Бюро за разследващи репортажи и данни

Български Търговски регистър и свързани лица / Bulgarian Registry of Companies and connected persons

by bivol

Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България до юни 2018 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки и регистъра на длъжниците на НАП / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to June 2018. Connected to the Registry of Public Procurements and the Registry of Tax Debtors

17 Компании свързани с лицето ДИМИТЪР ЙОСИФОВ БОРИСОВ (виж второ ниво)
Companies connected to DIMITAR YOSIFOV BORISOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
121296169ББТ ПРОДЖЕКТС АД
BBT PRODZHEKTS AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121317720ТИТАН-АС ЕООД
TITAN-AS EOOD

Публични фондове Public money
  • 63 627 703,28 лв. от 28 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130212106ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД
PROFESIONALEN FUTBOLEN KLUB TSSKA EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131119562ЕКО ТЕХНОЛЪДЖИ ООД
EKO TEHNOLADZHI OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131263395СОФИЯ БИЛД АД
SOFIYA BILD AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
148143710МАДАРА БЯЛА НОРД АД
MADARA BYALA NORD AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175012010ТИТАН ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ХОЛДИНГ АД
TITAN INTERNESHANAL HOLDING AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175108918БЛЕК СИЙ ИНФРАСТРЪКЧЪР ГРУП АД
BLEK SIY INFRASTRAKCHAR GRUP AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175286400БП РЕСУРС ЕООД
BP RESURS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200401162Балчик Блек Сии АД
Balchik Blek Sii AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200548205ТИТАН СПОРТ ЕАД
TITAN SPORT EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200583932МОРАН ТРЕЙД ЕООД
MORAN TREYD EOOD

Публични фондове Public money
  • 1 494 651,00 лв. от 2 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200711877ТИТАН ПАУЪР ООД
TITAN PAUAR OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201677772ТИТАН ПАУЪР ЕС ПИ ВИ АД
TITAN PAUAR ES PI VI AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201733510Титан Пауър Ес Пи Ви 2 АД
Titan Pauar Es Pi Vi 2 AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202764116ТИТАН СЪРВИС ООД
TITAN SARVIS OOD

Публични фондове Public money
  • 38 437 900,00 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203007888Титан Интернешанъл Холдинг АД
Titan Interneshanal Holding AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ДИМИТЪР ЙОСИФОВ БОРИСОВ
Check other registries about the person DIMITAR YOSIFOV BORISOV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More