Няма данни за доставки по ПРСР
 • Няма данни за къщи за гости
 • Няма данни за коронасубсидии
 • Няма данни за разрешителни за сеч
 • Няма данни за декларирани приходи като медия
 • Няма данни за дългове към НАП
 • НИКИФОР ИСТАЛИЯНОВ ВАНГЕЛОВ
  Първи запис/First Deed: 2008-02-07 09:27:45 BoardOfDirectors 07.01.2011
  Последен запис/Last Deed: 2008-02-07 09:27:45 BoardOfDirectors 07.01.2011
 • Undefined
  Първи запис/First Deed: 2008-02-07 09:27:45 Representatives НИКИФОР ИСТАЛИЯНОВ ВАНГЕЛОВ
  Последен запис/Last Deed: 2008-02-07 09:27:45 Representatives НИКИФОР ИСТАЛИЯНОВ ВАНГЕЛОВ
 • ЧАВДАР СЛАВЧЕВ ПЕЙЧЕВ
  Първи запис/First Deed: 2008-02-07 09:27:45 BoardOfDirectors 07.01.2011
  Последен запис/Last Deed: 2008-02-07 09:27:45 BoardOfDirectors 07.01.2011
 • ХРИСТО ЦВЕТАНОВ ЦВЕТКОВ
  Първи запис/First Deed: 2008-02-07 09:27:45 BoardOfDirectors 07.01.2011
  Последен запис/Last Deed: 2012-07-09 19:09:41 Liquidators Христо Цветанов Цветков
131248030 ШАРК КЪМПАНИ
 • 2 дела, в които участват субекти без уникален идентификатор
 • Няма данни за участие в обществени поръчки
 • Няма данни за проекти по ОП 2007-2013
 • Няма данни за проекти по ОП 2014-2020
 • Няма данни за проекти по ПРСР
 • Няма данни за доставки по ПРСР
 • Няма данни за къщи за гости
 • Няма данни за коронасубсидии
 • Няма данни за разрешителни за сеч
 • Няма данни за декларирани приходи като медия
 • Няма данни за дългове към НАП
 • НИКИФОР ИСТАЛИЯНОВ ВАНГЕЛОВ
  Първи запис/First Deed: 2008-05-22 08:11:24 SoleCapitalOwner НИКИФОР ИСТАЛИЯНОВ ВАНГЕЛОВ
  Последен запис/Last Deed: 2008-05-22 08:11:24 SoleCapitalOwner НИКИФОР ИСТАЛИЯНОВ ВАНГЕЛОВ
 • Undefined
  Първи запис/First Deed: 2008-05-22 08:11:24 Representatives НИКИФОР ИСТАЛИЯНОВ ВАНГЕЛОВ
  Последен запис/Last Deed: 2010-12-01 09:49:30 Representatives ДЕСИСЛАВА ДРАГАНОВА ФИЛИПОВА
 • ТЕОДОРА КОЛЕВА ГОСПОДИНОВА
  Първи запис/First Deed: 2008-05-22 08:11:24 BoardOfDirectors 08.06.2009
  Последен запис/Last Deed: 2010-12-01 09:49:30 BoardOfDirectors 15.11.2015
 • ДИМИТЪР ХРИСТОВ ХРИСТОВ
  Първи запис/First Deed: 2008-05-22 08:11:24 BoardOfDirectors 08.06.2009
  Последен запис/Last Deed: 2010-12-01 09:49:30 BoardOfDirectors 15.11.2015
 • Десислава Драганова Филипова
  Първи запис/First Deed: 2010-12-01 09:49:30 BoardOfDirectors 15.11.2015
  Последен запис/Last Deed: 2014-08-04 13:10:18 SoleCapitalOwner Десислава Драганова Филипова
 • Десислава Драганова Филипова
  Първи запис/First Deed: 2019-02-25 10:06:09 Liquidators 42cc86f1d6df05223bd450ad1ebcd4e2feb4569c18da3b0c5502166ace5579d1
  Последен запис/Last Deed: 2019-02-25 10:06:09 Liquidators 42cc86f1d6df05223bd450ad1ebcd4e2feb4569c18da3b0c5502166ace5579d1
200427869 СИМЕРОН
 • 2 дела, в които участват субекти без уникален идентификатор
 • Няма данни за участие в обществени поръчки
 • Няма данни за проекти по ОП 2007-2013
 • Няма данни за проекти по ОП 2014-2020
 • Няма данни за проекти по ПРСР
 • Няма данни за доставки по ПРСР
 • Няма данни за къщи за гости
 • Няма данни за коронасубсидии
 • Няма данни за разрешителни за сеч
 • Няма данни за декларирани приходи като медия
 • Няма данни за дългове към НАП
 • ПЕТЪР СТОЯНОВ ВЕЛИНОВ
  Първи запис/First Deed: 2010-01-15 11:22:21 BoardOfDirectors 09.12.2011
  Последен запис/Last Deed: 2009-12-17 15:30:46 BoardOfDirectors 09.12.2011
 • ЕМИЛ АНЧЕВ ПОПОВ
  Първи запис/First Deed: 2010-01-15 11:22:21 BoardOfDirectors 09.12.2011
  Последен запис/Last Deed: 2009-12-17 15:30:46 BoardOfDirectors 09.12.2011
 • МАРИН ГЕОРГИЕВ КУЗЕВ
  Първи запис/First Deed: 2010-01-15 11:22:21 BoardOfDirectors 09.12.2011
  Последен запис/Last Deed: 2011-08-30 15:48:06 BoardOfDirectors ЙОРДАНКА АСЕНОВА ГЕОРГИЕВА
 • НИКИФОР ИСТАЛИЯНОВ ВАНГЕЛОВ
  Първи запис/First Deed: 2010-01-15 11:22:21 BoardOfDirectors 09.12.2011
  Последен запис/Last Deed: 2009-12-17 15:30:46 BoardOfDirectors 09.12.2011
 • СИМЕРОН
  Първи запис/First Deed: 2010-03-15 15:28:28 ShareTransfers "СИМЕРОН" АД БЪЛГАРИЯ продава на ГАЛЯ НАЙДЕНОВА ИВАНОВА - ТОДОРОВА БЪЛГАРИЯ 10000
  Последен запис/Last Deed: 2009-03-23 17:03:24 SoleCapitalOwner "АСТРОМ" АД
 • Емил Ганчев Попов
  Първи запис/First Deed: 2008-10-17 12:57:19 BoardOfManagers2 03.10.2011
  Последен запис/Last Deed: 2009-01-12 14:55:48 BoardOfManagers2 03.10.2011
 • Undefined
  Първи запис/First Deed: 2008-10-17 12:57:19 Representatives ЕМИЛ ГАНЧЕВ ПОПОВ
  Последен запис/Last Deed: 2010-03-01 17:03:19 Representatives МАРИН ГЕОРГИЕВ КУЗЕВ
 • КАЛИНА МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА
  Първи запис/First Deed: 2008-10-17 12:57:19 BoardOfManagers2 03.10.2011
  Последен запис/Last Deed: 2008-10-17 12:57:19 BoardOfManagers2 03.10.2011
 • БОС
  Първи запис/First Deed: 2008-10-17 12:57:19 SupervisingBoard 03.10.2011
  Последен запис/Last Deed: 2008-10-17 12:57:19 SupervisingBoard 03.10.2011
 • ХРИСТО АТАНАСОВ КОВАЧКИ
  Първи запис/First Deed: 2008-10-17 12:57:19 SupervisingBoard 03.10.2011
  Последен запис/Last Deed: 2008-10-17 12:57:19 SupervisingBoard 03.10.2011
 • СВА-СОФИЯ
  Първи запис/First Deed: 2008-10-17 12:57:19 SupervisingBoard 03.10.2011
  Последен запис/Last Deed: 2008-10-17 12:57:19 SupervisingBoard 03.10.2011
 • ПЕТЪР ПАНАЙОТОВ КУМАНОВ
  Първи запис/First Deed: 2010-03-01 17:03:19 BoardOfDirectors ПЕТЪР ПАНАЙОТОВ КУМАНОВ
  Последен запис/Last Deed: 2010-03-01 17:03:19 BoardOfDirectors ПЕТЪР ПАНАЙОТОВ КУМАНОВ
 • ЙОРДАНКА АСЕНОВА ГЕОРГИЕВА
  Първи запис/First Deed: 2010-03-01 17:03:19 BoardOfDirectors ПЕТЪР ПАНАЙОТОВ КУМАНОВ
  Последен запис/Last Deed: 2011-08-30 15:48:06 BoardOfDirectors ЙОРДАНКА АСЕНОВА ГЕОРГИЕВА
 • Светослав Ефтимов Славчев
  Първи запис/First Deed: 2013-07-12 11:11:24 BoardOfDirectors 15.08.2017
  Последен запис/Last Deed: 2011-08-30 15:48:06 BoardOfDirectors ЙОРДАНКА АСЕНОВА ГЕОРГИЕВА
 • Светослав Ефтимов Славчев
  Първи запис/First Deed: 2019-06-11 10:03:09 ActualOwners 8bc545bf86686ed0be9cdcde03d82b99890ae30a1bf42f35dc9219f0a662ac1d
  Последен запис/Last Deed: 2019-07-22 14:39:37 SoleCapitalOwner 8bc545bf86686ed0be9cdcde03d82b99890ae30a1bf42f35dc9219f0a662ac1d
 • Димитър Йорданов Иванов
  Първи запис/First Deed: 2019-07-22 14:39:37 BoardOfDirectors 12.07.2024
  Последен запис/Last Deed: 2019-07-22 14:39:37 BoardOfDirectors 12.07.2024
 • МАРИН ГЕОРГИЕВ КУЗЕВ
  Първи запис/First Deed: 2019-07-22 14:39:37 BoardOfDirectors 12.07.2024
  Последен запис/Last Deed: 2019-07-22 14:39:37 BoardOfDirectors 12.07.2024
000646188 НОВА ДЕНИЦА
 • 3 дела, в които участват субекти без уникален идентификатор
 • Няма данни за участие в обществени поръчки
 • Няма данни за проекти по ОП 2007-2013
 • Няма данни за проекти по ОП 2014-2020
 • Няма данни за проекти по ПРСР
 • Няма данни за доставки по ПРСР
 • Няма данни за къщи за гости
 • Няма данни за коронасубсидии
 • Няма данни за разрешителни за сеч
 • Няма данни за декларирани приходи като медия
 • Няма данни за дългове към НАП
 • НИКИФОР ИСТАЛИЯНОВ ВАНГЕЛОВ
  Първи запис/First Deed: 2008-08-13 10:52:25 BoardOfDirectors 27.06.2008
  Последен запис/Last Deed: 2010-12-01 14:56:02 BoardOfDirectors 13.08.2015
 • ИВАЙЛО АСПАРУХОВ ИВАНОВ
  Първи запис/First Deed: 2008-08-13 10:52:25 BoardOfDirectors 27.06.2008
  Последен запис/Last Deed: 2011-01-19 13:16:23 BoardOfDirectors 13.08.2015
 • Десислава Божидарова Ковачка
  Първи запис/First Deed: 2008-08-13 10:52:25 BoardOfDirectors 27.06.2008
  Последен запис/Last Deed: 2013-08-14 16:39:27 BoardOfDirectors 13.08.2015
 • Undefined
  Първи запис/First Deed: 2008-04-17 11:35:10 Representatives НИКИФОР ИСТАЛИЯНОВ ВАНГЕЛОВ
  Последен запис/Last Deed: 2013-08-14 16:39:27 Representatives Гергана Ангелова Дончева
 • ХРИСТО АТАНАСОВ КОВАЧКИ
  Първи запис/First Deed: 2008-04-17 11:35:10 BoardOfDirectors 27.06.2008
  Последен запис/Last Deed: 2008-04-17 11:35:10 BoardOfDirectors 27.06.2008
 • НОВА ДЕНИЦА
  Първи запис/First Deed: 2008-08-25 17:22:00 Partners "АСКЕНТ ШОП" ЕООД
  Последен запис/Last Deed: 2017-11-06 12:06:44 ShareTransfers МАХ-2003 БЪЛГАРИЯ продава на ТИВАТРЕЙД БЪЛГАРИЯ 180МАХ-2003 БЪЛГАРИЯ продава на КОМЕ БЪЛГАРИЯ 1680МАХ-2003 БЪЛГАРИЯ продава на НОВА ДЕНИЦА БЪЛГАРИЯ 160МАХ-2003 БЪЛГАРИЯ продава на РУМ ДЕНИЦА БЪЛГАРИЯ 110МАХ-2003 БЪЛГАРИЯ продава на ЦБА БЪЛГАРИЯ 510АПЕТИТ БЪЛГАРИЯ продава на ЦБА БЪЛГАРИЯ 1000МАХ-2003 БЪЛГАРИЯ продава на ТИМ БЪЛГАРИЯ 280МАХ-2003 БЪЛГАРИЯ продава на БЕТА 111 БЪЛГАРИЯ 80
 • ГЕРГАНА АНГЕЛОВА ДОНЧЕВА
  Първи запис/First Deed: 2011-01-19 13:16:23 BoardOfDirectors 13.08.2015
  Последен запис/Last Deed: 2013-08-14 16:39:27 BoardOfDirectors 13.08.2015
 • Виктория Лулчева Асенова
  Първи запис/First Deed: 2013-08-14 16:39:27 BoardOfDirectors 13.08.2015
  Последен запис/Last Deed: 2013-08-14 16:39:27 BoardOfDirectors 13.08.2015
 • ВЯЧЕСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ ЕРЕМЕЕВ
  Първи запис/First Deed: 2019-09-09 10:37:00 OffshoreDirectContro 699f2395d6c9a195fc3875af7807d3a32c24c90269c96e0a5bc40e5ec17ad0f0
  Последен запис/Last Deed: 2019-09-09 10:37:00 OffshoreDirectContro 699f2395d6c9a195fc3875af7807d3a32c24c90269c96e0a5bc40e5ec17ad0f0
 • Христо Атанасов Ковачки
  Първи запис/First Deed: 2019-09-09 10:37:00 ActualOwners ac24e955db5966f4e085cf422336d9050efc53f4a7d06c64d0220f3d07be36f3
  Последен запис/Last Deed: 2019-09-09 10:37:00 ActualOwners ac24e955db5966f4e085cf422336d9050efc53f4a7d06c64d0220f3d07be36f3
121086224 ОБЩИНСКА БАНКА
 • ОБЩИНСКА БАНКА
  Първи запис/First Deed: 2010-12-08 18:14:40 AtPawnCreditors "ОБЩИНСКА БАНКА" АД
  Последен запис/Last Deed: 2017-12-15 15:19:21 Distraints ОБЩИНСКА БАНКА АД
 • Александър Петров Личев
  Първи запис/First Deed: 2008-03-21 15:12:58 BoardOfManagers2 ВАСИЛ БОРИСОВ ТРЕНЕВ
  Последен запис/Last Deed: 2008-03-21 15:12:58 BoardOfManagers2 ВАСИЛ БОРИСОВ ТРЕНЕВ
 • Undefined
  Първи запис/First Deed: 2008-03-21 15:12:58 Representatives АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ ЛИЧЕВ
  Последен запис/Last Deed: 2018-03-06 10:57:46 Representatives АНГЕЛ КИРИЛОВ ГЕКОВ
 • Георги Христов Беловски
  Първи запис/First Deed: 2008-03-21 15:12:58 BoardOfManagers2 ВАСИЛ БОРИСОВ ТРЕНЕВ
  Последен запис/Last Deed: 2012-06-04 11:11:25 BoardOfManagers2 САШО ПЕТРОВ ЧАКАЛСКИ
 • Васил Борисов Тренев
  Първи запис/First Deed: 2008-03-21 15:12:58 BoardOfManagers2 ВАСИЛ БОРИСОВ ТРЕНЕВ
  Последен запис/Last Deed: 2012-06-04 11:11:25 BoardOfManagers2 САШО ПЕТРОВ ЧАКАЛСКИ
 • ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА ИЛИЕВА
  Първи запис/First Deed: 2008-03-21 15:12:58 Procurators ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА ИЛИЕВА
  Последен запис/Last Deed: 2011-06-09 11:18:57 Procurators ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА ИЛИЕВА
 • Николай Михайлов Колев
  Първи запис/First Deed: 2008-03-21 15:12:58 Procurators ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА ИЛИЕВА
  Последен запис/Last Deed: 2018-03-06 10:57:46 BoardOfManagers2 НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ КОЛЕВ
 • ДИМИТЪР ПАУНКОВ КОЛЕВ
  Първи запис/First Deed: 2008-03-21 15:12:58 SupervisingBoard 16.09.2010
  Последен запис/Last Deed: 2008-03-21 15:12:58 SupervisingBoard 16.09.2010
 • НИКИФОР ИСТАЛИЯНОВ ВАНГЕЛОВ
  Първи запис/First Deed: 2008-03-21 15:12:58 SupervisingBoard 16.09.2010
  Последен запис/Last Deed: 2008-03-21 15:12:58 SupervisingBoard 16.09.2010
 • СПАС СИМЕОНОВ ДИМИТРОВ
  Първи запис/First Deed: 2008-03-21 15:12:58 SupervisingBoard 16.09.2010
  Последен запис/Last Deed: 2016-10-10 12:39:34 SupervisingBoard 09.09.2019
 • Сашо Петров Чакалски
  Първи запис/First Deed: 2011-11-29 13:36:19 BoardOfManagers2 ГЕОРГИ ХРИСТОВ БЕЛОВСКИ
  Последен запис/Last Deed: 2017-01-12 10:21:38 BoardOfManagers2 ИВАНКА ТОТЕВА ПОПОВА
 • Борислав Иванов Моянов
  Първи запис/First Deed: 2011-11-29 13:36:19 BoardOfManagers2 ГЕОРГИ ХРИСТОВ БЕЛОВСКИ
  Последен запис/Last Deed: 2011-11-29 13:36:19 BoardOfManagers2 ГЕОРГИ ХРИСТОВ БЕЛОВСКИ
 • ИВАНКА ТОТЕВА ПОПОВА
  Първи запис/First Deed: 2011-11-29 13:36:19 BoardOfManagers2 ГЕОРГИ ХРИСТОВ БЕЛОВСКИ
  Последен запис/Last Deed: 2017-01-12 10:21:38 BoardOfManagers2 ИВАНКА ТОТЕВА ПОПОВА
 • РАДОСЛАВ ТОДОРОВ МИЛЕНКОВ
  Първи запис/First Deed: 2014-11-21 10:23:48 BoardOfManagers2 РАДОСЛАВ ТОДОРОВ МИЛЕНКОВ
  Последен запис/Last Deed: 2012-06-04 11:11:25 BoardOfManagers2 САШО ПЕТРОВ ЧАКАЛСКИ
 • ЛИДИЯ СПАСОВА КОЦЕВА - СТАНКОВА
  Първи запис/First Deed: 2014-11-21 10:23:48 BoardOfManagers2 РАДОСЛАВ ТОДОРОВ МИЛЕНКОВ
  Последен запис/Last Deed: 2017-01-12 10:21:38 BoardOfManagers2 ИВАНКА ТОТЕВА ПОПОВА
 • ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВ ГОРАНОВ
  Първи запис/First Deed: 2014-07-15 09:34:13 BoardOfManagers2 САШО ПЕТРОВ ЧАКАЛСКИ
  Последен запис/Last Deed: 2014-07-15 09:34:13 BoardOfManagers2 САШО ПЕТРОВ ЧАКАЛСКИ
 • Здравко Борисов Гъргаров
  Първи запис/First Deed: 2012-08-13 09:47:09 SupervisingBoard 16.09.2010
  Последен запис/Last Deed: 2016-10-10 12:39:34 SupervisingBoard 09.09.2019
 • СТЕФАН ЛАЗАРОВ НЕНОВ
  Първи запис/First Deed: 2012-08-13 09:47:09 SupervisingBoard 16.09.2010
  Последен запис/Last Deed: 2016-10-10 12:39:34 SupervisingBoard 09.09.2019
 • РАЙКО ИВАНОВ КАРАГЬОЗОВ
  Първи запис/First Deed: 2011-06-09 11:18:57 Procurators ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА ИЛИЕВА
  Последен запис/Last Deed: 2011-06-09 11:18:57 Procurators ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА ИЛИЕВА
 • Петя Николова Димитрова
  Първи запис/First Deed: 2011-11-18 19:14:46 SupervisingBoard 16.09.2010
  Последен запис/Last Deed: 2011-11-18 19:14:46 SupervisingBoard 16.09.2010
 • ЛЮДМИЛА СТОЯНОВА ВАСИЛЕВА
  Първи запис/First Deed: 2014-12-13 11:11:40 BoardOfManagers2 ИВАНКА ТОТЕВА ПОПОВА
  Последен запис/Last Deed: 2017-01-12 10:21:38 BoardOfManagers2 ИВАНКА ТОТЕВА ПОПОВА
 • ВАСИЛИОС ЕФСТАТИОС ПАГОНИС
  Първи запис/First Deed: 2019-06-27 07:44:59 ActualOwners c8dccdf21fdf47685418d65a5e124498a575a326b07234509576b84a87da6b71
  Последен запис/Last Deed: 2019-06-27 07:44:59 ActualOwners c8dccdf21fdf47685418d65a5e124498a575a326b07234509576b84a87da6b71
 • РАМОН КИНТАНА САНС
  Първи запис/First Deed: 2019-06-27 07:44:59 OffshoreNoDirectCont 1fc35ee829701608f165f0f88ebef12da89a79c36f929db5dd5cc6e7f0382103
  Последен запис/Last Deed: 2019-06-27 07:44:59 OffshoreNoDirectCont 1fc35ee829701608f165f0f88ebef12da89a79c36f929db5dd5cc6e7f0382103
 • Рене Хауърд
  Първи запис/First Deed: 2019-06-27 07:44:59 OffshoreNoDirectCont 1fc35ee829701608f165f0f88ebef12da89a79c36f929db5dd5cc6e7f0382103
  Последен запис/Last Deed: 2019-06-27 07:44:59 OffshoreNoDirectCont 1fc35ee829701608f165f0f88ebef12da89a79c36f929db5dd5cc6e7f0382103
 • Борислав Яворов Чиликов
  Първи запис/First Deed: 2020-09-29 11:32:33 BoardOfManagers2 d305423858ee67a130f6dc4a9c01cfb0f8c9a56e132faf2f38398ec5f867443f
  Последен запис/Last Deed: 2020-09-29 11:32:33 BoardOfManagers2 d305423858ee67a130f6dc4a9c01cfb0f8c9a56e132faf2f38398ec5f867443f
 • АНГЕЛ КИРИЛОВ ГЕКОВ
  Първи запис/First Deed: 2020-09-29 11:32:33 BoardOfManagers2 d305423858ee67a130f6dc4a9c01cfb0f8c9a56e132faf2f38398ec5f867443f
  Последен запис/Last Deed: 2020-09-29 11:32:33 BoardOfManagers2 d305423858ee67a130f6dc4a9c01cfb0f8c9a56e132faf2f38398ec5f867443f
 • Тодор Николов Ванев
  Първи запис/First Deed: 2020-09-29 11:32:33 BoardOfManagers2 d305423858ee67a130f6dc4a9c01cfb0f8c9a56e132faf2f38398ec5f867443f
  Последен запис/Last Deed: 2020-09-29 11:32:33 BoardOfManagers2 d305423858ee67a130f6dc4a9c01cfb0f8c9a56e132faf2f38398ec5f867443f
 • ИВАЙЛО РУМЕНОВ ИВАНОВ
  Първи запис/First Deed: 2020-09-29 11:32:33 BoardOfManagers2 d305423858ee67a130f6dc4a9c01cfb0f8c9a56e132faf2f38398ec5f867443f
  Последен запис/Last Deed: 2020-09-29 11:32:33 BoardOfManagers2 d305423858ee67a130f6dc4a9c01cfb0f8c9a56e132faf2f38398ec5f867443f
 • Владимир Георгиев Котларски
  Първи запис/First Deed: 2020-09-29 11:32:33 BoardOfManagers2 d305423858ee67a130f6dc4a9c01cfb0f8c9a56e132faf2f38398ec5f867443f
  Последен запис/Last Deed: 2020-09-29 11:32:33 BoardOfManagers2 d305423858ee67a130f6dc4a9c01cfb0f8c9a56e132faf2f38398ec5f867443f
 • Ангел Кирилов Геков
  Първи запис/First Deed: 2018-03-06 10:57:46 BoardOfManagers2 НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ КОЛЕВ
  Последен запис/Last Deed: 2018-05-14 15:03:12 BoardOfManagers2 БОРИСЛАВ ЯВОРОВ ЧИЛИКОВ
 • Борислав Яворов Чиликов
  Първи запис/First Deed: 2018-03-06 10:57:46 BoardOfManagers2 НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ КОЛЕВ
  Последен запис/Last Deed: 2018-05-14 15:03:12 BoardOfManagers2 БОРИСЛАВ ЯВОРОВ ЧИЛИКОВ
 • ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ДЖЕЛЕПОВ
  Първи запис/First Deed: 2018-03-06 10:57:46 BoardOfManagers2 НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ КОЛЕВ
  Последен запис/Last Deed: 2018-05-14 15:03:12 BoardOfManagers2 БОРИСЛАВ ЯВОРОВ ЧИЛИКОВ
 • ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ КОТЛАРСКИ
  Първи запис/First Deed: 2018-03-06 10:57:46 BoardOfManagers2 НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ КОЛЕВ
  Последен запис/Last Deed: 2018-05-14 15:03:12 BoardOfManagers2 БОРИСЛАВ ЯВОРОВ ЧИЛИКОВ
 • Тодор Николов Ванев
  Първи запис/First Deed: 2018-05-14 15:03:12 BoardOfManagers2 БОРИСЛАВ ЯВОРОВ ЧИЛИКОВ
  Последен запис/Last Deed: 2018-05-14 15:03:12 BoardOfManagers2 БОРИСЛАВ ЯВОРОВ ЧИЛИКОВ
130025149 ВИЗА ЕВРОМАРКЕТ
 • Няма данни за участие в обществени поръчки
 • Няма данни за проекти по ОП 2007-2013
 • Няма данни за проекти по ОП 2014-2020
 • Няма данни за проекти по ПРСР
 • Няма данни за доставки по ПРСР
 • Няма данни за къщи за гости
 • Няма данни за коронасубсидии
 • Няма данни за разрешителни за сеч
 • Няма данни за декларирани приходи като медия
 • Няма данни за дългове към НАП
 • НИКИФОР ИСТАЛИЯНОВ ВАНГЕЛОВ
  Първи запис/First Deed: 2008-06-05 09:44:09 Managers НИКИФОР ИСТАЛИЯНОВ ВАНГЕЛОВ
  Последен запис/Last Deed: 2008-06-05 09:44:09 Managers НИКИФОР ИСТАЛИЯНОВ ВАНГЕЛОВ
 • ЕЛ ЕМ ИМПЕКС
  Първи запис/First Deed: 2008-06-05 09:44:09 SoleCapitalOwner "ЕЛ ЕМ ИМПЕКС" ЕООД
  Последен запис/Last Deed: 2013-06-11 14:52:52 Descriptions 5000
 • КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО
  Първи запис/First Deed: 2009-09-17 15:17:09 Distraints КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО, ПРИДОБИТО ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ
  Последен запис/Last Deed: 2009-09-17 15:17:09 Distraints КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО, ПРИДОБИТО ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ
 • ГЕРГАНА АНГЕЛОВА ДОНЧЕВА
  Първи запис/First Deed: 2013-07-04 09:54:06 Managers ГЕРГАНА АНГЕЛОВА ДОНЧЕВА
  Последен запис/Last Deed: 2013-07-04 09:54:06 Managers ГЕРГАНА АНГЕЛОВА ДОНЧЕВА
 • АЛМЕР
  Първи запис/First Deed: 2014-03-14 13:47:26 Distraints АЛМЕР ЕООД
  Последен запис/Last Deed: 2014-05-23 14:14:02 Distraints АЛМЕР ЕООД
 • ОВИ 7
  Първи запис/First Deed: 2013-07-31 15:47:25 Distraints "ОВИ 7" ЕООД
  Последен запис/Last Deed: 2013-07-31 15:47:25 Distraints "ОВИ 7" ЕООД
 • ВИЗА ЕВРОМАРКЕТ
  Първи запис/First Deed: 2014-05-23 14:14:02 Descriptions 5000
  Последен запис/Last Deed: 2014-10-17 11:00:15 BoardOfDirectors 27.07.2017
831632130 РУМ ДЕНИЦА
 • 3 дела, в които участват субекти без уникален идентификатор
 • Няма данни за участие в обществени поръчки
 • Няма данни за проекти по ОП 2007-2013
 • Няма данни за проекти по ОП 2014-2020
 • Няма данни за проекти по ПРСР
 • Няма данни за доставки по ПРСР
 • Няма данни за къщи за гости
 • Няма данни за коронасубсидии
 • Няма данни за разрешителни за сеч
 • Няма данни за декларирани приходи като медия
 • Няма данни за дългове към НАП
 • НИКИФОР ИСТАЛИЯНОВ ВАНГЕЛОВ
  Първи запис/First Deed: 2008-06-03 14:03:43 BoardOfDirectors 27.08.2007
  Последен запис/Last Deed: 2008-12-29 09:39:20 BoardOfDirectors 04.12.2013
 • ИВАЙЛО АСПАРУХОВ ИВАНОВ
  Първи запис/First Deed: 2008-06-03 14:03:43 BoardOfDirectors 27.08.2007
  Последен запис/Last Deed: 2011-01-19 18:26:09 BoardOfDirectors 04.12.2013
 • ГЕРГАНА АНГЕЛОВА ДОНЧЕВА
  Първи запис/First Deed: 2008-06-03 14:03:43 BoardOfDirectors 27.08.2007
  Последен запис/Last Deed: 2014-10-17 11:00:15 BoardOfDirectors 27.07.2017
 • РУМ ДЕНИЦА
  Първи запис/First Deed: 2008-08-25 17:22:00 Partners "АСКЕНТ ШОП" ЕООД
  Последен запис/Last Deed: 2017-11-06 12:06:44 ShareTransfers МАХ-2003 БЪЛГАРИЯ продава на ТИВАТРЕЙД БЪЛГАРИЯ 180МАХ-2003 БЪЛГАРИЯ продава на КОМЕ БЪЛГАРИЯ 1680МАХ-2003 БЪЛГАРИЯ продава на НОВА ДЕНИЦА БЪЛГАРИЯ 160МАХ-2003 БЪЛГАРИЯ продава на РУМ ДЕНИЦА БЪЛГАРИЯ 110МАХ-2003 БЪЛГАРИЯ продава на ЦБА БЪЛГАРИЯ 510АПЕТИТ БЪЛГАРИЯ продава на ЦБА БЪЛГАРИЯ 1000МАХ-2003 БЪЛГАРИЯ продава на ТИМ БЪЛГАРИЯ 280МАХ-2003 БЪЛГАРИЯ продава на БЕТА 111 БЪЛГАРИЯ 80
 • Undefined
  Първи запис/First Deed: 2008-03-10 17:57:42 Representatives НИКИФОР ИСТАЛИЯНОВ ВАНГЕЛОВ
  Последен запис/Last Deed: 2011-01-19 18:26:09 Representatives ИВАЙЛО АСПАРУХОВ ИВАНОВ
 • ХРИСТО АТАНАСОВ КОВАЧКИ
  Първи запис/First Deed: 2008-03-10 17:57:42 BoardOfDirectors 27.08.2007
  Последен запис/Last Deed: 2008-03-10 17:57:42 BoardOfDirectors 27.08.2007
 • ХРИСТО ЦВЕТАНОВ ЦВЕТКОВ
  Първи запис/First Deed: 2013-08-27 17:15:22 BoardOfDirectors 27.07.2017
  Последен запис/Last Deed: 2011-01-19 18:26:09 BoardOfDirectors 04.12.2013
 • Виктория Лулчева Асенова
  Първи запис/First Deed: 2013-08-27 17:15:22 BoardOfDirectors 27.07.2017
  Последен запис/Last Deed: 2014-10-17 11:00:15 BoardOfDirectors 27.07.2017
 • ВИЗА ЕВРОМАРКЕТ
  Първи запис/First Deed: 2014-10-17 11:00:15 BoardOfDirectors 27.07.2017
  Последен запис/Last Deed: 2014-10-17 11:00:15 BoardOfDirectors 27.07.2017
 • Гергана Ангелова Дончева
  Първи запис/First Deed: 2019-08-07 14:58:10 OffshoreDirectContro 3cd52dcff2fb2d775f9a0ed7b5cbe58f692f5051f5ef7a6a718a6196851a1844
  Последен запис/Last Deed: 2019-08-07 14:58:10 OffshoreDirectContro 3cd52dcff2fb2d775f9a0ed7b5cbe58f692f5051f5ef7a6a718a6196851a1844
 • Ивайло Янков Янков
  Първи запис/First Deed: 2019-08-07 14:58:10 OffshoreNoDirectCont dc18c668d4d2081a7d8d64b7d37a7d8db806bade840b1a4762f92e29f9fba3a1
  Последен запис/Last Deed: 2019-08-07 14:58:10 OffshoreNoDirectCont dc18c668d4d2081a7d8d64b7d37a7d8db806bade840b1a4762f92e29f9fba3a1
 • Христо Атанасов Ковачки
  Първи запис/First Deed: 2019-08-07 14:58:10 ActualOwners ac24e955db5966f4e085cf422336d9050efc53f4a7d06c64d0220f3d07be36f3
  Последен запис/Last Deed: 2019-08-07 14:58:10 ActualOwners ac24e955db5966f4e085cf422336d9050efc53f4a7d06c64d0220f3d07be36f3
175204644 "МАГАЗИНИ ЕВОПА" АД
 • 3 дела, в които участват субекти без уникален идентификатор
 • Няма данни за участие в обществени поръчки
 • Няма данни за проекти по ОП 2007-2013
 • Няма данни за проекти по ОП 2014-2020
 • Няма данни за проекти по ПРСР
 • Няма данни за доставки по ПРСР
 • Няма данни за къщи за гости
 • Няма данни за коронасубсидии
 • Няма данни за разрешителни за сеч
 • Няма данни за декларирани приходи като медия
 • Няма данни за дългове към НАП
131126012 ВЪГЛЕДОБИВНА КОМПАНИЯ
 • Няма данни за участие в обществени поръчки
 • Няма данни за проекти по ОП 2007-2013
 • Няма данни за проекти по ОП 2014-2020
 • Няма данни за проекти по ПРСР
 • Няма данни за доставки по ПРСР
 • Няма данни за къщи за гости
 • Няма данни за коронасубсидии
 • Няма данни за разрешителни за сеч
 • Няма данни за декларирани приходи като медия
 • Няма данни за дългове към НАП
 • НИКИФОР ИСТАЛИЯНОВ ВАНГЕЛОВ
  Първи запис/First Deed: 2008-01-31 09:40:14 Partners НИКИФОР ИСТАЛИЯНОВ ВАНГЕЛОВ
  Последен запис/Last Deed: 2014-06-06 11:51:02 ShareTransfers НИКИФОР ИСТАЛИЯНОВ ВАНГЕЛОВ БЪЛГАРИЯ продава на КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ЧАВРАГАНСКИ БЪЛГАРИЯ 5000
 • БОЛОНЯ ИНВЕСТИНГ ЛИМИТИД
  Първи запис/First Deed: 2008-01-31 09:40:14 Partners НИКИФОР ИСТАЛИЯНОВ ВАНГЕЛОВ
  Последен запис/Last Deed: 2008-01-31 09:40:14 Partners НИКИФОР ИСТАЛИЯНОВ ВАНГЕЛОВ
 • ВЪГЛЕДОБИВНА КОМПАНИЯ
  Първи запис/First Deed: 2008-01-29 17:54:18 Pledgors ВЪГЛЕДОБИВНА КОМПАНИЯ
  Последен запис/Last Deed: 2012-09-17 16:29:18 DebtorOverSecureClai ВЪГЛЕДОБИВНА КОМПАНИЯ
 • КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО
  Първи запис/First Deed: 2009-09-17 15:12:01 Distraints КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО, ПРИДОБИТО ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ
  Последен запис/Last Deed: 2009-09-17 15:12:01 Distraints КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО, ПРИДОБИТО ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ
 • Кирил Атанасов Станчев
  Първи запис/First Deed: 2011-09-29 16:34:36 Managers КИРИЛ АТАНАСОВ СТАНЧЕВ
  Последен запис/Last Deed: 2011-09-29 16:34:36 Managers КИРИЛ АТАНАСОВ СТАНЧЕВ
 • НОРЕКС АГРО
  Първи запис/First Deed: 2010-03-26 16:39:05 Distraints НОРЕКС АГРО ООД
  Последен запис/Last Deed: 2010-03-26 16:39:05 Distraints НОРЕКС АГРО ООД
 • ОГНЯН КИРИЛОВ ЗАРЕВ
  Първи запис/First Deed: 2011-01-10 15:12:57 Managers ОГНЯН КИРИЛОВ ЗАРЕВ
  Последен запис/Last Deed: 2011-11-05 06:55:06 Managers ОГНЯН КИРИЛОВ ЗАРЕВ
 • Красимир Георгиев Чаврагански
  Първи запис/First Deed: 2014-06-06 11:51:02 ShareTransfers НИКИФОР ИСТАЛИЯНОВ ВАНГЕЛОВ БЪЛГАРИЯ продава на КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ЧАВРАГАНСКИ БЪЛГАРИЯ 5000
  Последен запис/Last Deed: 2016-12-28 11:42:59 ShareTransfers Красимир Георгиев Чаврагански БЪЛГАРИЯ продава на КАРЛИНГТЪН ЛТД. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 5000
 • Найжъл Мартин Фозърд
  Първи запис/First Deed: 2019-09-12 08:32:50 OffshoreDirectContro 07121947
  Последен запис/Last Deed: 2019-09-12 08:32:50 OffshoreDirectContro 07121947
 • Найджъл Мартин Фозърд
  Първи запис/First Deed: 2019-09-12 08:32:50 ActualOwners 7ac6be5de96059e5cf2c41e67775a4e61532f7301ca5e429b8c02e816231eed7
  Последен запис/Last Deed: 2019-09-12 08:32:50 ActualOwners 7ac6be5de96059e5cf2c41e67775a4e61532f7301ca5e429b8c02e816231eed7
 • КАРЛИНГТЪН ЛТД.
  Първи запис/First Deed: 2016-12-28 11:42:59 ShareTransfers Красимир Георгиев Чаврагански БЪЛГАРИЯ продава на КАРЛИНГТЪН ЛТД. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 5000
  Последен запис/Last Deed: 2016-12-28 11:42:59 ShareTransfers Красимир Георгиев Чаврагански БЪЛГАРИЯ продава на КАРЛИНГТЪН ЛТД. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 5000
122016549 МИНА БЕЛИ БРЕГ
 • 6 дела, в които участват субекти без уникален идентификатор
 • Няма данни за участие в обществени поръчки
 • Няма данни за проекти по ОП 2007-2013
 • Няма данни за проекти по ОП 2014-2020
 • Няма данни за проекти по ПРСР
 • Няма данни за доставки по ПРСР
 • Няма данни за къщи за гости
 • Няма данни за коронасубсидии
 • Няма данни за разрешителни за сеч
 • Няма данни за декларирани приходи като медия
 • Няма данни за дългове към НАП
 • Асен Методиев Горанов
  Първи запис/First Deed: 2008-01-31 10:52:26 BoardOfDirectors 15.11.2009
  Последен запис/Last Deed: 2014-08-25 10:05:22 BoardOfDirectors 22.03.2015
 • Undefined
  Първи запис/First Deed: 2008-01-31 10:52:26 Representatives АСЕН МЕТОДИЕВ ГОРАНОВ
  Последен запис/Last Deed: 2016-10-27 17:05:58 Representatives Михаил Иванов Михайлов
 • НИКИФОР ИСТАЛИЯНОВ ВАНГЕЛОВ
  Първи запис/First Deed: 2008-01-31 10:52:26 BoardOfDirectors 15.11.2009
  Последен запис/Last Deed: 2010-03-30 14:51:25 BoardOfDirectors 22.03.2015
 • СНЕЖАНА ПЕНЧЕВА АНДОНОВА
  Първи запис/First Deed: 2008-01-31 10:52:26 BoardOfDirectors 15.11.2009
  Последен запис/Last Deed: 2016-10-27 17:05:58 BoardOfDirectors 21.07.2020
 • ДЖОСЕТ ИНК
  Първи запис/First Deed: 2011-07-30 14:17:22 BoardOfDirectors 22.03.2015
  Последен запис/Last Deed: 2011-07-30 14:17:22 BoardOfDirectors 22.03.2015
 • Ангелита Голдсън
  Първи запис/First Deed: 2019-08-05 17:02:03 ActualOwners 10.09.1970
  Последен запис/Last Deed: 2019-08-05 17:02:03 ActualOwners 10.09.1970
 • Михаил Иванов Михайлов
  Първи запис/First Deed: 2014-08-25 10:05:22 BoardOfDirectors 22.03.2015
  Последен запис/Last Deed: 2016-10-27 17:05:58 BoardOfDirectors 21.07.2020
 • Георги Иванов Керемидарски
  Първи запис/First Deed: 2019-04-12 10:48:50 BoardOfDirectors 21.07.2020
  Последен запис/Last Deed: 2019-04-12 10:48:50 BoardOfDirectors 21.07.2020
 • Ивайло Димитров Божилов
  Първи запис/First Deed: 2019-04-12 10:48:50 BoardOfDirectors 21.07.2020
  Последен запис/Last Deed: 2020-07-08 09:50:04 Representatives a9d6070c9dfb2a7e880a547a7a74120b90ccb4679255966aea629761f5b5013b
 • СНЕЖАНА ПЕНЧЕВА АНДОНОВА
  Първи запис/First Deed: 2019-04-12 10:48:50 BoardOfDirectors 21.07.2020
  Последен запис/Last Deed: 2019-04-12 10:48:50 BoardOfDirectors 21.07.2020
 • Кирил Иванов Божиков
  Първи запис/First Deed: 2016-10-27 17:05:58 BoardOfDirectors 21.07.2020
  Последен запис/Last Deed: 2016-10-27 17:05:58 BoardOfDirectors 21.07.2020
130779569 МИННА КОМПАНИЯ
 • Няма данни за участие в обществени поръчки
 • Няма данни за проекти по ОП 2007-2013
 • Няма данни за проекти по ОП 2014-2020
 • Няма данни за проекти по ПРСР
 • Няма данни за доставки по ПРСР
 • Няма данни за къщи за гости
 • Няма данни за коронасубсидии
 • Няма данни за разрешителни за сеч
 • Няма данни за декларирани приходи като медия
 • Няма данни за дългове към НАП
 • НИКИФОР ИСТАЛИЯНОВ ВАНГЕЛОВ
  Първи запис/First Deed: 2008-01-29 16:36:39 SoleCapitalOwner НИКИФОР ИСТАЛИЯНОВ ВАНГЕЛОВ
  Последен запис/Last Deed: 2013-05-13 11:41:41 ShareTransfers НИКИФОР ИСТАЛИЯНОВ ВАНГЕЛОВ БЪЛГАРИЯ продава на БОЖИДАР СТАНИМИРОВ ЖИВКОВ БЪЛГАРИЯ 605000
 • ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
  Първи запис/First Deed: 2008-01-29 16:36:39 AtPawnCreditors 'ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА' АД
  Последен запис/Last Deed: 2009-05-13 15:08:19 AtPawnCreditors ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
 • МИННА КОМПАНИЯ
  Първи запис/First Deed: 2008-04-17 09:53:22 SoleCapitalOwner "МИННА КОМПАНИЯ" ЕООД
  Последен запис/Last Deed: 2019-08-22 13:20:47 Descriptions 5000
 • НОРЕКС АГРО
  Първи запис/First Deed: 2009-08-24 17:40:33 Distraints НОРЕКС АГРО
  Последен запис/Last Deed: 2009-08-24 17:40:33 Distraints НОРЕКС АГРО
 • КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО
  Първи запис/First Deed: 2009-09-17 15:12:04 Distraints КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО, ПРИДОБИТО ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ
  Последен запис/Last Deed: 2009-09-17 15:12:04 Distraints КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО, ПРИДОБИТО ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ
 • БОЖИДАР СТАНИМИРОВ ЖИВКОВ
  Първи запис/First Deed: 2012-07-25 14:11:18 Managers БОЖИДАР СТАНИМИРОВ ЖИВКОВ
  Последен запис/Last Deed: 2014-09-08 15:35:52 ShareTransfers БОЖИДАР СТАНИМИРОВ ЖИВКОВ БЪЛГАРИЯ продава на ДЕСИСЛАВА ДРАГАНОВА ФИЛИПОВА БЪЛГАРИЯ 605000
 • ДАР ФИНАНС
  Първи запис/First Deed: 2013-08-15 16:46:10 PledgeCreditors "Дар финанс" ЕООД
  Последен запис/Last Deed: 2013-08-15 16:46:10 PledgeCreditors "Дар финанс" ЕООД
 • Скарлет Варткес Нешева
  Първи запис/First Deed: 2013-07-24 14:20:21 Procurators Скарлет Варткес Нешева
  Последен запис/Last Deed: 2013-07-24 14:20:21 Procurators Скарлет Варткес Нешева
 • Десислава Драганова Филипова
  Първи запис/First Deed: 2014-09-08 15:35:52 ShareTransfers БОЖИДАР СТАНИМИРОВ ЖИВКОВ БЪЛГАРИЯ продава на ДЕСИСЛАВА ДРАГАНОВА ФИЛИПОВА БЪЛГАРИЯ 605000
  Последен запис/Last Deed: 2014-09-08 15:35:52 ShareTransfers БОЖИДАР СТАНИМИРОВ ЖИВКОВ БЪЛГАРИЯ продава на ДЕСИСЛАВА ДРАГАНОВА ФИЛИПОВА БЪЛГАРИЯ 605000
 • Кийрън Андрю Милър
  Първи запис/First Deed: 2020-04-07 08:10:45 ActualOwners 2ae750db425addbc9a3efe3c39f9825da7bc281f303980b22d30fb9c3113afb4
  Последен запис/Last Deed: 2020-04-07 08:10:45 ActualOwners 2ae750db425addbc9a3efe3c39f9825da7bc281f303980b22d30fb9c3113afb4
 • Найджъл Мартин Фозърд
  Първи запис/First Deed: 2019-06-25 16:04:30 ActualOwners 7ac6be5de96059e5cf2c41e67775a4e61532f7301ca5e429b8c02e816231eed7
  Последен запис/Last Deed: 2019-06-25 16:04:30 ActualOwners 7ac6be5de96059e5cf2c41e67775a4e61532f7301ca5e429b8c02e816231eed7
113568954 ВЪГЛЕДОБИВ БОБОВ ДОЛ
 • 2 дела, в които участват субекти без уникален идентификатор
 • 66 000,00 лв. от 1 обществени поръчки
 • Няма данни за проекти по ОП 2007-2013
 • Няма данни за проекти по ОП 2014-2020
 • Няма данни за проекти по ПРСР
 • Няма данни за доставки по ПРСР
 • Няма данни за къщи за гости
 • Няма данни за коронасубсидии
 • Няма данни за разрешителни за сеч
 • Няма данни за декларирани приходи като медия
 • Няма данни за дългове към НАП
 • ОГНЯН КИРИЛОВ ЗАРЕВ
  Първи запис/First Deed: 2010-05-26 18:25:56 Managers ОГНЯН КИРИЛОВ ЗАРЕВ
  Последен запис/Last Deed: 2011-10-21 10:07:59 Managers ОГНЯН КИРИЛОВ ЗАРЕВ
 • Кирил Атанасов Станчев
  Първи запис/First Deed: 2008-11-20 16:37:25 Managers КИРИЛ АТАНАСОВ СТАНЧЕВ
  Последен запис/Last Deed: 2011-09-13 09:37:43 Managers КИРИЛ АТАНАСОВ СТАНЧЕВ
 • НИКИФОР ИСТАЛИЯНОВ ВАНГЕЛОВ
  Първи запис/First Deed: 2008-01-29 17:54:18 Managers НИКИФОР ИСТАЛИЯНОВ ВАНГЕЛОВ
  Последен запис/Last Deed: 2008-01-29 17:54:18 Managers НИКИФОР ИСТАЛИЯНОВ ВАНГЕЛОВ
 • ВЪГЛЕДОБИВНА КОМПАНИЯ
  Първи запис/First Deed: 2008-01-29 17:54:18 Pledgors ВЪГЛЕДОБИВНА КОМПАНИЯ
  Последен запис/Last Deed: 2012-03-20 15:36:11 Descriptions 5000
 • ВЪГЛЕДОБИВ БОБОВ ДОЛ
  Първи запис/First Deed: 2008-01-29 17:54:18 SecuredClaimDebtors ВЪГЛЕДОБИВ БОБОВ ДОЛ
  Последен запис/Last Deed: 2015-02-09 13:49:23 DebtorOverSecureClai "ВЪГЛЕДОБИВ БОБОВ ДОЛ" ЕООД
 • ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
  Първи запис/First Deed: 2008-01-29 17:54:18 AtPawnCreditors "ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД,
  Последен запис/Last Deed: 2008-01-29 17:54:18 AtPawnCreditors "ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД,
 • КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО
  Първи запис/First Deed: 2009-09-17 15:35:25 Distraints КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО, ПРИДОБИТО ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ
  Последен запис/Last Deed: 2009-09-17 15:35:25 Distraints КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО, ПРИДОБИТО ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ
 • Undefined
  Първи запис/First Deed: 2012-05-22 16:23:05 Trustees БОРИС ЛЮБЕНОВ БОРИСОВ
  Последен запис/Last Deed: 2011-10-31 14:05:54 Trustees БОРИС ЛЮБЕНОВ БОРИСОВ
 • Борис Любенов Борисов
  Първи запис/First Deed: 2012-06-28 16:59:50 Trustees БОРИС ЛЮБЕНОВ БОРИСОВ
  Последен запис/Last Deed: 2012-06-28 16:59:50 Trustees БОРИС ЛЮБЕНОВ БОРИСОВ
 • Стефана Борисова Ценова
  Първи запис/First Deed: 0000-00-00 00:00:00 Person Стефана Борисова Ценова
  Последен запис/Last Deed: 0000-00-00 00:00:00 Person Стефана Борисова Ценова
 • Красимир Георгиев Чаврагански
  Първи запис/First Deed: 2013-10-11 10:04:46 Managers КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ЧАВРАГАНСКИ
  Последен запис/Last Deed: 2013-10-11 10:04:46 Managers КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ЧАВРАГАНСКИ
 • НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Държавна агенция
  Първи запис/First Deed: 2012-03-20 15:36:11 Distraints НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Държавна агенция
  Последен запис/Last Deed: 2015-02-09 13:49:23 AtPawnCreditors Министерство на финансите
 • Красимир Георгиев Чаврагански
  Първи запис/First Deed: 2019-09-24 11:59:18 OffshoreDirectContro 304a3031c8dbedb8592723c456d50fe730d11cdff61a99719a5b5d1509e3049b
  Последен запис/Last Deed: 2019-09-24 11:59:18 OffshoreDirectContro 304a3031c8dbedb8592723c456d50fe730d11cdff61a99719a5b5d1509e3049b
 • Найджъл Мартин Фозърд
  Първи запис/First Deed: 2019-09-24 11:59:18 OffshoreNoDirectCont 7ac6be5de96059e5cf2c41e67775a4e61532f7301ca5e429b8c02e816231eed7
  Последен запис/Last Deed: 2019-09-24 11:59:18 OffshoreNoDirectCont 7ac6be5de96059e5cf2c41e67775a4e61532f7301ca5e429b8c02e816231eed7
 • НАЙДЖЪЛ МАРТИН ФОЗЪРД
  Първи запис/First Deed: 2019-09-24 11:59:18 ActualOwners 03d811fbcc1ae8e4309f422dd7a6f27c384490d94f282ac406f636d8acfc8b52
  Последен запис/Last Deed: 2019-09-24 11:59:18 ActualOwners 03d811fbcc1ae8e4309f422dd7a6f27c384490d94f282ac406f636d8acfc8b52
 • Александър Димитров Найденов
  Първи запис/First Deed: 2019-09-27 13:25:50 Managers efeb6dec011be7defbd24b0306b293ca6dc6bd50f5319ab35c1dd3ffbc4e1e49
  Последен запис/Last Deed: 2019-09-27 13:25:50 Managers efeb6dec011be7defbd24b0306b293ca6dc6bd50f5319ab35c1dd3ffbc4e1e49
 • ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ИВАНОВ
  Първи запис/First Deed: 2015-06-05 16:09:17 SupervisionBodyFull ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ИВАНОВ
  Последен запис/Last Deed: 2015-06-05 16:09:17 SupervisionBodyFull ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ИВАНОВ
 • Харалампи Лозанов Златанов
  Първи запис/First Deed: 2016-11-18 11:09:40 Managers Харалампи Лозанов Златанов
  Последен запис/Last Deed: 2016-11-18 11:09:40 Managers Харалампи Лозанов Златанов
175257376 М ТЕХНИК
 • Няма данни за участие в обществени поръчки
 • Няма данни за проекти по ОП 2007-2013
 • Няма данни за проекти по ОП 2014-2020
 • Няма данни за проекти по ПРСР
 • Няма данни за доставки по ПРСР
 • Няма данни за къщи за гости
 • Няма данни за коронасубсидии
 • Няма данни за разрешителни за сеч
 • Няма данни за декларирани приходи като медия
 • Няма данни за дългове към НАП
 • НИКИФОР ИСТАЛИЯНОВ ВАНГЕЛОВ
  Първи запис/First Deed: 2008-04-17 09:53:22 Managers НИКИФОР ИСТАЛИЯНОВ ВАНГЕЛОВ
  Последен запис/Last Deed: 2008-04-17 09:53:22 Managers НИКИФОР ИСТАЛИЯНОВ ВАНГЕЛОВ
 • МИННА КОМПАНИЯ
  Първи запис/First Deed: 2008-04-17 09:53:22 SoleCapitalOwner "МИННА КОМПАНИЯ" ЕООД
  Последен запис/Last Deed: 2019-08-22 13:20:47 Descriptions 5000
 • КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО
  Първи запис/First Deed: 2009-09-17 15:07:41 Distraints КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО, ПРИДОБИТО ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ
  Последен запис/Last Deed: 2009-09-17 15:07:41 Distraints КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО, ПРИДОБИТО ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ
 • БОЖИДАР СТАНИМИРОВ ЖИВКОВ
  Първи запис/First Deed: 2012-06-20 11:24:35 Managers БОЖИДАР СТАНИМИРОВ ЖИВКОВ
  Последен запис/Last Deed: 2012-06-20 11:24:35 Managers БОЖИДАР СТАНИМИРОВ ЖИВКОВ
 • Десислава Драганова Филипова
  Първи запис/First Deed: 2014-09-04 10:51:40 Managers Десислава Драганова Филипова
  Последен запис/Last Deed: 2014-09-04 10:51:40 Managers Десислава Драганова Филипова
 • М ТЕХНИК
  Първи запис/First Deed: 2019-03-28 10:28:33 ShareTransfers Илан Цоря ИЗРАЕЛ продава на „М техник“ ЕООД БЪЛГАРИЯ 24000Десислава Милкова Христова БЪЛГАРИЯ продава на Георги Петров Личев БЪЛГАРИЯ 22000Михаел Голод БЪЛГАРИЯ продава на „Гранд енерджи дистрибюшън“ ЕООД БЪЛГАРИЯ 24000Гал Барак ИЗРАЕЛ продава на „Пропърти стан“ ЕООД БЪЛГАРИЯ 24000Мартин Бойков Първанов БЪЛГАРИЯ продава на Полина Радославова Маринова БЪЛГАРИЯ 22000Ивана Боянова Арнаудова БЪЛГАРИЯ продава на „Тотема-проект“ ЕООД БЪЛГАРИЯ 22000Славена Ромеова Савчева БЪЛГАРИЯ продава на Ивайло Йорданов Иванов БЪЛГАРИЯ 22000Росица Танчева Кабаджова БЪЛГАРИЯ продава на „Ню експрес финанс“ ЕООД БЪЛГАРИЯ 22000Румен Стойчев Назъров БЪЛГАРИЯ продава на „Глобал експрес“ЕООД БЪЛГАРИЯ 24000Ирина Рангелова Мандова БЪЛГАРИЯ продава на Лили Марианова Ангелова БЪЛГАРИЯ 22000Илиян Стефанов Бончев БЪЛГАРИЯ продава на Марин Иванов Лазаров БЪЛГАРИЯ 22000
  Последен запис/Last Deed: 2019-03-28 10:28:33 ShareTransfers Илан Цоря ИЗРАЕЛ продава на „М техник“ ЕООД БЪЛГАРИЯ 24000Десислава Милкова Христова БЪЛГАРИЯ продава на Георги Петров Личев БЪЛГАРИЯ 22000Михаел Голод БЪЛГАРИЯ продава на „Гранд енерджи дистрибюшън“ ЕООД БЪЛГАРИЯ 24000Гал Барак ИЗРАЕЛ продава на „Пропърти стан“ ЕООД БЪЛГАРИЯ 24000Мартин Бойков Първанов БЪЛГАРИЯ продава на Полина Радославова Маринова БЪЛГАРИЯ 22000Ивана Боянова Арнаудова БЪЛГАРИЯ продава на „Тотема-проект“ ЕООД БЪЛГАРИЯ 22000Славена Ромеова Савчева БЪЛГАРИЯ продава на Ивайло Йорданов Иванов БЪЛГАРИЯ 22000Росица Танчева Кабаджова БЪЛГАРИЯ продава на „Ню експрес финанс“ ЕООД БЪЛГАРИЯ 22000Румен Стойчев Назъров БЪЛГАРИЯ продава на „Глобал експрес“ЕООД БЪЛГАРИЯ 24000Ирина Рангелова Мандова БЪЛГАРИЯ продава на Лили Марианова Ангелова БЪЛГАРИЯ 22000Илиян Стефанов Бончев БЪЛГАРИЯ продава на Марин Иванов Лазаров БЪЛГАРИЯ 22000
 • НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Държавна агенция
  Първи запис/First Deed: 2019-08-22 13:20:47 Distraints 131063188
  Последен запис/Last Deed: 2019-08-22 13:20:47 Distraints 131063188
131277587 РИДОН
 • Няма данни за участие в обществени поръчки
 • Няма данни за проекти по ОП 2007-2013
 • Няма данни за проекти по ОП 2014-2020
 • Няма данни за проекти по ПРСР
 • Няма данни за доставки по ПРСР
 • Няма данни за къщи за гости
 • Няма данни за коронасубсидии
 • Няма данни за разрешителни за сеч
 • Няма данни за декларирани приходи като медия
 • Няма данни за дългове към НАП
 • КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО
  Първи запис/First Deed: 2009-09-17 15:04:54 Distraints КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО, ПРИДОБИТО ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ
  Последен запис/Last Deed: 2009-09-17 15:04:54 Distraints КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО, ПРИДОБИТО ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ
 • НИКИФОР ИСТАЛИЯНОВ ВАНГЕЛОВ
  Първи запис/First Deed: 2009-09-17 15:04:54 Descriptions 5000
  Последен запис/Last Deed: 2013-05-20 10:33:12 ShareTransfers Никифор Исталиянов Вангелов БЪЛГАРИЯ продава на ХРИСТО ЦВЕТАНОВ ЦВЕТКОВ БЪЛГАРИЯ NA
 • НОРЕКС АГРО
  Първи запис/First Deed: 2010-03-26 16:54:53 Distraints "НОРЕКС АГРО" ООД
  Последен запис/Last Deed: 2010-03-26 16:54:53 Distraints "НОРЕКС АГРО" ООД
 • ХРИСТО ЦВЕТАНОВ ЦВЕТКОВ
  Първи запис/First Deed: 2011-01-04 11:37:14 Managers ХРИСТО ЦВЕТАНОВ ЦВЕТКОВ
  Последен запис/Last Deed: 2013-05-20 10:33:12 ShareTransfers Никифор Исталиянов Вангелов БЪЛГАРИЯ продава на ХРИСТО ЦВЕТАНОВ ЦВЕТКОВ БЪЛГАРИЯ NA
 • Десислава Драганова Филипова
  Първи запис/First Deed: 2014-09-17 10:17:30 ShareTransfers Христо Цветанов Цветков БЪЛГАРИЯ продава на Десислава Драганова Филипова БЪЛГАРИЯ 5000
  Последен запис/Last Deed: 2014-09-17 10:17:30 ShareTransfers Христо Цветанов Цветков БЪЛГАРИЯ продава на Десислава Драганова Филипова БЪЛГАРИЯ 5000
130363204 АРЗ-ЛЮЛИН 2002
 • 1 дела, в които участват субекти без уникален идентификатор
 • Няма данни за участие в обществени поръчки
 • Няма данни за проекти по ОП 2007-2013
 • Няма данни за проекти по ОП 2014-2020
 • Няма данни за проекти по ПРСР
 • Няма данни за доставки по ПРСР
 • Няма данни за къщи за гости
 • Няма данни за коронасубсидии
 • Няма данни за разрешителни за сеч
 • Няма данни за декларирани приходи като медия
 • Няма данни за дългове към НАП
 • НИКИФОР ИСТАЛИЯНОВ ВАНГЕЛОВ
  Първи запис/First Deed: 2008-04-07 17:58:08 Managers НИКИФОР ИСТАЛИЯНОВ ВАНГЕЛОВ
  Последен запис/Last Deed: 2008-04-07 17:58:08 Managers НИКИФОР ИСТАЛИЯНОВ ВАНГЕЛОВ
 • МИННА КОМПАНИЯ
  Първи запис/First Deed: 2008-04-07 17:58:08 SoleCapitalOwner "МИННА КОМПАНИЯ" ЕООД
  Последен запис/Last Deed: 2008-04-07 17:58:08 SoleCapitalOwner "МИННА КОМПАНИЯ" ЕООД
 • МИТКО МЕТОДИЕВ МИТЕВ
  Първи запис/First Deed: 2012-06-14 09:15:53 Managers МИТКО МЕТОДИЕВ МИТЕВ
  Последен запис/Last Deed: 2012-06-14 09:15:53 Managers МИТКО МЕТОДИЕВ МИТЕВ
 • Десислава Драганова Филипова
  Първи запис/First Deed: 2019-06-13 15:48:37 OffshoreDirectContro 42cc86f1d6df05223bd450ad1ebcd4e2feb4569c18da3b0c5502166ace5579d1
  Последен запис/Last Deed: 2019-06-13 15:48:37 OffshoreDirectContro 42cc86f1d6df05223bd450ad1ebcd4e2feb4569c18da3b0c5502166ace5579d1
 • Undefined
  Първи запис/First Deed: 2019-06-13 15:48:37 OffshoreNoDirectCont Найджъл Мартин Фозърд - 07.12.1947 г.
  Последен запис/Last Deed: 2019-06-13 15:48:37 OffshoreNoDirectCont Найджъл Мартин Фозърд - 07.12.1947 г.
 • Найжъл Мартин Фозърд
  Първи запис/First Deed: 2019-06-13 15:48:37 ActualOwners 07121947
  Последен запис/Last Deed: 2019-06-13 15:48:37 ActualOwners 07121947
203957641 СМАРТ КОНЦЕПТ
 • Няма данни за участие в обществени поръчки
 • Няма данни за проекти по ОП 2007-2013
 • Няма данни за проекти по ОП 2014-2020
 • Няма данни за проекти по ПРСР
 • Няма данни за доставки по ПРСР
 • Няма данни за къщи за гости
 • Няма данни за коронасубсидии
 • Няма данни за разрешителни за сеч
 • Няма данни за декларирани приходи като медия
 • Няма данни за дългове към НАП
 • Рангел Огнемиров Димитров
  Първи запис/First Deed: 2016-03-08 12:01:20 Partners РАНГЕЛ ОГНЕМИРОВ ДИМИТРОВ
  Последен запис/Last Deed: 2016-03-08 12:01:20 Partners РАНГЕЛ ОГНЕМИРОВ ДИМИТРОВ
 • НИКИФОР ИСТАЛИЯНОВ ВАНГЕЛОВ
  Първи запис/First Deed: 2016-03-08 12:01:20 Partners РАНГЕЛ ОГНЕМИРОВ ДИМИТРОВ
  Последен запис/Last Deed: 2016-03-08 12:01:20 Partners РАНГЕЛ ОГНЕМИРОВ ДИМИТРОВ
203465953 Форис Инвестмънт
 • 1 дела, в които участват субекти без уникален идентификатор
 • Няма данни за участие в обществени поръчки
 • Няма данни за проекти по ОП 2007-2013
 • Няма данни за проекти по ОП 2014-2020
 • Няма данни за проекти по ПРСР
 • Няма данни за доставки по ПРСР
 • Няма данни за къщи за гости
 • Няма данни за коронасубсидии
 • Няма данни за разрешителни за сеч
 • Няма данни за декларирани приходи като медия
 • Няма данни за дългове към НАП
 • НИКИФОР ИСТАЛИЯНОВ ВАНГЕЛОВ
  Първи запис/First Deed: 2015-11-12 16:19:47 Managers НИКИФОР ИСТАЛИЯНОВ ВАНГЕЛОВ
  Последен запис/Last Deed: 2015-11-12 16:19:47 Managers НИКИФОР ИСТАЛИЯНОВ ВАНГЕЛОВ
 • Undefined
  Първи запис/First Deed: 2019-08-20 13:35:25 OffshoreDirectContro Никифор Исталиянов Вангелов
  Последен запис/Last Deed: 2019-08-20 13:35:25 OffshoreDirectContro Никифор Исталиянов Вангелов
 • Никифор Исталиянов Вангелов
  Първи запис/First Deed: 2019-08-20 13:35:25 ActualOwners 7f66735474601d5b78d537899824cd46754459a69858a2ad99a06379ea79b99c
  Последен запис/Last Deed: 2019-08-20 13:35:25 ActualOwners 7f66735474601d5b78d537899824cd46754459a69858a2ad99a06379ea79b99c
 • Емил Ганчев Попов
  Първи запис/First Deed: 2015-03-23 11:37:35 Managers Емил Ганчев Попов
  Последен запис/Last Deed: 2015-03-23 11:37:35 Managers Емил Ганчев Попов
 • Фондация „ВЕЛБЪЖД”
  Първи запис/First Deed: 2015-03-23 11:37:35 SoleCapitalOwner Фондация „ВЕЛБЪЖД”
  Последен запис/Last Deed: 2015-03-23 11:37:35 SoleCapitalOwner Фондация „ВЕЛБЪЖД”
 • Детелина Василева Попова
  Първи запис/First Deed: 2015-05-08 16:19:51 Managers Детелина Василева Костадинова
  Последен запис/Last Deed: 2015-05-08 16:19:51 Managers Детелина Василева Костадинова

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

 
Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

 

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

Anonymous User

Anonymous

52.12€ 16 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 15 януари 2021
ХД

Христо Дилов

2.79€ 14 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

10.71€ 13 януари 2021
BK

Boris Kosturkov

5.32€ 13 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 11 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

20.00€ 11 януари 2021
AA

Andrey Andreev

10.40€ 11 януари 2021
AT

Anita Tsarska

10.40€ 11 януари 2021
Anonymous User

Anonymous

20.54€ 11 януари 2021
ИП

ИРЕНА ПЕНЕВА

61.11€ 6 януари 2021
DC

Denitsa Chovikova

2.28€ 6 януари 2021